BRG50819070320001 IRIS. Bilde via Per Sundfær.

 

1907 DS IRIS (1) (BRG508190703)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjerer, stykkgods
steam ship, passenger general cargo.

ID:

5601666

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1901/05

Bygg nr:

198

Bygger (yard):

Gourlay Brothers & Co., Camperdown Yard, Dundee,
 Scotland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV 2A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.020 tdw, 1.200 brt, 670 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 236,4’-B: 32,3’-D: 15,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

58 passasjerer 1. klasse.
34 passasjerer 3. klasse.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MDHL / LFHA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 21,0
”–34,0”–55,0”, slag/stroke: 36,0”.
 200 NHK. Bygget av
Gourlay Brothers & Co., Camperdown
 Yard, Dundee, Scotland
.

Fart/forbr.(speed/cons):

12,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,5' x 10,5' og 3
 fyrganger. Arbeidstrykk 170 psi. Bygget av Gourlay
 Brothers & Co., Camperdown Yard, Dundee, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1901 Bygget som INGERID av Gourlay Brothers & Co., Camperdown Yard, Dundee, Scotland for Naami Vennootschap Maatschapppij Norwegen (D. Burger & Zoon), Rotterdam, Nederland. Sjøsatt 19/04, ferdigstilt i mai.
1907 Solgt i april for NOK 411.850 til A/S Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til IRIS.
Grunnstøtte 22/04 ved Hårr på Jæren. Berget, reparert og ombygget. Satt inn i Rotterdamruten.
1914
Nye kjeler installert: 2 dampkjeler, hver med dim.: 13,5' x 10,7' og 3 fyrganger. Samlet heteflate 1.930 ft2. Arbeidstrykk 170 psi. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark. Installert radio.
1931 Ombygget med ny 3. klasse innredning.
1938 Ombygget 1. klasses spise og røyke salong.
1940 WW II–Nortraship ble managers i april.
1944 Havarerte 04/10 på et umerket skjær i posisjon 54.45N-58.20V, i en storm mens hun var på reise fra Frobisher Bay Baffin Island, Canada til Cape Harrison, Labrador, Canada med militært gods og personell.

 

 

 

Utdrag fra Sjøforklaringen:
Fremsto skipets fører, kaptein Bjarne Grønneberg.
Besetningen utgjorde 37 mann. Dessuten medfulgte et antall passasjerer, hvorav der da forliset hendte var 47 ombord. IRIS avgikk den 3. oktober fra Hebron, Labrador, lastet med forsyninger til forskjellige amerikanske værvarslingsstasjoner og avløsningspersonell til disse stasjoner. Skipet var ved anledningen på tilbaketur fra en reise til forskjellige havner langs nordøst-kysten av Canada etter oppdrag fra den amerikanske hær. Reisen var påbegynt i St. Johns, N.F. den 16. august. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand.
Komparenten foreviste skipets journal og fremla et utdrag av samme for så vidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter.
Utdraget sammenholdtes med skipsjournalen og viste seg å stemme med denne.
Kapteinen holdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at Cape Harrison er en amerikansk værvarsel stasjon på Labradorkysten og at der ikke er noen havneanlegg og innseilingen er heller ikke på noen måte oppmerket. Selve stasjonen er beliggende i en bukt utenfor det egentlige Cape Harrison, på ca. 54o 45' Nordlig bredde, og 5o 20' Vest. Hele natten og formiddagen før forliset fant sted hadde været vært dårlig med liten storm og snebyger og høy sjø. Da innløpet til havnen ikke var merket ble det navigert delvis etter radiopeilinger fra værstasjonen, delvis med ekkolodd og på grunn av det usiktbare vær ble det også tatt peilinger av land. Der ble styrt forskjellige kurser etter farvannets beskaffenhet. Da grunnstøtningen fant sted var værforholdene noe bedret og siktbarheten var god. Komparenten befant seg på det tidspunkt på broen hvor han hadde vært siden kl. 5 om morgenen. På broen var også en kaptein fra den amerikanske hær som var tilknyttet værvarslingstjenesten og som tidligere hadde vært i Cape Harrison 2 ganger. Da IRIS var nesten inne i selve havnen og en kunne se værvarslingsstasjonen fra broen spurte komparenten den amerikanske kaptein om han kjente til hvordan farvannet var lenger inne, idet der på kartet ikke var angitt noe om dybdeforholdene der. Det kart som det styrtes etter var et amerikansk avtrykk av en "British Admiralty Chart" og korrigert til april 1944. Den amerikanske kaptein sa at der var 10 favner vann overalt unntagen muligens under land på vestsiden av innløpet hvor radiostasjonen lå. Der ble derfor styrt en kurs på b.b. side av midtløpet. Ekkoloddet var hele tiden i gang og viste 10 à 12 favner inntil 2. styrmann plutselig rapporterte 5-1/2 favner. I samme øyeblikk gikk skipet på grunn. Samtidig ble maskinen stoppet. På forespørsel uttaler komparenten at skipets dypgående ved avgangen fra Hebron var 16' 4" akterut og 13' 1" forut. Etter grunnstøtningen ble livbåtene låret til rekkekanten og holdt klar. Båtene ble neste dag brukt til å sette manskapet og passasjerene ombord i M/S "Laurel", men man måtte deretter la dem gå. Komparenten tilføyet at etter grunnstøtningen ble der signalisert til værvarslingsstasjonen i havnen og spurt om de kunne yte hjelp, helst ved å sende ut en skonnert som lå til ankers nær ved stasjonen, for å stå bi. Det kom imidlertid svar fra stasjonen at de ikke var i stand til å sende hjelp og at de ikke kunne komme i forbindelse med skonnerten. Der ble deretter holdt skipsråd og der var enighet om at man skulle bli ombord inntil Coast Guard kutteren, som var budsendt med radio, kunne nå frem, idet det
måtte anses forbundet med livsfare å gå i båtene på det tidspunkt. Beslutningen ble straks meddelt den høyeste amerikanske offiser ombord, og denne sa seg enig. På grunn av snetykke kom ikke kystvaktkutteren frem før neste morgen. Komparenten uttaler på forespørsel at det anses helt ugjørlig å foreta noen for å berge skipet, idet det hadde kjørt seg helt opp på undervannsskjæret og bunden var helt opprevet.

 

 

History in English:

1901 Built as INGERID by Gourlay Brothers & Co., Camperdown Yard, Dundee, Scotland for Naami Vennootschap Maatschapppij Norwegen (D. Burger & Zoon), Rotterdam, the Netherrlands. Launched 19/04, completed in May.
1907 Sold in April for NOK 411.850 to A/S Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed IRIS.
Stranded 22/04 at Hårr on Jæren. Salvaged, repaired and rebuilt. Service in the Rotterdam route.
1912
New boilers installed: 2 boilers, each with dim.: 13,5' x 10,7' and 3 furnaces. Heating surface 1.930 ft2. Working pressure 170 psi. Built by Burmeister & Wains Maskin-og Skibsbyggeri, København, Denmark. Radio installed.
1931 Rebuilt with new 3rd. class interior.
1938 The dining and smoking saloon on first class rebuilt.
1940 WW II–Nortraship became managers in April.
1944 Wrecked 04/10 on an uncharted rock in position 54.45N-58.20W, during a gale whilst on a voyage from Frobisher Bay, Baffin Island, Canada to Cape Harrison, Labrador, Canada with military stores and personnel.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., boka Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig bind I.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/09-2023 (SN)