BRG50819070420001 POLLUX. Maleri via digitalmuseum.

 

1907 DS POLLUX (2) (BRG508190704)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjerer, stykkgods
steam ship, passengers, general cargo.

ID:

5602965

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1907/11

Bygg nr:

65

Bygger (yard):

Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.450 tdw,1.128 brt, 687 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 225,0’-B: 32,0’-D: 13,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

10-14 passasjerer på førsteklasse.
16 passasjerer på tredje klasse.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MDRC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 17,5”–29,0”–48,0”, slag/stroke: 33,0”.
142 NHK. Bygget av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri,
 Bergen..

Fart/forbr.(speed/cons):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 15,0' x 10,7' og 3
 fyrganger.  Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Laxevaag
 Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1907 Bygget som POLLUX av Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 14/09. Tauet i begynnelsen av oktober til Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen for innsetting av maskin og kjele. Tilbake til Fevig for ferdigstillelse. Ferdigstilt 12/11. Byggepris NOK 331.976.
1914 Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok, Stavanger for Islandsruten, passasjerinnredningen utvidet.
1917 Torpedert og senket 18/03 av den tyske ubåten UC 45 (Kapitänleutnamt Hubert Aust) i posisjon 57.58N-01.10V, 60 nm nord-nord-øst for Girdles, Scotland mens hun var på fra reise Tyne, England til Bergen med sulfat, stykkgods og passasjerer. 14 mann og 2 kvinner omkom.

 

 

 

Utdrag fra Sjøforklaringen:
Aar 1917 den 11te mars kl. 11 fmd. blev efter berammelse avholdt sjøforklaring ved konsulatet i Newcastle O/Tyne innledning d/s POLLUX torpedering av tysk undervandsbaat den 19de mars av Aberdeen.
Skibet var 1196 brutto tons og 734 netto. Kjendingssignal M.D.B.G.
Assurance og værdig ukjendt. Sjølorklaringon administreres av konsul Morgenstierne, som bisiddere fungerte:
Kapt. Hans Hjort, fører av d/s «Gudbrand» av Bergen.
Kapt. Theodor C. Nielsen av North Shields.
Fremstod kapt. E. Sivertson, 58 aar gammel, hjemmehørende i Kristiansand, fører av d/s POLLUX. Føreren fremla en skriftlig fremstilling da alle skibets papirer gik tilbunds ved torpederingen, og forklarte at han i det hele henholdt sig til den skriftlige fremstilling av følgende indhold:
«Journaluddrag efter erindring for d/s POLLUX fra Newcastle den 18/3 til Bergen. Lørdag den 17/3, 1917 Kl. 5 emd. var skibet lastet og hadde inde 900 tons Sulfat og 250 tons stykgods. Dybg. forud 15 fod, agter 17' 4". Lukerne blev skalket og skibet gjordt sjøklart. Skibet var vel bemandet samt provianteret og i enhver henseende i sjødygtig stand. Kl. 7 aften kom passagererne ombord—20 i tallet og blev anvist sine lugarer. Vagt sat for natten. Kl. 10 fmd. Søndag 18/3 kom lods ombord og vi avgik assisteret af en taugbaad. Kl. 11 1/2 fmd. kvittertes lodsen og Kl. 11 3/4 fmd. log sat ved pirene stillet paa O. Styret misv. Ost 4 1/2' ud. Forandrede da kurs for Farne Island. Vind N. V.lig frisk med en del sjø. Kl. 4 emd. pass. Longstone 3' af og da sattes kurs forat gaa 3' af Girdlenes. Kl. 0 t 30' fmd. d. 19/3 1917 da distancen til Girdlenes var udseilt toges et lodskud og fandtes 30 fv. vand, hvilket viste sig at stemme med skibets bestik. Kursen forandredes nu til N t. 0 t. O. forat gaa efter den engelske admiralitets ordre. Vinden var nu S.V.lig frisk kuling og tiltagende sjø, disig luft. Denne kurs seiltes i 40 kvm. indtil Kl. 4 fmd. da kursen forandredes til Nt. O.1/2 O. Vinden var nu vestlig frisk kuling med høi sjø og hagelbyger. Denne kurs styredes ca. 20 kvm. indtil 61/2 t. fmd. s. d. da der merkedes en voldsom eksplosion i agterrummet, hvorved agterlugen sprang i luften og en reserve livbaad som stod paa samme forsvandt aldeles, ligeledes knustes st.bords livbaad. Maskinen stoppedes øyeblikkelig og der gaves ordre til at tage livbelter paa og komme til de gjenværende baader. Skibet krængedo nu over til st.bords side og var hele agterdækkot under vand i samme øieblik. Bagbords baader firtes med en gang paa vandet forat faa dem klar af skudesiden, derpaa firtes den gjenværende st.bords gig og da denne var paa lee side af skibet toges der saa mange folk i den at den netop kunde flyde hen til livbaaden som da tog endel fra den. Der var nu ikke flere baade ombord uden om liden travaljebaad paa agter pop. Kapteinen med 1ste styrmand og endel passagerer løb nu gjennom vandet op paa poppen og fik denne sat paa vandet, men da sjøen var saa høi fyldtes den af vand der brød over poppen fra b.bords side. Kapteinen og styrmanden hoppet nu i vandet og svømte mod baatene, efter ca. 20 minutter naaet styrmanden b. bords gig og blev optaget i denne, der blev nu optaget i denne baad saa mange som saaes i vandet, den blev saa overlastet at der maatte sættes folk fra den over i livbaaden. Kapteinen blev efter ca. 3 kvarters forløb optaget af livbaaten, der blev ogsaa optaget i denne baad saa mange som saaes i vandet. Straks efter baadene var kommet paa vandet saaes en U-baad nede paa st.bords side af skibet, den kom langsomt opover mod styrmandens baad. Den praiet og spurgte hvor skibet kom fra, hvor det skulde hen, samt om der var Engelskmænd ombord. Spørgsmaalene besvaredes af styrmanden. Da en af baadene kom U-baaden noksaa nær blev der sigtet paa folkene i baaden med geværer og de blev anmodet om at fjerne sig hurtigst. Denne U-baad der skjød POLLUX i sænk med torpedo uden varsel blev taget nøie i betragtning, men der saaes intot nummer eller mærke paa den, og den førte intet flag., POLLUX var malet paa siderne med de nationale farver samt navn med hvide store tydelige bogstaver og nationalflaget var vaiende paa flagstangen. Styrmanden hadde vagt ved anledningen og befandt sig paa broen og der holdtes udkik paa bakken dag som nat. U-baadon saaes ikke før eksplosionen. Fra eksplosionen indtraf til agterdæket var helt under vand medgik ca. 2 minutter, derefter saaes skibet staa op og ned i vandet med bakken op i ca. 10 minutter, da det sank. Kapteinens baad med 14 mand en kvinde og et barn blev optaget af en steamtrawler Kl. 2 emd. d. 19/3 og landsat i Aberdeen Kl. 8 aften. Styrmandens baad tog 3die baad paa slæb og slæbet den til Kl. 2 fmd. d. 20/3 da slæbetauget brækket. Vinden var nu øget og vandet gik til stadighed over baaden saa der maatte øses stadig forat holde den flot, der var nu i mørket umuligt at faa tag i den anden baad igjen og de kom saaledes fra hinanden. Styrmandens baad ankom til Peterhead Kl. 9 fmd. d 20/3. Den 3die baad indkorn til Berwick d. 22/3 1917. Ved skibets sænkning gik alle skibets papirer tabt. At ovenstaaonde er overensstemmende med sandheden bekræftes ved vor underskrift.
E. Sivcrtsun, Kapt.
J. Vallestad, 1ste Styrmand».

 

 

History in English:

1907 Built as POLLUX by Fevigs Jernskibsbyggeri, Grimstad for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 14/09. Towed in beginning of October to Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen for installing of steam engine and boiler. Back to Fevig for completion. Completed 12/11. Building costs NOK 331.976.
1914 Rebuilt at Stavanger Støberi & Dok, Stavanger for the Iceland trade, the passenger accommodation enlarged.
1917 Torpedoed and sunk 18/03 by the German submarine UC 45 (Kapitänleutnamt Hubert Aust) in position 57.58N-01.10W, 60 nm NNE of Girdles, Scotland whilst on a voyage from Tyne, England to Bergen with sulphate, general cargo and passengers. 14 men and 2 women lost.

 

 

BRG50819070420002 POLLUX minnestein. Bilde via digitalmuseum.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/09-2023 (SN)