BRG50819120220001 POLARLYS. Bilde via Per Sundfær.

 

1912 DS POLARLYS (1) (BRG508191202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods
steam ship, passenger/general cargo.

ID:

5603386

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1912/04

Bygg nr:

282

Bygger (yard):

Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri. Kjøbenhavn,
 Danmark.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

536 tdw, 1.069 brt, 579 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 208,5’-B: 31,6’-D: 19,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

65 førsteklasse passasjerer.
32 andreklasse passasjerer.
44 tredjeklasse passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MHFV / LEPY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp.,
 3-sylinder, syl. diam.: 18,5”–30,0”–50,0”, slag/stroke:
 30,0”.
221 NHK. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- og
Skibsbyggeri, Kjøbenhavn, Danmark.

Fart/forbr.(speed/cons):

13,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), med  dim.: 12,6 x 11,2’ og 2
 fyrganger.  Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Burmeister &
 Wains Maskin- og Skibsbyggeri, Kjøbenhavn, Danmark. 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1910 Kontrahert
1912
Bygget som POLARLYS av Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri. Kjøbenhavn, Danmark for
Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 10/01, ferdigstilt i april. Byggekostnad NOK 580.185. Satt inn i Hurtigrute fart.
1930 Ombygget, ny tredjeklasse innredning installert. 50 førsteklasse passasjerer, 39 tredjeklasse passasjerer.
1933 Kjøleanlegg installert.
1939 Peileapparat installert.
1940 Ekkolodd installert.
Rekvirert 09/04 av tyskerne. Tatt i bruk som losjiskip av die Kriegsmarine ved Marineholmen. Omdøpt til SATAN, senere TAN.
Returnert til eierne i desember. Omdøpt til POLARLYS. Tilbake i hurtigrutefart.
1944 Rekvirert av tyskerne i oktober/november.
1945 Lagt opp i mars ved Stamnes i Osterfjorden og lå her til slutten av krigen. Satt inn i Hurtigrute fart sommeren samme år.
1951 Lagt opp 12/10.
1952 Omdøpt til SYLVIA 01/04, samme eier.
Solgt 01/07 til Den Kongelige Norske Marine. Ombygget ved Bergens mekaniske Verksted, Laksevaag, Bergen til verksted- og forsynings skip for motortorpedobåter.
1953 Satt i tjeneste i juni som KNM VALKYRIEN (A-535).
1963
Solgt til Belgia for hogging.

 

 

History in English:

1910 Contracted.
1912 Built as POLARLYS by Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, Copenhagen, Denmark for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 10/01, completed in April. Building costs NOK 580.185. In service as Hurtigrute.
1930 Rebuilt, new third class passenger accomodation installed. Passengers : 50 first class, 39 third class.
1932 Installed refrigerateing plant.
1939 Installed bearing set.
1934 Installed echo sounding.
1940 Requisitioned 09/04 by the Germans. Used as accomodation ship for die Kriegsmarine at Marineholmen. Renamed SATAN, later TAN. Returned to owners in December. Renamed POLARLYS. Back in Hurtigrute trade.
1944 Requisitioned by the Germans in October/November.
1945 Laid up in March at Stamnes in the Oster fjord until end of the war. In Hurtigrute trade from the summer same year.
1951 Laid up 12/10.
1952 Renamed SYLVIA 01/04, same owner.
Sold 01/07 to The Royal Norwegian Navy. Converted at Bergens mekaniske Verksted, Laksevaag, Bergen to a repair-and supply vessel for motortorpedoboats.
1953 Under commando from June as KNM VALKYRIEN (A-535).
1963 Sold to Belgium for demolition.

 

 

BRG50819120220002 POLARLYS som VALKYRIEN. Bilde via Nasjonalbiblioteket Bukt, Alta.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/09-2023 (SN)