Mangler bilde.

 

1915 DS EDNA (1) (BRG508191504)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship,  general cargo.

ID:

3004829

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1908/06

Bygg nr:

300

Bygger (yard):

Göteborgs Nya Werkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

830 tdw, 633 brt, 346 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 171,0’-B: 28,3’-D: 11,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MKVS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylinder,
syl. diam.: 14,2’’–22,3–37,4, slag/stroke.: 23,6’’.
68 NHK.
Bygget av
Göteborgs Nya Werkstads AB, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons):

8,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (steam boiler), med dim.: 12,5’ x 10,1’ og 2
fyrganger. Heteflate 1.400 ft2. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget
av Göteborgs Nya Werkstads AB, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1907 Bygget som ERNST av Göteborgs Nya Werkstads AB, Göteborg, Sverige for Ångfartygs-AB Labora (K. Frick), Göteborg. Sjøsatt 14/12.
1908 Ferdigstilt i februar.
1910
Werner Lundqvist, Göteborg ble manager.
1913 A. F. Magnusson, Göteborg ble manager.
1915 Solgt i februar for NOK 234.099 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til EDNA.
1916
Grunnstøtte 19/10 ved Whitby Rock, England. Reparert ved Haugesund mekaniske Verksted, Haugesund.
1917 Rekvirert av The Shipping Controller (A. Nichols & Co.), London, England.
1919 Tilbakelevert eierne.
1922 Solgt i mars til Polnische Schiffahrtsges Gesellschaft. Sarmacjz m.b.H., Danzig, Fristaten Danzig. Omdøpt til WISLA.
1926
Grunnstøtte 10/10 på Jacobs Ground ved Terschelling, Nederland etter at dekkslasten hadde forskjøvet seg. 2 mann omkom. Brakt flott i desember, Slept til Rotterdam , Nederland og solgt.
1927 Reparert, ombygget og forlenget satt i fart igjen som RUNA for Ångfartygs-AB Nornan (Ossian Ahrenberg), Göteborg. Ny tonnasje: 1.025 tdw, 736 brt. 402 nrt.
Nye mål: L: 184,1’-B: 28,3’-D: 11,4’. 
1928 Gjennom sammenslåingen i mai med Hallands Ångbåts A/B, ble hun overført til det nye selskapet, Rederi-AB Halland & Nornan (Hj. Blomberg), Göteborg.
1933 Rederiet oppløst i mai og skipet solgt til Rudolf Hedberg, Göteborg.
Overført i November til AB R. Hedberg & Co. (Rudolf Hedberg & Sven Salén), Göteborg.
1935 Selskapet gikk i likvidasjon i august. Skipet solgt til Rederi-AB Banana (Sven Salén), Stockholm, Sverige.
1936 Solgt i oktober til Martinez, Pereira & Coppania Ltda, San Antonio, Chile. Omdøpt til LONTUÉ.
1960
Rapportert at hun var på veg for å hogges ved Valparaiso, Chile i november.

 

 

History in English:

1907 Built as ERNST at Göteborgs Nya Werkstads AB, Göteborg, Sweden for Ångfartygs-AB Labora (K. Frick), Göteborg. Launched 14/12.
1908
Completed in February
1910 Werner Lundqvist, Göteborg became manager.
1913 A. F. Magnusson, Göteborg became manager.
1915 Sold in February for NOK 234.099 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed EDNA.
1916
Stranded 19/10 at Whitby Rock, England. Repaired at Haugesund mekaniske Verksted, Haugesund.
1917 Requisitioned by The Shipping Controller (A. Nichols & Co.), London, England.
1919 Returned to owners.
1922 Sold in March to Polnische Schiffahrtsges Gesellschaft. Sarmacjz m.b.H., Danzig, Free state Danzig. Renamed WISLA.
1926
Grounded 10/10 on Jacobs Ground at Terschelling, the Netherlands after the deck cargo had shifted. 2 men lost. Refloated in December, Towed to Rotterdam , the Netherlands and sold.
1927 Repaired, rebuilt and lengthened. Back in service as RUNA for Ångfartygs-AB Nornan (Ossian Ahrenberg), Göteborg. New tonnage: 1.025 tdw, 736 grt. 402 nrt.
New measurements: L: 184,1’-B: 28,3’-D: 11,4’.
1928 By the merging in May with Hallands Ångbåts A/B, transferred to the new company Rederi-AB Halland & Nornan (Hj. Blomberg), Göteborg.
1933 The company dissolved in May and the vessel sold to Rudolf Hedberg, Göteborg.
Transferred in November to A/B R. Hedberg & Co. (Rudolf Hedberg & Sven Salén), Göteborg.
1935 The company to liquidation in August. Vessel sold to Rederi-AB Banana (Sven Salén), Stockholm, Sweden.
1936 Sold in October to Martinez, Pereira & Coppania Ltda, San Antonio, Chile. Renamed LONTUÉ.
1960
Reported in November en route to demolition at Valparaiso, Chile.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.,Båtologen 2/2014.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/10-2023 (SN)