BRG50819150820001 NOVA. Bilde via wikiwand.com.

 

1915 DS NOVA (1) (BRG508191508)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship,  general cargo.

ID:

5603944

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1915/06

Bygg nr:

119

Bygger (yard):

Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.200 tdw, 1.034 brt, 594 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 206,2’-B: 32,1’-D: 15,0’

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MLFS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 16,8”–25,5”–43,0”, slag/stroke: 30,0”.
120 NHK. Bygget av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri,
Bergen.

Fart/forbr.(speed/cons):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (steam boiler), med dim.: 14,5’ x 10,7’ og 3
fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Laxevaag
Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1915 Bygget som NOVA av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 17/04, ferdigstilt i juni. Byggekostnad NOK 326.356.
1917
Stanset og skutt i senk 27/03 av den tyske ubåten UC 77 (Oberleutnant zur See Reinhard von Rabenau) 18 nm av Gridleness, Scotland mens hun var på reise fra Blyth, England til Sarpsborg med kull.

 

 

 

Utdrag fra sjøforklaringen:
Beretning om D/S NOVA’s sænkning, 27de mars 1917.
Mandag 26de Marts 1917, frisk nordlig vind skyet. Afgik fra Blyth kl. 6 fm. med en ladning 1077 tons kul for Sarpsborg. Dybgaaende, 14’ forud og 16' 6" agter. Skibet i enhver henseende udrustet og udstyret samt fuldt bemandet for den forestaaende reise.
Kvitterede lodsen straks indenfor Pirene kl. 6-1/2 fm. Vinden øgede nu til storm med snebygor og høi sjø.
Styrede under peilinger langs kysten og passerede Longstone fyr kl. 6t 10" em. i niisv. V 1/2 N, ca. 3 kvm. af.
Derfra sattes kurs for at gaa 3 kvm. af Girdleness fyr.
Tirsdag 27de Marts 1917, vinden N.N.V. laber, letskyet. Tung nordlig sjø.
Kl. 10 fm. observeredes et fartøi forud, 1/2 streg paa B.B. baug.
Elter en stunds forløb viste det mødende Fartøi sig at være en Undervandsbaad som gik i Overvamlsstilliug, da ca. 2 kvm. af, og styrende ret mod NOVA.
Da det kunde befrygtes at den var af uvenligsindet karakter beordredes øieblikkelig alle mand paa dæk. samtidigt som der signaliseredes klar, til maskinen og lige efter «sagte».
Ethvert undvigelselsesforsog ansaas med NOVA’s fart, i den tunge sjø ca. 8 mil, for frugtesløst, hvorfor, da ubaaden, paa dette tidspunkt afiyrede et skud. signaliseredes «stop» til maskinen og signal gaves med dampfløiten for alle mand at gaa til bandene samtidigt som U-baaden aftyrede endnu et skud.
Baadene firedes og bemandedcs efter det udstedte baadreglement og kom godt klar skibet.
NOVA var da ca. 18 kvm. i misv. syd af Girdleness.
U-baaden kom nu henimod skibsbaadcne og vinkede den baad, hvori Føreren befandt sig, langs siden. Kommen paa praiehold, beordredes Føreren at komme ombord, men da bording af U-baaden vanskeliggjordes i den tunge sjø, forlangte den Kommanderende NOVA’s papirer overleveret.
Disse var med undtagelse af dagbogen reddet og overleveredes til U-baaden: Maale- brev og Nntionalitetsbcvis, hvori befandtes:
Konnossement og Manifest over Lasten.
Toldklareringspapirerne fra Blyth.
Plakat om Flagsignaler, som skulde vises,
naar Skibet befandt sig i nærheden af engelske Orlogsskibe Samtidig praiet en offieer fra U.baadens taarn og spurgte om afgangs og bestemmelsessted samt hvoraf lasten bestod, hvilke spørsmaal besvaredes.
Fra U.baaden tilvinkedes baadene at holde sig i retning agterlig av NOVA hvorefter den beskod skibet med kanonild og sank det kl. 10.40' Fm. efterat 18 a 20 skud var avfyrede.
Ubaaden førte ikke nationalflag, men besætningens uniformer var tyske og der taltes tysk sprog.
Derimod saaes den da man kom i dens nærhed og laa stille at have A B. opheist paa periskopet. Disse signaler, som betyder «forlad Fartøiet øieblikkelig», kunde ikke skjelnes fra NOVA ‘s kommandobro, da den flove vind, som Ubaaden havde agterlig, ikke formaaede at strakke flaggene ud.
NOVA førte nationalflag og havde nationalfarver og navn opmalet paa siderne.
Da skibet sank begyndte man at ro og seile mod land, idet baadene holdtes i nærheden af binanden indtil kl. 1-1/4 em. da en udsendt patruljebaad tog mandskabet ombord og baadene paa slæb.
Kl. 3-1/2 em. blev alle mand i god behold landsat i Aberdeen, hvor Konsulen foretog indkvarteiiug af samtlige.
Føreren aflagde efter ankomsten til Aberdeen mundtlig forklaring om skibets sænking, i alt overensstemmende med denne Beret­ning for Marinekontoret (Naval office).
Den norske Vicekonsul.
Board of Trades Tillidsmand.
Hans sidstenævnte bevidnedes forklaringen med Ed.
Afreiste fra Aberdeen, med hele mandskabet, den 18de April og ankom samme dag til Glasgow.
Glasgow 24de April, 1917.
(teg.) D. Wiese.
Fører»

 

 

History in English:

1915 Built as NOVA by Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 17/04, completed in June. Building costs NOK 326.356.
1917
Captured, shelled and sunk 27/03 by the German submarine UC 77 (Oberleutnant zur See Reinhard von Rabenau) 18 miles off Girdleness, Scotland whilst on a voyage from Blyth, England to Sarpsborg with coal.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., uboat.net, Sjøforklaringer over krigsforliste norske
skibe 1917.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/10-2023 (SN)