BRG50819160120001 JUPITER. Bilde fra boka Bergenske av Dag Bakka Jr.

 

1916 DS JUPITER (2) (BRG508191601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjerer, stykkgods
steam ship, passengers, general cargo.

ID:

5603922

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1916/01

Bygg nr:

423

Bygger (yard):

Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.830 tdw, 2.506 brt, 915 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 305,2’-B: 41,7’-D: 18,8’

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 lasteluker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MLPJ / LEBA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 26,0”–42,0”–69,0”, slag/stroke: 42,0”.
485 NHK. Bygget av Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg,
Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons):

15,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

3 dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 15,1’ x 11,8’
og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 190 psi. Bygget av
Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1915 Bygget som JUPITER av Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 11/09.
1916 Ferdigstilt i januar. Byggekostnad NOK 1.177.503. Bygget for Englandsruten. Passasjerer: 1. klasse 88, 3. klasse 82.
1918 Rekvirert i mars av The Shipping Controller (Union-Castle Line), London, England.
1919 Returnert til eierne i januar.
1927 Maskinen overhalt.
1931 Fornyet tredje klasse. Installert kjøleanlegg.
1937 En større ombygging utført før hun ble satt inn i  Rotterdamruten.
1939 Installert ekkolodd.
1940 Rekvirert av tyskerne. Fra 16/10 brukt som losjiskip for norske krigsfanger ved Eidsvågneset, Bergen. Senere ble hun brukt som troppetransportskip langs norskekysten. Skipet hadde norsk flagg og besetning. Etter den norske kapitulasjonen ble hun satt inn i trafikk mellom Oslo og Danmark.
1944 Skipet ble overført til tysk flagg i oktober. Hun fikk også tysk besetning.
1945 Returnert til eierne 15/06 i København, Danmark. Tatt til Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for reparasjon og ombygging.
1946 Tilbake i Englandsruten i februar.
1948 Ombygget til oljefyring.
1953 Tatt ut av englandsruten. Lagt opp ved Nyhavn 05/10–14/08 1954.
1954 Lagt opp ved Nyhavn 29/12–02/04 1955.
1955 I Hurtigruten fra april til august.
Solgt 02/09 til Epirotiki Steamskhip Navigation Co. Ltd (George Potamianos SA), Piraeus, Hellas. Omdøpt til HERMES.
1960
Kom i brann 04/03 ved Piraeus. Satt på land i Sileniai Bay, Salamis Island, Hellas Brannen slukket. Brakt flott 08/03, tauet til Perama, Hellas. Kondemnert. Solgt til Italia for hogging.

 

 

History in English:

1913 Built as JUPITER by Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 11/09.
1916 Completed in January. Building cost. NOK 1.177.503. Built for the England route. Passengers: 1st. class 88, 3rd. class 82.
1918 Requisitioned in March by The Shipping Controller (
Union-Castle Line), London, England.
1919 Returned to the owners in January.
1927 The engine overhauled.
1931 Renewed third class. Refrigerating plant installed.
1937 A major rebuilding was carried out before she began in the Rottedam route.
1939 Ecco sounder installed.
1940
Requisitioned by the Germans. From 16/04 used as accommodation vessel for Norwegian prisoners of war at Eidsvågneset, Bergen. Later used as troop transport vessel along the Norwegian coast. She had Norwegian crew and flag. After the Norwegian capitulation she was used in service Oslo–Denmark.
1944 Transferred in October to German flag and crew.
1945 Returned to the owners 15/06 in Copenhagen, Denmark.
Taket to Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for repairs and rebuilding.
1946 Back in service on the England route in February.
1948 Boilers converted to oil burning.
1953 Taken out of the England route. Laid up at Nyhavn 05/10 to 14/08 1954.
1954 Laid up at Nyhavn 29/12 to 02/04 1955.
1955 In Hurtigruten from April to August.
Sold 02/09 to Epirotiki Steamskhip Navigation Co. Ltd (George Potamianos SA), Piraeus, Greece. Renamed HERMES.
1960 Caught fire 04/03 at Piraeus. Beached in Sileniai Bay, Salamis Island, Greece. The fire extinguished. Refloated 08/03, towed to Perama, Greece. Condemned. Sold for scrapping in Italy.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.,
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/10-2023 (SN)