BRG50819200220001 MUSCA som vrak. Bilde via warsailor.com.

 

1920 DS MUSCA (BRG508192002)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, taubåt
steam ship, tug.

ID:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1920

Bygg nr:

2

Bygger (yard):

Storemøllens Patentslip & mekaniske Verksted, Sandviken,
Bergen
.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

20 brt., 6 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 47,3’-B: 12,0’-D: 6,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LCEU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 2-
sylinder. 65 IHK.
Bygget av

Fart/forbr.(speed/cons):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1920 Bygget som MUSCA av Storemøllens Patentslip & mekaniske Verksted, Sandviken, Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Byggekostnad NOK 40.000. Ble brukt på Bergens havn, blant annet til å taue selskapets kull lekter TERRA.
1924 Fyrgangen til kjelen brant ned 12/05. Reparert ved selskapets verksted i Laksevåg.
1926 Kolliderte 30/10 med HARALD som kom bakkende og rente på MUSCA som kom med slep. MUSCA sprang lekk og ble tatt inn til Tollbodkaien, Bergen.
1940 Rekvirert av tyskerne 21/04.
1944 Ble sterkt ødelagt 20/04 under eksplosjonsulykken på Bergens havn slengt opp på kaien og tredd på en pullert. Tauet til Leirvik, Stord for reparasjon. Kaptein Ole Kletten omkom. Han ble aldri funnet.
1947 MUSCA var involvert i en kollisjon med M/S PREKTIK på Vågen, Bergen. MUSCA fikk ingen skader.
1951 Solgt til en ukjent eier i Stavanger. Omdøpt til SABBEN. Videre skjebne ukjent.

 

 

History in English:

1920 Built as MUSCA by Storemøllens Patentslip & mekaniske Verksted, Sandviken, Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Building costs NOK 40.000. Used in Bergen harbour, among other things to tow the company’s floating coal bunkers TERRA.
1924 The boiler’s furnace burned down 12/05. Repaired at the company’s yard at Laksevåg.
1926 In collision 30/10 with HARALD who was moving astern and hit MUSCA who was towing. MUSCA sprang a leak and was taken in to Tollbodkaien, Bergen.
1940 Requisitioned by the Germans 21/04.
1944 Heavily damaged during the explosion on Vågen 20/04. She flung up unto the quay near Dreggen by the resulting tidal wave. Skipper Ole Kletten died. Towed to Leirvik, Stord for repairs.
1947 MUSCA was involved in a collision 02/12 with MV PREKTIK on Vågen, Bergen. MUSCA got no damages.
1951 Sold to an unknown owner in Stavanger. Renamed SABBEN. Further fate unknown.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/10-2023 (SN)