BRG50819210420001 BRANT COUNTY. Bilde via uboat.net.

 

1921 DS BRANT COUNTY (BRG508192104)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship,  general cargo.

ID:

1143385

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1919/01

Bygg nr:

344

Bygger (yard):

Aktiengesellschaft Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik,
Rostock, Tyskland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.940 tdw, 5.289 brt, 3.130 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 419,9’-B. 54,1’-D: 26,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasteluker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WNLR / LDHS / LCFI

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 30,0”–49,4”–80,8”, slag/ stroke: 55,0”.
662 NHK. Bygget av Aktiengesellschaft Neptun Schiffswerft
und Maschinenfabrik, Rostock, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons):

12,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

4 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 16,4’ x 11,8 og 3
fyrganger. Samlet heteflate 11.668 ft2. Arbeidstrykk 213 psi.
Bygget av Aktiengesellschaft Neptun Schiffswerft und
Maschinenfabrik, Rostock, Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1915 Bygget av Aktiengesellschaft Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik, Rostock, Tyskland for Deutsch-Australische Dampfschiffahrts Gesellschaft, Hamburg, Tyskland. Sjøsatt i november som MÜLHAUSEN Lagt opp uferdig.
1918 Ferdigstillelse påbegynt.
1919 Ferdigstilt i januar som LENNEP for samme eier.
Utlevert i august til The Shipping Controller (F. C. Strick & Co.), London, England.
1921 Solgt i mars til John Coull & Sons, Newcastle, England. Omdøpt til BRANT COUNTY.
Videresolgt i september for NOK 1.275.000 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Satt inn i A/S Samseilings ruter.
1934 Tørrdokket i Antwerpen, Belgia etter et havari. Nytt ror og ny hylse installert.
1936 Innredet lugarer til 10 personer på øvre bro.
1938 Installer ekkolodd.
1939 Ny radio installert. Kolliderte i juli med det tyske DS WACHTFELFK ved avgang
Antwerpen, Belgia. Skipet måtte returnere til havn for midlertidig reparasjon.
1940 WW II–Nortraship bla managers i april.
1943
Torpedert og senket 11/03 av den tyske ubåten U 757 (Kapitänleutnant Walter Schug) i posisjon 52.05N-27.35V mens hun var på reise i konvoi HX-228, Halifax, Nova Scotia, Canada til Liverpool, England med 5.330 tonn stykkgods, et større parti karbid og 670 tonn ammunisjon. Skipet ble truffet av en torpedo som antente karbid lasta. 35 personer omkom. De 23 overlevende forlot skipet i en livbåt. De var rundt 200 meter fra skipet da ilden nådde ammunisjonen. BRANT COUNTY forsvant med et kjempesmell. Eksplosjonen sendte biter av skuta til himmels.
De overlevende ble tatt opp etter 30 minutter av det britiske skipet SS STUART PRINCE. En av dem var så brannskadet at han døde like etterpå.
De ble landsatt 16/03 i Liverpool, England.

 

 

 

Utdrag fra sjøforklaring:
Rapport over reisen Halifax - U.K. for s.s. BRAND COUNTY

Avgikk Halifax den 2. mars med full last bestående av stykkgods, derav ca. 6.7 tonn explosive. Reisen foregikk stille og rolig helt til den 10. mars da konvoyen blev angrepet av ubåter. Konvoyen blev angrebet flere ganger utover natten. Kl. 2.10 den 11. mars blev "Brant County" truffet av en torpedo i nr. 3. luke. En stor del av lasten i denne luke bestod av karbid som øieblikkelig tok fyr. Flammene omspendte i samme øieblik hele midtskipet helt over øverste bro.

Kapteinen og 2. styrmann hadde vakt på broen da ulykken hendte. 3. maskinist H. Holthe hadde vakt i maskinen. Det lykkedes å få babord aktre livbåt på vannet og endel av mannskapet reddet sig i denne. Skipets maskin var igang helt til skipet sank. De fleste av mannskapet styrtet akterut til flåtene da de fryktet for eksplosjon av T.N.T. som var lastet i nr. 1 og 2 luke. 6-7 minutter efter at torpedoen traff eksploderte T.N.T. Livbåten befandt sig da ca. 200 meter aktenfor skipet. Flammer og vrakrester kunde sees gå til værs. Øieblikket efter regnet det med vrakrester over livbåten. Skipet sank en kort stund efter. Brennende vrakrester kunde sees på vannet rundt skipet efter eksplosjonen. Manøvring av livbåten var vanskelig da båten var overfyldt, dertil var to mann alvorlig såret. Drivanker blev satt ut. Værforholdene var bra med N.W.lig vind styrke 3, sjø 3 med noe dønning. Lys blev tendt og 3 flares blev avsendt. Efter en halv times tid kunde et skip sees komme i retning mot livbåten. Skipet viste sig å være det britiske skip STUART PRINCE. Redningsarbeidet var vanskelig i den høie sjø, særlig med å få de 2 sårede ombord. Efter en halvtimes tid var alle mann ombord. En mann døde straks efter ombordkomsten, av brandsår. 3. styr­mann hadde brukket benet som blev spjelket efter ombordkomsten. De reddede ankom Liverpool den 16. mars.
Ved avgang Halifax var ialt 58 menn ombord i skipet. 44 mannskap, 4 engelske gunnere og 10 passasjerer. Reddet blev 22 menn derav 1 engelsk gunner og en passasjer. Kapteinen, 1. styrmann og 1. maskinist savnet.
O. Granum, 2. styrmann.

 

 

History in English:

1915 Built by Aktiengesellschaft Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik, Rostock, Germany for Deutsch- Australische Dampfschiffahrts Gesellschaft, Hamburg, Germany. Launched in November as MÜLHAUSEN.
1918 Completion commenced.
1919 Completed in January as
LENNEP for same owner.
Handed over in August to The Shipping Controller (F. C. Strick & Co.), London, England.
1921 Sold in March to John Coull & Sons, Newcastle, England.
Renamed BRANT COUNTY.
Re-sold in September for NOK 1.275.000 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. In service for A/S Samseilings routes.
1934 Drydocked in Antwerp, Belgium after breakdown on rudder. New rudder and new stern tube.

1936 Built cabins for 10 persons on upper bridge.
1938 Installed ecco sounder.
1939 New radio installed. In collision in July with the German SS WACHTFELFK at departure Antwerp, Belgium. The vessel had to return to the port for temporary repair.
1940 WW II Nortraship became managers in April.
1943 Torpedoed and sunk 11/03 by the German submarine U 757 (Kapitänleutnant Walter Schug) in position 52.05N-27.35W whilst on a voyage in convoy HX-228, from Halifax, Nova Scotia, Canada to Liverpool, England with 5.330 tons of general cargo, a large amount of carbide and 670 tons of ammunition. The vessel was hit by one torpedo which ignited her load of carbide. 35 persons died. The 23 survivors abandoned the ship in one lifeboat and when it was about 200 meter away the flames reached the cargo of explosives. The BRANT COUNTY disappeared in a huge explosion, which sent pieces of metal and other debris in the air.
The survivors were picked up after 30 minutes by the British SS STUART PRINCE. One of them was badly burned and died shortly thereafter. They were landed 16/03 in Liverpool, England.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., uboat.net, boka Sjøforklaringer fra 2 verdenskrig I.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/10-2023 (SN)