BRG50819210920001 STATSRAAD LEHMKUHL. Bilde via Per Sundfær.

 

1921 Bark STATSRAAD LEHMKUHL (BRG508192109)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark med motor
sail ship, barque with aux. engine.

ID:

5339248

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1914/04

Bygg nr:

263

Bygger (yard):

Johann C. Tecklenborg Aktiengesellschaft, Geestemünde,
Tyskland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.701 brt, 764 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 84,6m-Lbp: 73,0m-B: 12,65m-D: 5,19m-Dypg. 4,471m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

350 passasjerer.
1 kran, 2,5 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LCWG / LDRG

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som 3-mastet bark. 22 seil med samlet areal
2.026 m².
1 dieselmotor, Tecklenborg. 2-takt/enkltv., 4–sylinder, syl.
dim.: 400 x 550 mm. 370 BHK. Bygget av
Johann C.
Tecklenborg Aktiengesellschaft, Geestemünde, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

11,0 knop med motor. 17 knop med seil.

Hjelpemaskineri (aux):

1 dieselgen. 40 kW.
1 dieselgen. 24 kW

Tot. el. kraft (el. power):

64kW/110VDC.

Kjeler (boiler):

1 dampkjel.

 

 

Bemanning (crew):

17 pers. 150 maks antall medseilere.

 

 

Historikk:

1913 Bygget som bark med hjelpemotor GROSSHERZOG FRIEDRICH AUGUST av Johann C. Tecklenborg Aktiengesellschaft, Geestemünde, Tyskland for Deutscher Schulschiff Verein, Oldenburg, Tyskland.
1914 Sjøsatt 14/01, ferdigstilt i april. Tatt i bruk som skoleskip.
1919 Overtatt av The Shipping Controller, London, England.
1920 Solgt til J. Coull & Sons, Newcastle, England.
1921 Solgt for NOK 435.000 til H. J. Jewell (Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen), London, England. Overført til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til STATSRAAD LEHMKUHL.  
1922 Gitt som gave til Bergens Skoleskibsstyre, Bergen.
1923 Det første elevkullet mønstret på.
1936 Overført til Bergens Skoleskib, Bergen.
1940 Beslaglagt ved Marineholmen, Bergen av tyskerne i april og benyttet som losjiskip. I oktober ble hun flyttet til Åstveitvågen utenfor Bergen som losjiskip og hovedkvarter for offiserene i Küstensicherungsverband Westküste. Omdøpt til WESTWÄRTS.
1945 Returnert til eierne in en meget dårlig forfatning, omdøpt STATSRAAD LEHMKUHL. Skipet måtte gjennom en langvarig reparasjonstid.
1948 Tilbake i fart som skoleskip igjen i mai.
1955 Ny motor installert: 1 dieselmotor, Normo, 2-takt/enkltv., 8–sylinder, syl. dim.: 220 x 320 mm. 400 BHK. Bygget av Bergens mekaniske Verksted, Bergen.
1960 Ny hjelpekjele installert.
1966 Det ble konkludert med at skoleskipet i sin tradisjonelle form hadde utspilt i sin rolle og STATSRAAD LEHMKUHL ble lagt ut for salg og det kom inn bud fra både USA, Australia, Sverige og Tyskland. Beslutningen om salget ble forsøkt hemmeligholdt, men ryktene begynte snart å svirre. Bergenserne raste over at byens maritime stolthet skulle selges til utlandet, og en av de som engasjerte seg mest var Gunnar K. Lien, skipslege på STATSRAAD LEHMKUHL. Han oppsøkte rederen Hilmar Reksten, i håp om at noe kunne gjøres. Reksten kjente godt til skoleskipet. Han kjøpte STATSRAAD LEHMKUHL for NOK 1.500.000 og forhindret med det at skipet forsvant til utlandet. Reksten eide og driftet skipet for egen regning, og de fem første årene var skipet i drift, delvis fortsatt som skoleskip, dels utleid for tokt til nye himmelstrøk. Hun deltok i internasjonale regattaer, men hadde også lengre opphold ved kai.
1978 STATSRAAD LEHMKUHL ble overtatt av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Fjøsanger, Bergen. Skoleskipet hadde da ligget stille i fem år og hadde et stekt behov å rustes opp; etterslepet på vedlikehold var stort. Det ble starten på en møysommelig prosess for å få STATSRAAD LEHMKUHL brakt tilbake til sjødyktighet. Dette tok mange år.
1981 Ny motor installert: 1 dieselmotor, Normo. 2-takt/enkltv., 8–sylinder, syl. dim.:  x  mm. 1.125 BHK. Bygget av Bergens mekaniske Verksted, Bergen.
1987 STATSRAAD LEHMKUHL var igjen under seil som skoleskip. Men stiftelsen var fortsatt avhengig av frivillighet og donasjoner utenfra, og skoleskipet lå uvirksom til kai store deler av året. Gjelden var stor og kassen var bunnskrapt.
1990 En ny fase begynte fra begynnelsen av 90-tallet. Skipet var oppgradert og ført tilbake under seil, men samtidig var stiftelsen nærmest konkurs. Med Per Langhelle som daglig leder fikk stiftelsen den rette leder til rett tid. I løpet av 90-tallet ble driften snudd fra underskudd til overskudd, gjelden sanert og tilliten og entusiasmen gjenopprettet i en profesjonalisert organisasjon. 80 millioner kroner ble skaffet til veie til et langsiktig oppgraderingsprogram som gav skipet en ny blomstringsperiode. Igjen fremsto STATSRAAD LEHMKUHL som en fantastisk representant for byen og dens maritime tradisjoner.
2002 Nå startet de årlige USA-toktene med Sjøkrigsskolen. Den tre måneder lange seilasen tur-retur over Atlanteren er fortsatt en viktig del av lederutdannelsen for de fremtidige offiserene. De siste årene har også Den Nederlandske Marinen kontrahert skipet som en del av opplæringen av sine kadetter.
STATSRAAD LEHMKUHL har vært i helårsdrift de siste 20 årene og aktiviteten er stadig økende. Hvert år deltar omlag 2000 medseilere på seiltokt i inn- og utland. Hun leies jevnlig ut til ulike bedrifter, lag og organisasjoner og gjennomfører hvert år omlag 20 seiltokt, 30 skjærgårdsturer og 50 arrangementer ved kai.
2019 Installert et batteri om bord. Denne banebrytende teknologiske nyvinningen gjør STATSRAAD LEHMKUHL til verdens mest miljøvennlige seilskip i sin klasse. Målet er at skipet på sikt skal være selvforsynt med strøm fra batteriet.
2021 I august kastet STATSRAAD LEHMKUHL loss for jordomseilingen One Ocean Expedition. Målet var å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig framtid i et globalt perspektiv.
2023 STATSRAAD LEHMKUHL ankom Bergen 15/04 etter jordomseilingen One Ocean Expedition.
2024 Fremdeles i drift 03/01.

 

 

History in English:

1913 Built as aux/barque GROSSHERZOG FRIEDRICH AUGUST by Johann C. Tecklenborg Aktiengesellschaft, Geestemünde, Germany for Deutscher Schulschiff Verein, Oldenburg, Germany.
1914 Launched 14/01, completed in April. Used as training ship.
1919 Taken over by
The Shipping Controller, London, England.
1920 Sold to J. Coull & Sons, Newcastle, England.
1921 Sold for NOK 435.000 to H. J. Jewell (Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen), London, England. Transferred to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed STATSRAAD LEHMKUHL.
1922 Donated to Bergens Skoleskibsstyre, Bergen.
1923 The first trainees mustered.
1936 Transferred to Bergens Skoleskib, Bergen.
1940 Captured by Germans at Marineholmen, Bergen in April and used as accomodation ship. Moved in October to Åstveitvågen off Bergen as accomodation ship and main quarter for the Officers in
Küstensicherungsverband Westkûste. Renamed WESTWÄRTS.
1945 Returned to the owners in bad condition. Renamed STATSRAAD LEHMKUHL. The ship was long time at yard for repairs.
1948 Back in service after refitting as training ship in May.
1955 New engine installed: 1 diesel engine, Normo. 2-stroke/s.a., 8–cylinder, cyl. dim.: 220 x 320 mm. 400 BHP.
Built by Bergens mekaniske Verksted, Bergen.
1960 New aux. boiler installed.
1966 The time for training ship of this type was over and she was sold to Hilmar Reksten for NOK 1.500.000 to avoid sale to foreign countries. Reksten managed the vessel for own account.
1978 STATSRAAD LEHMKUHL was taken over by Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, Fjøsanger, Bergen. The ship needed a large repair and upgrading after 5 years without beeing used. This ttook many years.
1981 New engine installed: 1 diesel engine, Normo. 2-stroke/s.a., 8–cylinder, cyl. dim.: x  mm. 1.125 BHP. Built by Bergens mekaniske Verksted, Bergen.
1987 STATSRAAD LEHMKUHL was back in service.
1990 A new phase in the ships life began.
2002 The USA trips with navy school commenced.
2019 A battery was installed. This pioneer technology development made
STATSRAAD LEHMKUHL to the world most environmental friendly sailing vessel of her class. The target is to be self-supplyed with current from the battery.
2021 In August STATSRAAD LEHMKUHL commenced the trip around the world One Ocean Expedition.
2023 STATSRAAD LEHMKUHL arrived Bergen 15/04 after  the trip around the world One Ocean Expedition.
2024 Still in service 03/01.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, lehmkuhl.no, Per Alsaker
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/01-2024 (SN)