BRG50819220120001 CANIS: Bilde via fotomuseum, Bergen.

 

1922 MS CANIS (2) (BRG508192201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

ID:

2107546

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1888/09

Bygg nr:

192

Bygger (yard):

Russel & Co., Kingston Yard, Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.450 tdw, 934 brt, 546 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 185,6’-B: 36,1’-D: 20,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MTRC / LFSG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Atlas. 2-takt/enkltv., 4-sylinder, syl. dim.:
 400 x 720 mm. 500 BHK. Bygget av
A/S Atlas Diesel, avd.
 Diesels Motorer, Stockholm, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 110 psi.

 

                                                                     

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1888 Bygget som bark ANDREW WELCH av Russel & Co., Kingston Yard, Port Glasgow, Scotland for C. Brewer & Co. Ltd (Welch & Co.), Honolulu, Hawaii. Sjøsatt 30/08, ferdigstilt i september. Tonnasje: 1.450 tdw, 934 brt, 863 nrt. Dimensjoner L: 188,7’-B: 36,1’-D: 18,1’.
1899 Solgt til Bark Andrew Welch Co. (Welch & Co), San Francisco, California, USA.
1908 Solgt til Matson Navigation Co., San Francisco.
Dampkjele installert med arbeidstrykk 110 psi.
1916 Solgt til Rederi-A/B Quarta (I. Lignell), Göteborg, Sverige. Omdøpt til OLGA.
1918 Fikk store skader i grunnstøting. Kondemnert. Vraket solgt av assurandørene.
1919 Bygget om til motorskip ved Haugesund mek. Verksted, Haugesund. Installert:
1 dieselmotor, Atlas. 2-takt/enkltv., 4-sylinder, syl. dim.: 400 x 720 mm. 500 BHK. Bygget av A/B Atlas Diesel avd. Diesel Motorer, Stockholm, Sverige.
Ny kjele installert:
1 hjelpekjel med arbeidstrykk 125 psi.
Levert i november til Skibs-A/S Motorskip Sophus Magdalon (Sophus Kars), Bergen. Omdøpt til SOPHUS MAGDALON.
1922 Solgt i mai for NOK 402.545 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt til CANIS.
1948 Solgt i mai til Skibs-A/S Einvik (Bjarne Tetlie), Trondheim. Omdøpt til EINVIKA.
1950 Solgt i januar til Ingvald Christianslund, Fredrikstad.
Grunnstøtte og ble vrak 15/11 nær Raufarhafn, Island mens hun var på reise fra Siglufjord, Island til Helsinki, Finland med sild.

 

 

History in English:

1888 Built as barque ANDREW WELCH at Russel & Co., Kingston Yard, Port Glasgow, Scotland for C. Brewer & Co. Ltd (Welch & Co.), Honolulu, Hawaii. Launched 30/08, completed in September.
Tonnage: 1.450 tdw, 934 grt, 863 nrt. Measurements: L: 188,7’-B: 36,1’-D: 18,1’.
1899 Sold to Bark Andrew Welch Co. (Welch & Co), San Francisco, California, USA.
1908 Sold to Matson Navigation Co., San Francisco. Boiler installed with work pressure 110 psi.
1916 Sold to Rederi-A/B Quarta (I. Lignell), Göteborg, Sweden. Renamed OLGA.
1918 Stranded 06/01 in Hjeltefjorden, North of Bergen. Heavy damages. Condemned. Wreck sold by insurers.
1919 Rebuilt as a motor ship at Haugesund mekaniske Verksted, Haugesund. Installed: 1 diesel engine, Atlas. 2-stroke/s.a., 4-cylinder, cyl. dim.: 400 x 720 mm. 500 BHP. Built at A/B Atlas Diesel, avd Diesel Motorer, Stockholm, Sweden. New boiler installed:
1 aux. boiler with working pressure 125 psi.
Delivered in November to Skibs-A/S Motorskip Sophus Magdalon (Sophus Kars), Bergen. Renamed SOPHUS MAGDALON.
1922 Sold in May for NOK 402.545 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Renamed CANIS.
1940 WW II-Home fleet.
1948 Sold in May to Skibs-A/S Einvik (Bjarne Tetlie), Trondheim. Renamed EINVIKA.
1950 Sold in January to Ingvald Christianslund, Fredrikstad.
Wrecked 15/11 near Raufarhafn, Iceland whilst on a voyage from Siglufjord, Iceland to Helsinki, Finland with herring.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.

Sist oppdatert: 18/10-2023 (SN)