BRG50819230320001 CRUX. Bilde via uboat.net

 

1923 MS CRUX (1) (BRG508192303)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

ID:

5606064

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1923/07

Bygg nr:

325

Bygger (yard):

Burmeister & Wain’s Maskin- & Skibsbyggeri, København,
Danmark.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.800 tdw, 3.828 brt, 2.298 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 367,5’-B. 51,5’-D: 22,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.
Lugarer for 4 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDBP / LDRF

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain DM6125. Hver 4-
takt/enkltv, 6-sylinder, syl. Dim.: 500 x 900 mm. Koblet til
hver sin propellaksel. Samlet 1.440 BHK. Bygget av
Burmeister & Wain’s Maskin- & Skibsbyggeri, København,
Danmark.

Fart/forbr.(speed/cons):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1915 Kontrahert av Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen for Syd-Amerika linjen.
1923
Bygget som CRUX av Burmeister & Wain’s Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 09/05, ferdigstilt i juli. Byggekostnad NOK 2.170.314. Satt inn i Syd-Amerika linjen.
1938 Installert peileapparat.

1939 Installert ny radio og ekkolodd.
1940
WW II–Nortraship ble managers i april.
Torpedert og senket 25/06 av den tyrkiske ubåten U A (Kapitänleutnant Hans Cohausz) i posisjon 36.53N-14.00V, ca. 300 nm vest for Cape St. Vincent, Portugal mens hun var på reise fra Cardiff, Wales til Rio de Janeiro, Brasil med stykkgods. Torpedoen traff styrbord side aktenfor maskinrommet og forårsaket at hun sank med stor babord slagside etter 10 minutter. Mannskapet forlot skipet i to livbåter. De be tatt opp neste dag av britiske D/S BRUTUS.

 

 

 

Utdrag efter hukommelsen av M/S CRUX dagbok på reise fra Cardiff 18/6/40 til Rio de Janeiro 1940.
Tirsdag 18/6 Kl. 3.00 ferdiglastet ved Fuel Warf, Queens Dock i Cardiff. Innlastet 6.300 eng. tons kullbriketter. Dypg. F. 22’9
" A.23’8", M.D. 23’ 2 ½" Fratrekk for brakkvann 2". Fribord begge sider 2' 5". Avgikk kl. 18.00 med havnelos ombord. Ankret på Barry Road kl. 19.00. Avgikk kl. 22.00. Styrte efter kapteinens kommando.
Onsdag 19/6. Styrte etter opgitte kurser fra Naval Control Cardiff. Fikk los ved St. Anns Head kl. 8.45 og ankret på Milford Haven Road kl. 10.00. Avventet avseilingsordre. Kl 12.30 avholdtes båtmanøvre. Begge livbåter samt motorbåten satt på vannet og ro-øvelser foretatt. Motoren blev igangsatt og viste sig å fungere tilfredsstillende. Proviant, vann og utstyr eftersett. Alt iorden.
Torsdag 20/6. Kl. 8.00 blev kapteinen hentet iland for konferanse med Naval Control myndighetene. Avgikk kl. 15.45 og gikk in i konvoy ca. kl. 17.00. Styrte forskjellige siksakkurser efter ordre fra Commodores skib.
Fredag 21/6. Styrte forskjellige siksakkkurser i konvoyen.
Lørdag 22/6. Styrte forskjellige siksakkkurser i konvoyen.
Søndag 23/6. Styrte forskjellige siksakkkurser i konvoyen.
Mandag 24/6. Styrte forskjellige siksakkkurser i konvoyen. Midd. pss. N 39 35' V 11 48'.
Tirsdag 25/6. Styrte forskjellige siksakkkurser i konvoyen. Kl. 6.45 fikk med signalflagg ordre fra Commodores skib om at gå ut av konvoyen kl. 8.00 og fortsette på egen hånd til bestemmelsestedet gjennem forut opgivne posisjoner. Gikk ut av konvoyen kl. 8.00 og styrte retv. 285 gr. Siksakket til kl. 19.00 da man hadde utseilt de opgivne 100 n.m. og styrte derefter retv. 240 gr. i retning av opgitt posisjon nr. 1. Utkikken stod dag og natt på karthustaket hvorfra man hadde den beste utsikt. Omtrent kl. 23.45 blev man plutselig og uten varsel rammet av en torpedo på stb. side, såvidt man kunde skjønne ved nr. 4 luke. Skibet begyndte øieblikkelig å synke, lyset gikk samtidig ut, og maskinene stoppet straks efter. Fra broen blev gitt signal. "Alle mann til båtene" og i løpet av 2-3 minutter var b.b. livbåt og motorbåten satt på vannet, bemannet med mesteparten av mannskapet. Stb. livbåt blev helt knust ved eksplosjonen. På grunn av skibets sterke fart drev livbåtene hurtig akterover efter at taljene var uthukket, såleds at 6-7 mann måtte hoppe i sjøen, og blev straks efter opptatt i båtene. Ca. 3 min. efter sank skibet med baugen først og bb. slagside. Båtene rodde opp på siden av hinanden og besetningen blev tellet opp og oppropt ved navn. Det viste sig heldigvis at alle mann var tilstede og usåret, med undtagelse av enkelte lette skrammer, støt og 2 forstuvninger av tommelfingeren. Straks efter dukket ubåten opp og nærmet sig motorbåten på praiehold. En offiser fra u-båten, som antagelig var tysk, spurte på engelsk om skibets navn, nasjonalitet, dw-tonnasje, lastens art og mengde, avgangs- og bestemmelsessted, samt om man hadde proviant. Efter å ha fått svar på disse spørsmål lovet offiseren at han skulde forsøke å sende oss hjelp. U-båten forsvandt av syne straks efter. Ca. 20 min. senere passerte et sydgående skib på ca. 1 kabellengdes avstand, men da man fryktet at dette skib også vilde bli torpedert hvis man stoppet det for å bli ombord, gjorde man ingen signaler, og skibet passerte uten å vite at vi var i nærheten. Ca. 10 min. efter hørtes u-båtens motorer, og man så ut-båten forsvinne antagelig i samme retning som det passerte skib. Man besluttet å bli liggende på stedet til daggry for å finne flåtene og ta vann og proviant fra disse, for å sikre sig mest mulig beholdning av vann og proviant, i tilfelle man skulde få et lengere opphold i livbåtene, da der var ca. 300 n.mil til nærmeste land (Cape St. Vincent).
Mannskapet som delvis var i bare undertøiet blev utstyrt med ullgensere og oljetøi som var stuvet i livbåtene. Kl. ca. 4.30 fandt man flåtene og tok vannet og provianten ombord i livbåtene. Straks efter fikk man øie på et skib og tendte et rødlys for å gjøre det oppmerksom på oss. Skibet holdt ned mot oss og efter det hadde tatt en runde for å se efter u-båten blev vi tatt ombord kl. 5.50. Skibet viset sig å være s.s. "BRUTUS" av London ført av kaptein Hopper. Man blev mottatt på den elskverdigste måte, utstyrt med de nødvendige klær og forpleiet på den beste måte. Motorbåten og livbåten lot man bare gå, da kaptein Hopper mente det vilde ta for lang tid å rigge opp gier til å ta disse ombord, og risikoen for u-båts angrep var for stor.
Mandag 1/7. Kl. 13.30 blev hele "CRUX"s besetning landsatt i Plymouth hvor den norske konsul sørget for innkvartering og oppdressing av alle mann.
Plymouth, l.juli 1940

Finn Wettland
Einar Hansen

 

 

History in English:

1915 Contracted by Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen for Syd-Amerika linjen.
1923
Built as CRUX by Burmeister & Wain’s Maskin- & Skibsbyggeri, København, Denmark for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 09/05, completed in July. Building costs NOK 2.170.314. Service in Syd-Amerika linjen.
1938 Bearing plant installed.
1939 New radio and echo sounder installed.
1940 WW II-Nortraship became managers in April.
1940 Torpedoed and sunk 26/06 by the Turkish submarine U A (Kapitänleutnant Hans Cohausz) in position 36.53N-14.00W, about 300 nm West of Cape St. Vincent, Portugal whilst on a voyage from Cardiff, Wales to  Rio de Janeiro, Brazil with general cargo. The torpedo struck on the starboard side abaft the engine room and caused her to sink with a heavy port list in 10 minutes. The crew abandoned ship in two lifeboats. They were picked up by the British SS BRUTUS the following day.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., uboat.net, boka Sjøforklaringerfra 2. verdenskrig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 26/10-2023 (SN)