BRG50819270120001 STELLA POLARIS. Bilde via Per Sundfær.

 

1927 MS STELLA POLARIS (BRG508192701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjerer/cruise
motor ship, passengers/cruise.

ID:

5340431

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1927/02

Bygg nr:

400

Bygger (yard):

AB Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.800 tdw, 5.020 brt, 2.647 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 389,3’-B. 50,7’-D: 18,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

199 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LGCF / LCYF

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain DM6150M. Hver 4-
takt/enkltv, 8-sylinder, syl. d im.: 550 x 1.000 mm. Koblet
til hver sin propellaksel. Samlet 4.000 BHK. Bygget av AB
Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons):

15,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

2 hjelpekjeler (aux boilers), arbeidstrykk

 

                                                                     

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1925 Kontrahert 04/08 av Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen for cruisefart.
1926
Bygget som STELLA POLARIS av AB Götaverken, Göteborg, Sverige for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 11/09. Gudmor Frk. Lillie Lehmkuhl.
1927 Ferdigstilt 24/02. Byggekostnad NOK
4.682.511.
1929
Installert ekkolodd.
1938 Installert ny radio, peileapparat og ekkolodd.
1939 Etter utbruddet av andre verdenskrig 01/09 ble hun lagt opp i Oslo.
1940 Etter det tyske overfallet på Norge 09/04 ble hun flyttet til Osterfjorden, nær Bergen. Den 30/10 ble hun rekvirert av den tyske Kriegsmarine og brukt som rekreasjonsskip for ubåt mannskaper. I løpet av krigen ble hun brukt som losjiskip forskjellige steder langs norskekysten.
1943 Skipet fikk tysk flagg og mannskap 01/09.
1945 Etter den tyske kapitulasjonen 08/05 ble hun underlagt britenes Ministry of War Transport. Hun ble brukt til å frakte sovjetiske krigsfanger til Murmansk, U.S.S.R. Senere også brukt til troppetransport mellom Norge og Scotland. Returnert 07/11 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Skipet var i dårlig forfatning og ble etter hvert tatt til AB Götaverken, Göteborg, Sverige for reparasjon og modernisering.
1946 Tilbakelevert 01/06 til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Kostnaden var høyere enn nybyggingskostnaden.
1951 Solgt i oktober til Rederi-AB Clipper (Einar Hansen), Malmö, Sverige. Ble igjen tatt til AB Götaverken, Göteborg, Sverige for modernisering. Fortsatte i cruisefarten.
1954 En større ombygging og oppgradering ble utført. Køyplassene ble redusert til 155, men gjort større og nesten alle med eget bad. I årene som fulgte ble hun flere ganger modernisert.
1969 Solgt i oktober for USD 850.000 til International House Co. Ltd, Tokyo, Japan. Omdøpt til SCANDINAVICA. De nye eierne moderniserte henne for bruk som hotell og restaurantskip. Propellene ble også fjernet Hun ble permanent fortøyd til kai i byen Kisho, Japan.
1999 Hotelldriften ble avviklet, mens restaurantdriften fortsatte.
2005 Også restaurantdriften avviklet.
2006 Solgt til Petro-Fast AB, Stockholm, Sverige. Planen var å benytte skipet som hotell og restaurantskip i den svenske hovedstaden.
Skipet ble slept fra Kisho, Nishiura, Japan til Shanghai, China for å settes i stand. Begynte å ta inn vann 01/09 og sank på 70 meters dyp i posisjon 33.27N-135.43Ø, syd for Nagoya, Japan.

 

 

History in English:

1925 Contracted 04/08 by Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen for cruise service.
1926
Built as STELLA POLARIS by AB Götaverken, Göteborg, Sweden for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 11/09. God mother Miss Lillie Lehmkuhl.
1927 Completed 24/02. Building costs NOK 4.682.511.
1929 Ecco sounder installed.
1938 New radio, bearing sounder and ecco sounder installed.
1939 After outbreak of the 2nd. World War 01/09 laid up at Oslo.
1940 After the German invasion of Norway 09/04 she was moved to Osterfjorden, near Bergen. Requisitioned by the German Kriegsmarine as rest vessel for the submarine crew.
She was used as accommodation vessel several places along the Norwegian coast.
1943 Was from 01/09 under German flag, with German crew.
1945 After the German capitulation 08/05 was she taken over by the British Ministry of War Transport and use for transport of Soviet prisoners of war to Murmansk, U.S.S.R. She was also used for troop transport between Norway and Scotland.
Returned 07/11 to the Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.
She was in very bad shape of repairs. After a while was she taken to AB Götaverken, Göteborg, Sweden for repairs and modernization.
1946 Re-delivered 01/06 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. The cost was more than the newbuilding price.
1951 Sold in October to Rederi-AB Clipper (Einar Hansen), Malmö, Sweden. Again taken to AB Götaverken, Göteborg, Sweden for modernization. Continued in the cruise trade.
1954 A considerable rebuilding and upgrading carried out. The capacity of beds redused to 155, but the cabins made bigger and nearly all with own bathrooms. In the following years was she modernizationed several times.
1969 Sold in October for USD 850.000 to
International House Co. Ltd, Tokyo, Japan. Renamed SCANDINAVICA. Modernized and converted to floating hotel and restaurant. The propellers removed and she was permanent moored to quay in Kisho, Japan.
1999 The hotel phased out, but the restaurant continued.
2005 The restaurant closed down.
2006 Sold to Petro-Fast AB, Stockholm, Sweden. The plan was to use her as hotel and restaurant vessel in the Swedish capital.
Towed from Kisho, Nishiura, Japan to Shanghai, China for repairs. Started to take in water 01/09 and sank on 70 meter deep water in position 33.27N-135.43E, south of Nagoya, Japan.

 

 

BRG50819270120002 STELLA POLARIS. Tegning via skipsrevyen.no.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 07/11-2023 (SN)