BRG50819300320001 ARIADNE. Bilde via wrecksite.eu.

 

1930 DS ARIADNE (BRG508193003)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjerer/stykkgods
steam ship, passengers/general cargo.

ID:

5607241

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1930/03

Bygg nr:

303

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.000 tdw, 2.029 brt, 1.138 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 271,3’-B: 38,2’-D: 19,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

64 passasjerer 1. klasse, 40 passasjerer 2 klasse, 10
passasjerer 3 klasse.
3 lasterom med 3 luker.
6 vinsjer.
6 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LHTP / LDNJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 22,0”–35,0”–60,0”, slag/stroke: 42,0”.
366 NHK. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons):

14,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 15,3’ x 12,0’
og 3 fyrganger. Samlet heteflate 5.688 ft². Arbeidstrykk 200
psi. Bygget av
Nylands Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1929 Bygget som ARIADNE av Nylands Verksted, Oslo for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 28/11.
1930 Ferdigstilt 31/03. Byggekostnad NOK 1.466.121. Bygget for Rotterdam ruten.
1936 Installert radiopeileapparat.
1937 Installert kjøleanlegg.
1939
Installert ekkolodd og radiotelefon.
1940 Rekvirert i april av norske myndigheter. Satt inn i troppetransport. Senere omgjort til hospitalskip. Skipet ble hvitmalt og merket etter Røde Kors regler.
Senket av tyske fly 09/06, 70 nm vest for Røst mens hun var på reise fra Tromsø til Storbritannia. 9 personer omkom. De overlevende ble tatt opp av HMS ARROW og ført til Scapa Flow, Orknøyene. Skipet var tydelig merket som lasarettskip med Røde-Kors-merker og flagg.

 

 

 

Utdrag fra sjøforklaringen:
Framstod skipskaptein Thoralf Tønseth.
Besetningen utgjorde 34 mann. Antall kvinnelig betjening 4. Tilsammen 38.
Dessuten førte skipet 16 passasjerer.
Av besetningen er følgende savnet.
Alle papirer gikk tapt ved forliset, og føreren kan derfor ikke gi noen nærmere opplysninger om de savnede enn det ovenfor nevnte. Føreren forklarte at han ved avgangen fra Tromsø hadde fått en rekke nye folk sendt ombord av de militære myndigheter, og disse ble anbrakt i de forskjellige poster ombord, som var blitt ledige ved at endel av skipets gamle mannskap gikk iland. Antallet av de nye folk kan føreren ikke gi opplysninger om.
Føreren opplyser videre at ingen av passasjerene er savnet.
Skipet var på reise fra Tromsø, og hadde ordre om å søke å innhente en konvoy over Nordsjøen. Hvis ikke skulle skipet anløpe Thorshavn.
Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Skipet var forskriftsmessig utstyrt for fart på utlandet i normale tider, men var ikke utstyrt etter de nye forskrifter for fart på utlandet i krigstid. Fra disse bestemmelser hadde føreren fått dispensasjon fra fungerende sjøfartsdirektør Siem.
Det hadde etter førerens mening ingen betydning under de inntrufne forhold, hverken for redningen av menneskeliv eller på annen måte, at skipet ikke var utstyrt etter disse forskrifter. Skipets dagbok er gått tapt ved forlist sammen med de øvrige skipspapirer. Føreren framlegger en skriftlig rapport om ulykken.
Føreren forklarer på forespørsel at redningen ikke kunne ansees for å ha medført fare for redningsmennenes liv. På spørsmål av bisitterne opplyser føreren at han så skipet synke etter ca. 1 1/2 time.
Alle var utstyrt med vanlige livbelter. Etter førerens mening var de angripende fly Heinckel fly.

 

 

History in English:

1929 Built as ARIADNE by Nylands Verksted, Oslo for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 28/11.
1930 Completed 31/03. Building costs NOK 1.466.121. Built for Rotterdam-route.
1936 Radio direction finder installed.
1937 Refrigerating plant installed
1939 Echo sounder and Radio telephone installed.
1940 Requisitioned by the Norwegian authorities in April. Used for troop transport. Later converted to Hospital vessel.
Painted white and marked after Reed Cross rules.
1940 Bombed and sunk by German aircraft 09/06 70 nm West of Røst whilst on a voyage from Tromsø to Great Britain. 9 persons lost.
The survivors were taken up by HMS ARROW and taken to Scapa Flow, Orkneys.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr, boka Sjæforklaringer fra 2. verdenskrig bind I.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/11-2023 (SN)