BRG50819350220001 SULITJELMA. Bilde via Einar Onsøien.

 

1935 DS SULITJELMA (BRG508193502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

5606313

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1925/05

Bygg nr:

110

Bygger (yard):

NV Scheepswerf v/h J. Th. Wilmink & Co., Groningen,
Nederland
.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen & Det
 Nordenfjeldske Dampskibsselskab.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

821 tdw, 549 brt, 204 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 159,3’-B: 27,2’-D: 11,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 lasteluker.
2 vinsjer.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LHPT / LEZM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 12,6”–19,7”–33,1”, slag/stroke: 19,7”.
80 NHK. Bygget av Maschinefabriek Fulton, Hoogezand,
Nederland.

Fart/forbr.(speed/cons):

9,0 Knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el.power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,8’ x 10,8’ og 2
fyrganger. Heteflate 1.506 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget
av Maschinefabriek Fulton, Hoogezand, Nederland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1925 Bygget som TREUE av NV Scheepswerf v/h J. Th. Wilmink & Co., Groningen, Nederland for August E. Peters, Hamburg, Tyskland. Sjøsatt i mai, ferdigstilt i juni.
1929 Solgt i juli til Det Nordlandske Dampskibsselskab A/S (J. Sannes), Bodø. Omdøpt til SULITJELMA.
1935 Solgt i juli til
Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen & Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim for å bli kvitt konkurransen fra Det Nordlandske Dampskibsselskab.
Videresolgt i oktober til A/S Nordlandslinjen (Oluf Jacobsen), Harstad. Omdøpt til SIGURD HUND.
1940 Grunnstøtte 18/07 ved Rauna i Ognabukta, Jæren mens hun var på reise fra Herøya til Bergen og Nord Norge med kunstgjødsel. Gled av og sank 19/07 under bergningsforsøk.

 

 

 

Forlishistorien fra boka Skipsforlis rundt Jæren av Erik Bakkevig.
IB. juli 1940 var skipet på reise fra Herøya til Bergen lastet med 746 tonn salpeter og fullgjødsel. På grunn av krigen var fyrlyktene slukket, men i lyse sommernetter var det ikke noe problem. Verre var det at tyskerne hadde beordret skip med norske mannskaper, som seilte alene, om å gå nokså nær land i et langgrunt og lumskt farvann. Årsaken var ønsket om å ha dem under oppsikt av frykt for at de kunne finne på å dreie vestover og stikke over til England. Men den offisielle forklaring eller trussel var at det lå minefelt lenger utpå. Kl. 16.20 denne dagen var SIGURD HUND i ferd med å passere Kvalbeins Rauna på Ogna Bukten. På broen var 1. styrmann Olaf Nilsen, los Greger Ausland og rormannen Arne Berglund. Utkikken, Kurt Forberg, var trolig forut på bakken. Det var rolig vær og siktbart, og man mente å holde tilstrekkelig avstand til den beryktede Rauna. Kursen var satt for å passere 2 kabellengder av jernstaken på Rauna. Plutselig dreide skipet over til styrbord, og rormannen fikk straks ordre om å rette opp til babord, men like etterpå følte man to slag i bunnen og skipet stoppet opp. Under sjøforklaringen ble avviket fra kursen forklart med kraftige strømvirvler. Sterk strøm hadde trolig også satt skipet nærmere Rauna enn kursen skulle tilsi. Grunnstøtningen var ikke verre enn at skipet kom av og fortsatte nordover. Det viste seg snart at det hadde fått en alvorlig lekkasje, og kaptein Alfred Akselsen fant det tilrådelig å snu for å gå inn til Sirevåg. Så langt kom man ikke, utenfor Kvalbein ble det kl. 17.10 nødvendig å landsette skipet på stranden på sørsiden av Rauna for at det ikke skulle synke. En del fiskeskøyter kom til, og ved hjelp av folk fra lokalbefolkningen ble det utover kvelden losset 70 tonn salpeter. Utpå natten ble været dårlig, og da man fryktet for at skipet ville ta skade, ble det besluttet å forsøke å bakke seg av. Det gikk greit og kl. 05.40 fløt SIGURD HUND igjen. Meningen var å gå inn til Sirevåg for bunnundersøkelse, men kl. 06.05 krenget skipet over til babord og sank. Det skjedde så plutselig at mange av mannskapet og bergerne måtte hoppe på sjøen. De fleste kom seg i en livbåt, og alle ble tatt opp av skøyten R-26-O tilhørende Johan Tuen. Han blir berømmet for i løpet av en snau halvtime å ha tatt opp 29 mann i høy sjø og blant drivende vrakgods. Kantringen skjedde så fort at mannskapet mistet alle sine eiendeler.

 

 

History in English:

1925 Built as TREUE at NV Scheepswerf v/h J. Th. Wilmink & Co., Groningen, the Netherlands for August E. Peters, Hamburg, Germany. Launched in May, completed in June.
1929 Sold in July to Det Nordlandske Dampskibsselskab A/S (J. Sannes), Bodø.
Renamed SULITJELMA.
1935 Sold in July to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen & Det Nordlandske Dampskibsselskab, Trondheim to block competition from Det Nordlandske Dampskibsselskab.
Re-sold in October to A/S Nordlandslinjen (Oluf Jacobsen), Harstad. Renamed SIGURD HUND.
1940 Stranded 18/07 at Rauna in Ognabukta, Jæren whilst on a voyage from Herøya to Bergen and Northern Norway with fertilizer. Slipped off and sank 19/07 during salvage attempt.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., bokja Skipsforlis rundt Jæren av Erik Bakkevig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 11/11-2023 (SN)