BRG50819460620001 BREMNES som CLIO. Bilde via Per Sundfær.

 

1946 MS BREMNES (BRG508194606)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

ID:

5076078

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1940/06

Bygg nr:

226

Bygger (yard):

Deutsche Werft Aktiengesellschaft, Hamburg, Tyskland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.988 tdw, 4.558 brt, 2.661 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 424,9’-B: 55,7’-D: 22,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.
14 vinsjer.
16 bommer; 2 x 25 t, 14 x 5 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLTN

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, MAN. Hver 2-takt /enkltv., 6–sylinder, syl.
dim.: 520 x 700 mm. Koblet til et gear 217–82 o. min og en
propellaksel. 3.860 BHK.  Bygget av
Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft, Augsburg, Tyskland
.

Fart/forbr.(speed/cons):

14,0 Knop. Bunkerskapasitet 740 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 dieselgen. 185 kW
2 dieselgen., hver 135 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

455kW/220VDC.

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1939 Bygget som BUKAREST av Deutsche Werft Aktiengesellschaft, Hamburg, Tyskland for Deutsche Levante Linie Hamburg Aktiengesellschaft (Deutsche Levante Linie G.m.b.H.), Hamburg. Sjøsatt 29/08.
1940 Ferdigstilt 15/06. Rekvirert av Die Kriegsmarine. Tatt i bruk som vedlikeholdskip for fly.
1942 Tatt i bruk som treningsskip for torpedofly piloter.
1945 Overtatt i juni av Ministry of Transport (Cunard Steam Ship Co. Ltd), London, England. Omdøpt til EMPIRE ETTRICK.
1946
Overtatt i juli av Den norske Stat (Skipsfartsdirektoratet), Oslo. Omdøpt til BREMNES.
Solgt for NOK 5.900.000 til
Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Overtatt i Brevik 15/15. Satt inn Den Norske Syd-Amerikalinje.
1947 Omdøpt til CLIO i mars, samme eier. Kolliderte i tett tåke 28/03 med MS SEVILLA av Oslo vest for Bloksen like nord for Ryvarden fyr nær Haugesund. SEVILLA sank og ti personer fra dette skipet omkom.
1948 Installert radar, gyrokompass & ekkolodd . Satt inn i The Scandinavian West-Africa Line.
1950 Satt inn Den Norske Syd-Amerikalinje igjen på høsten.
1953 Brann i «Strong-room».
1960 Fikk skadet roret 04/02. Tauet inn til Sandefjord for undersøkelse.
1962 Lagt opp ved Bergen i november.
1963 Slept til Vaksdal i april for å laste korn. Hun skulle ligge som kornlager i Bruvik i Osterfjorden.
Solgt for GBP 52.000 til Compania Panorea S.A. (M. A. Karageorgis), Piraeus, Hellas. Overtatt i Bergen 05/08. Omdøpt til PANOREA.
1972
Solgt til United Shipowners Ltd (Navarino Shipping & Transport Co. Ltd, Piraeus), Famagusta, Kypros.
Ankom 22/09 til Kaohsiung, Taiwan for hogging.
1973 Hogget av Yu Kuo Steel Co. Ltd.

 

 

History in English:

1940 Built as BUKAREST by Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg, Germany for Deutsche Levante Linie Hamburg Aktiengesellschaft (Deutsche Levante Linie G.m.b.H.), Hamburg. Launched 29/08.
1940 Completed 15/06. Requisitoned by the German Kriegsmarine as maintenance vessel for aircrafts.
1942 Taken in use as training ship for torpedo aircraft pilots.
1945 Taken over in June by Ministry of Transport (Cunard Steam Ship Co. Ltd), London, England. Renamed EMPIRE ETTRICK.
1946
Taken over in July by Norwegian Government (Skipsfartsdirektoratet), Oslo.
Renamed BREMNES.
1946 Sold for NOK 5.900.000 to
Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Taken over in Brevik 15/15. Service in Den Norske Syd-Amerikalinje.
1947 Renamed CLIO in March, same owner. In collision in dense fog 28/03 with MV SEVILLA of Oslo West of Bloksen little North of Ryvarden lighthouse near Haugesund. SEVILLA sank and ten persons from this ship died.
1948 Radar, gyro-compass & echo sounder installed. Service in The Scandinavian West-Africa Line.
1950 Service in Den Norske Syd-Amerikalinje again from the autumn.
1953 Fire in strong room.
1960 Damage on rudder 04/02. Towed to Sandefjord for inspection.
1962 Laid up at Bergen in November.
1963 Towed to Vaksdal in April for loading grain. She was to be laid up as floating grain storage at Bruvik in Osterfjorden.
Sold for GBP 52.000 to Compania Panorea, S.A. (M. A. Karageorgis), Piraeus, Greece. Delivered in Bergen 05/08. Renamed PANOREA.
1972
Sold to United Shipowners Ltd (Navarino Shipping & Transport Co. Ltd, Piraeus),
Famagusta, Cyprus.
Arrived Kaohsiung, Taiwan 22/09 for demolition.
1973 Broken up by Yu Kuo Steel Co. Ltd.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/11-2023 (SN)