BRG50819470120001 CARINA. Bilde fra boka Den norske Libertyflåten av S.E. Dagsland & T.I.
Vormedal.

 

1947 MS CARINA (1) (BRG508194701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.
C1-M-AV1/2159.

ID:

5227990

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1944/09

Bygg nr:

325

Bygger (yard):

Leathem D. Smith Shipbuilding Co., Sturgeon Bay,
Wisconsin, USA.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.997 tdw, 3.913 brt, 2.710 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 338,8’-B: 50,1’-D: 26,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 lasterom med 3 luker.
Lastekapasitet 237.000 ft³ inkludert 12.600 ft³ 3 kjølerom
på mellom- og underdekk.

16 vinsjer.
13 bommer; 1 x 30 t, 10 x 5 t, 2 x 0.5 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 3-sylinder og 1 x 5-sylinder Chrysler Airtemp
kompressorer. Kuldemedium R-12. Direkte fordamping.

Kapasitet 51.400 kcal/time og -16 °C i fryserom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMGP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Norberg TS-M6. 2-takt/enkeltv. 6-sylinder,
syl. dim.: 21,5” x 29,0”. 1.700 BHK. Bygget av Norberg
Manufactory Co., Milwaukee, Wisconsin, USA
.

Fart/forbr.(speed/cons):

10,5 Knop. Bunkerskapasitet 915 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 250 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

500kW/240-120VDC.

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjele (auxiliary boiler), arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1943 Kontrahert 02/09.
Kjølstrukket 06/11.
1944
Bygget som Alamosa-class cargo ship POINSETT av
Leathem D. Smith Shipbuilding Co., Sturgeon Bay, Wisconsin, USA for US War Shipping Administration Washington, Sturgeon Bay,. Sjøsatt 22/05, ferdigstilt 30/09. Gudmor Mrs. Robert L. Rote. Byggekostnad USD 1.206.823.
1945 Overført 22/01 til US Navy, Sturgeon Bay.
Satt i fart som USS POINSETT (AK-205). Kommando heist 07/02 i Houston, Texas, USA under kommando av Lieutenant Commander Robert Baughman.
1946 Overført til US Maritime Commission Washington, Sturgeon Bay. Tatt ut av tjeneste 25/01 ved Norfolk, Virginia, USA som POINSETT. Navne strøket i Naval Register 12/03. 
1947 Solgt 29/01 for USD 693.862 til
Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Overtatt i Baltimore, Maryland, USA 24/02. Omdøpt til CARINA. Satt inn Den Norske Syd-Amerikalinje.
Skipet kolliderte med et vrak 29/08, syd for Gedser fyr, Danmark mens hun var på reise fra Uleå, Sverige til Bremen, Vest-Tyskland med malm. Skipet sprang lekk. Kom seg inn til Falster, Danmark. Her ble hun undersøkt med dykker og midlertidig tetta. Gikk etter noen dager til Nyborg, Danmark hvor hun ble mer tettet. Ankom Bremen 06/09 for lossing av lasta. Gikk til Hamburg, Vest-Tyskland 06/10 for permanent reparasjon. Tilbake i fart 18/10.
1950 Installert radar.
1952 Solgt for GBP 410.000 til The Government of Korea (Korea Shipping Corporation), Pusan, Sør-Korea. Overtatt i Oslo 30/05.
Omdøpt til MASAN.
1958
Solgt til Korea Shipping Corporation, Pusan.
1976 Solgt til
New Asia Shipping Co. Ltd, Inchon, Sør-Korea.
1979 Hogget i Sør-Korea,

 

 

History in English:

1943 Contracted 02/09.
Keel laid 06/11.
1944 Built as Alamosa-class cargo ship POINSETT by Leathem D. Smith Shipbuilding Co., Sturgeon Bay, Wisconsin, USA for US War Shipping Administration Washington, Sturgeon Bay.
Launched 22/05, completed 30/09. God mother Mrs. Robert L. Rote. Building costs USD 1.206.823.
1945 Transferred 22/01 to US Navy, Sturgeon Bay.
Put in service as USS POINSETT (AK-205). Commissioned 07/02 in Houston, Texas, USA under the command of Lieutenant Commander Robert Baughman.
1946 Transferred to US Maritime Commission Washington, Sturgeon Bay. Decommissioned 25/01 at Norfolk, Virginia, USA as POINSETT. The name was struck from Naval Register 12/03.
1947 Sold 29/01 for USD 693.862 to Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Taken over in Baltimore, Maryland, USA 24/02. Renamed CARINA. Service in Den Norske Syd-Amerikalinje. In collision with a wreck 29/08, south of Gedser lighthouse, Denmark whilst on a voyage from Uleå, Sweden to Bremen, West Germany with ore. The vessel sprang a leak. Came in to Falster, Denmark. Here she was inspected by diver and made water tight. After some days she was moved to Nyborg, Denmark where she was more temporary repaired. Arrived Bremen 06/09 for discharging the cargo. Departed for Hamburg, West Germany 06/10 for permanent repairs. Back in service 18/10.
1950 Radar installed.
1952 Sold for GBP 410.000 to The Government of Korea (Korea Shipping Corporation), Pusan, South Korea. Delivered in Oslo 30/05. Renamed MASAN.
1958
Sold to Korea Shipping Corporation, Pusan.
1976
Sold to
New Asia Shipping Co. Ltd, Inchon, South Korea.
1979 Broken up in South Korea.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr, encyclopediaofarkansas.net, boka Den norske
Libertyflåten av S.E. Dagsland & T.I. Vormedal.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/11-2023 (SN)