BRG50819470320001 CORVUS. Bilde fra boka Bergenske av Dag Bakka Jr.

 

1947 MS CORVUS (2) (BRG508194703)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

ID:

5508073

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1947/02

Bygg nr:

356

Bygger (yard):

Eriksbergs mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.960 tdw, 1.333 brt, 702 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 263,8’-B: 40,2’-D: 14,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

6 passasjerer.
4 lasterom med 4 luker.
Lastekapasitet 102.000 ft³ inkludert 19.600 ft³ i 3 kjølerom
3.600 ft³ på mellomdekk og 16.000 ft³ i underrom.

9 bommer; 1 x 20 t, 2 x 5 t, 6 x 3 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 3-sylinder STAL kompressorer. Kuldemedium R-12.
Direkte fordamping. Kapasitet 42.400 kcal/time og -15 °C i
fryserommene.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMFV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 5-50-VF-90. 2-takt/enkltv,
5-sylinder, syl. Dim.: 500 x 900 mm. 1.175 BHK ved 140 o.
min. Koblet til en KaMeWa vribar propell. Bygget av
Eriksbergs mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons):

13,0 knop. Bunkerskapasitet 171 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen; hver 100 kW.
1 dieselgen. (Nød) 10 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

200 kW/220VDC.

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjele (aux. boiler), arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1944 Kontrahert 11/02 via Rederi A/B Navigator (G. Dalman & Borlind Bersén), Göteborg, Sverige.
1946
Bygget som CORVUS av Eriksbergs mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 25/11, døpt av Fru Wiig.
1947 Ferdigstilt 06/02. Satt inn i Nordsjørutene.
1951 Installert radar.
1953 Kolliderte 11/07 med London Bridge, England mens hun var på vei opp Themsen. Kom løs ved hjelp av fire slepebåter. Skadene var over vann og ble reparert ved Laksevåg mekaniske Verksted, Bergen i slutten av juli.
1960 Kolliderte 26/12 med MS TONJER av Haugesund ved Strandkaien i Stavanger. CORVUS traff TONJER da reverseringa svikta da hun skulle gå til kai. Skadene var over vannlinja og ble reparert før de forlot Stavanger.
1966 Kolliderte 05/03 med DS BERGSVIK av Kopervik nær Mefjordbåen ved Moss. BERGSVIK sank straks. Fire personer omkom. Losen ble siden dømt til å betale NOK 200 for å bryte sjøveisreglene.
Kolliderte igjen 07/04 på Hjellefjorden med frakteskipet VONA som gikk ned. De to om bord ble berget av CORVUS. Rormannen på VONA var påvirka av alkohol. CORVUS ble ikke skadet og kunne fortsette reisen.
Kolliderte igjen 12/09 med kaien i Melbu i Vesterålen da hun skulle legge til kai på reise sydover fra Harstad. Reverseringen virket ikke og hun traff den nybygde kaien med stor kraft. Hun traff også hvalbåten VESTFJORD. CORVUS fikk skader i baugen og gikk til Stavanger for reparasjon. Skaden på kaia ble taksert til NOK 500.000.
Kolliderte igjen 25/11 med frakteskuta MS MARGIT av Moss i Raftsundet. MARGIT lå med motorstopp og uten lys da hjelpemotoren var i uorden. MARGIT sank i løpet av 15 minutter. Mannskapet på fem ble berget. CORVUS fikk bare små skader og fortsatte reisen.
1967 Lagt opp i Bergen rundt 15/03.
1968 Solgt for USD 115.000 til Kanav Shipping Co. S. A. (D. M. Leventakis), Piraeus, Hellas. Overlevert 05/04 ved Bergens mekaniske Verksted, Laksevåg. Omdøpt til MANINA. Avgikk Laksevåg 06/04 på reise til Glasgow, Scotland i ballast. Grunnstøtte og sank 08/04 utenfor Stack Skerry, Orknøyene.
Det svenske skipet MS VASSIJAURE tok opp 12 av mannskapet, 7 av disse var allerede omkommet. tilsammen 9 personer omkom.

 

 

History in English:

1944 Contracted 11/02 via Rederi A/B Navigator (G. Dalman & Borlind Bersén), Göteborg, Sweden.
1946 Built as
CORVUS at Eriksbergs mekaniska Verkstads A/B, Göteborg, Sweden for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 25/11, named by Mrs. Wiig.
1947 Completed 06/02. Service in the North Sea routes.
1951 Radar installed.
1953 In collision 11/07 with London Bridge, England en route up Themsen. Came off by help from four tugs. The damages was over water and was repaired at Laksevåg mekaniske Verksted, Bergen in end of July.
1960 In collision 26/12 with MV TONJER of Haugesund at Strandkaien in Stavanger. CORVUS hit TONJER when she should go astern to go alongside. The damages was over water line and was repaired before they left Stavanger.
In collision again 07/04 on Hjellefjorden with the freighter VONA who went down. The two men onboard was salvaged by CORVUS. The helmsman on VONA under the influence of alcohol. COVUS was not damaged and continued the voyage.
In collision again 12/09 with the quay in Melbu in Vesterålen when she should go alongside on Southbound from Harstad. The reversing was not working when astern order was given and she hit the new built quay with large force. She hit also the whale catcher VESTFJORD. CORVUS got damages in the bow and sailed to Stavanger for repairs. The damages on the quay was estimate to NOK 500.000.
In collision again 25/11 with the freighter MV MARGIT of Moss in Raftsundet. MARGIT had engine stop and no lights as also the auxiliary engine was not working. MARGIT sank in 15 minutes. The crew on five was salvaged. CORVUS got only minor damages and continued the voyage.
1967 Laid up in Bergen in middle of March.
1968 Sold for USD 115.000 to Kanav Shipping Co. S. A. (D. M. Leventakis), Piraeus, Greece. Delivered at Bergens mekaniske Verksteder, Laksevåg 05/04. Renamed MANINA. Departed Laksevåg 06/04 on voyage to Glasgow, Scotland in ballast. Stranded and sank 08/04 off Stack Skerry, Orkneys.
The Swedish vessel MV VASSIJURE picked up 12 of the crew, 7 of them was already dead. Together 9 persons lost their lives.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr, boka Eriksberg Ett storvarv och dess fartyg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/11-2023 (SN)