BRG50819480120001 DELFINUS. Bilde via digitaltmuseum.

 

1948 MS DELFINUS (2) (BRG508194801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

ID:

5088112

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1948/04

Bygg nr:

379

Bygger (yard):

Bergens mekaniske Verksteder, Bergen.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.970 tdw, 1.335 brt, 702 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 264,1’-B: 40,2’-D: 14,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 lasterom med 4 luker.
Lastekapasitet 109.000 ft³ inkludert 19.780 ft³ i 3
kjøl/fryserom. 3.630 ft³ på mellomdekk og 16.150 ft³ i
underrom.
9 bommer. 1 x 20 t, 2 x 5 t, 6 x 3 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 1-sylinder Drammens Jern kompressorer. Kuldemedium
CO2. Direkte fordamping. Kapasitet 37.500 kcal/time og -15
°C i kjøl/fryserommene.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LNDY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Sulzer. 2-takt /enkltv., 6–sylinder, syl. dim.:
480 x 700 mm. 1.100 BHK ved 135 o. min.  Bygget av
Gebruder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur, Sveits.

Fart/forbr.(speed/cons):

12,0 Knop. Bunkerskapasitet 175 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 66 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

198kW/220VDC.

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjele (aux. boiler). Arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1941 Kontrahert i juni.
1948
Bygget som DELFINUS av Bergens mekaniske Verksteder, Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Satt inn i rute på Rotterdam/Amsterdam/Antwerpen.
1951 Installert radar.
1954 Grunnstøtte 06/09 ved Måløy mens hun var på reise til Nederland. Bergingsskipene DRAUGEN & ULLER fikk dratt henne av etter en del av lasta var losset til en lekter. Skipet ble undersøkt av dykker. Det var en skade midtskips og en liten lekkasje i en tank.
1962 Skipet dokket 11/04 ved Bergens mekaniske Verksteder, Laksevåg for å bli forlenget. Skipet ble delt i to like foran overbygget og fikk en ny kjøleseksjon. Skipet kom i brann 07/06. Brannen ble slukket, men arbeidet ble forsinka.
De gamle kjølekompressorene ble skiftet ut og 3 nye fra Kværner Brug, Sandvika, hver med 6 sylindre ble satt inn. Kuldemedium Freon R-22. Kapasitet 133.000 kcal/time og -25 °C i de 3 kjølerommene. Lastekapasitet 112.000
ft³ inkludert 20.160 ft³ i 3 kjølerom. Nye mål L: 277,8’-B: 40,2’-D: 14,0’. Ny tonnasje: 1.980 tdw, 1.466 brt, 791 nrt. Tilbakelevert i midten av september. Satt inn i Hamburg-ruten.
1970 Solgt for NOK 1.165.000 til Kommandittselskapet A/S Ocean Transport & Co. (Christen Dale), Bergen. Levert 12/02 i Bergen. Omdøpt til FANAFJORD. Skipet gikk inn i Ocean Transports nye linje mellom Japan & Micronesia.
1971 Solgt i november til Balboa Navigation Lines S. A. (M D. Overseas Lines Inc., Manila, Filippinene), Panama. Omdøpt til SAN JOSE.
1975
Solgt til M. D. Shipping Corporation, Manila. Omdøpt til LEON. Bygget om til å ta 470 passasjerer. Videre skjebne ukjent.

 

 

History in English:

1941 Contracted in June.
1948
Built as DELFINUS by Bergens mekaniske Verksteder, Bergen for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.
In service in Rotterdam/Amsterdam/Antwerp. routes.
1951 Radar installed.
1954 Stranded 06/09 at Måløy whilst on a voyage to the Netherlands. The salvage ships DRAUGEN & ULLER pulled her off after a part of the cargo was discharged to a barge. The vessel was inspected by a diver. It had one damages midships and a minor leak in a tank..
1962 The vessel drydocked 11/04 at Bergens mekaniske Verksteder, Laksevåg to be lengthened. The vessel was cut in two in front of the superstructure and got a new reefer section. The vessel catched fire 07/06. The fire was extinguished, but the work was delayed
Existing refrigeration machinery removed and 3 new from Kværner Brug, Sandvika installed, each with 6 cylinders. Refrigerant R-22. Direct expansion. Capasity 133.000 kcal/hour and -25 °C in the 3 reefer rooms. Cargo capacity 112.000 ft³ included 20.160 ft³ in 3 reefer room. New measurements L: 277,8’-B: 40,2’-D: 14,0’. New tonnage: 1.980 tdw, 1.466 grt, 791 nrt. Delivered from the yard in middle of September. In service in Hamburg-route.
1970 Sold for NOK 1.165.000 to Kommandittselskapet A/S Ocean Transport & Co. (Christen Dale), Bergen. Delivered 12/02 in Bergen. Renamed FANAFJORD. In service in Ocean Transports new line between Japan & Micronesia.
1971 Sold in November to Balboa Navigation Lines S. A. (M D. Overseas Lines Inc., Manila, the Philippines) , Panama. Renamed SAN JOSE.
1975 Sold to M. D. Shipping Corporation, Manila. Renamed LEON. Rebuilt to take 470 passengers. Further fate unknown.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim, Sverre Johansen & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 18/11-2023 (SN)