BRG50819520120001 POLARLYS. Bilde via Per Sundfær.

 

1952 MS POLARLYS (2) (BRG508195201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjerer/stykkgods
motor ship, passenger/general cargo.

ID:

5280930

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1952/09

Bygg nr:

98

Bygger (yard):

Aalborg Værft A/S, Ålborg, Danmark.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

600 tdw, 2.163 brt, 1.113 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 262,5’-B: 40,1’-D: 20,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

450 passasjerer. 62 køyer 1. klasse, 126 køyer 2. klasse.
3 luker.
Lastekapasitet 24.300 ft³ i 2 kjøl/fryserom i undre
mellomdekk og underrom.
3 kraner; 1 x 3 t, 2 x 1 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 1-sylinder Sabroe kompressorer. Kjølemedium CO₂.
Saltlake. Kapasitet 7.800 kcal/time og -2 °C i
kjøl/fryserommene.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAHB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 50-VF-90. 2-takt/ enkltv,
8-sylinder, syl. dim.: 500 x 900 mm. 2.950 BHK ved 185 o.
min. Bygget av Burmeister & Wains Maskin-og Skibsbyggeri,
København, Danmark.

Fart/forbr.(speed/cons):

15,5 knop. Bunkerskapasitet 138 tonn.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen; hver 130 kW.
1 dieselgen. (Nød) 14 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

390kW/220VDC

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjele (aux. boiler), arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1947 Kontrahert i desember for Hurtigruten.
1952
Bygget som
POLARLYS av Aalborg Værft A/S, Ålborg, Danmark for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 15/03. ferdigstilt 27/09. Satt inn i Hurtigruten like etter levering.
1968 Kolliderte i tett tåke 13/06 med MS STJERNØY ved Kjeungskjær i Trondheimsfjorden. STJERNØY sank. Mannskapet ble tatt opp av POLARLYS.
1972
Kolliderte 27/02 med frakteskipet KL ved innløpet til Måløy. En av mannskapet på KL omkom.
1979 Solgt i august til A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Fortsatte i hurtigruten.
1981 Grunnstøtte 19/11 på Øyskjæret utenfor Sandnessjøen. Omfattende maskinskade. Tatt til Mjellem & Karlsen Verft i Bergen for reparasjon og modernisering.
1982 Tilbakelevert i mars. Ny motor installert: 1 dieselmotor, MaK 9-M453AK. 4-takt/enkltv, 9-sylinder, syl. dim.: 320 x 420 mm. 3.670 BHK ved 600 o.min. giret til 197 o. min. på propellaksel Bygget av Krupp MaK Maschinebau G.m.b.H, Kiel, Vest-Tyskland.
1983 Oppgradert igjen ved Mjellem & Karlsen Verft i Bergen. Lugarene oppgradert og fikk toaletter. Køyekapasiteten ble redusert til 172.
1993 Tatt ut av Hurtigruten 06/07. Lagt opp.
1994 Solgt 16/05 til YWAM-Mercy Ships ”A Ministry of Youth with a Mission”, Panama. Omdøpt til CARIBBEAN MERCY. Ombygget til hospitalskip.
1999 Solgt til Caribbean Mercy S. A. (Mercy Ships, Lindale Texas, USA), Panama.
2006 Solgt 18/12 til Sherman Family Charitable Foundation Inc., Derning, New Mexico, USA/Panama.
2007 Omdøpt til HOME II 18/06, samme eier. Omdøpt til HOPE II 26/11, samme eier.
2010 Lagt opp i Cristobal, Panama i oktober. Hogget i Colon, Panama.

 

 

History in English:

1947 Contracted in December for Hurtigruten.
1952
Built as
POLARLYS at Aalborg Værft A/S, Ålborg, Denmark for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 15/03, Completed 27/09. In Hurtigruten shortly after delivery.
1968 In collision in dense fog 13/06 with MV STJERNØY at Kjeungskjær in Trondheimsfjorden. STJERNØY sank. The crew was taken up by POLARLYS.
1972
In collision 27/02 with the freighter KL at entrance to Måløy. One of KL’s crew was lost.
1979 Sold in August to A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Continued in Hurtigruten.
1981 Stranded 19/11 on Øyskjæret off Sandnessjøen. Extensive engine damages. Taken to Mjellem & Karlsen Verft in Bergen for repars and modernization.
1982 Returned in March. New engine installed:
1 diesel engine, MaK 9-M453AK. 4-stroke/s.a, 9-cylinder, cyl. dim.: 320 x 420 mm. 3.670 BHP at 600 rpm geared to 197 rpm on propeller shaft. Built by Krupp MaK Maschinebau G.m.b.H, Kiel, West Germany.
1983 Upgraded again at Mjellem & Karlsen Verft in Bergen. The cabins upgraded and toilets installed. The bed capacity reduced to 172.
1993 Taken out of Hurtigruten 06/07.
Laid up.
1994 Sold in 16/05 to YWAM-Mercy Ships ”A Ministry of Youth with a Mission”, Panama. Renamed CARIBBEAN MERCY. Converted to hospital vessel.
1999
Sold to Caribbean Mercy Sociedad Anonyme (Mercy Ships, Lindale Texas), Panama.
2006 Sold 18/12 to Sherman Family Charitable Foundation Inc, Derning, New Mexico, USA/Panama.
2007 Renamed HOME II 18/06, same owner. Renamed HOPE II 26/11, same owner.
2010 Laid up in Cristobal, Panama in October. Broken up in Colon, Panama.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/11-2023 (SN)