BRG50819530120001 LEDA. Bilde via tynebuiltships.

 

1953 TS LEDA (2) (BRG508195301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjerer/stykkgods
motor ship, passenger/general cargo.

ID:

5205253

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1953/04

Bygg nr:

1823

Bygger (yard):

Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne,
England.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.970 tdw, 6.670 brt, 3.675 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 438,0’-B: 57,2’-D: 26,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

528 passasjerer. 114 køyer 1. klasse, 384 køyer turist
klasse.
3 luker.
Lastekapasitet 75.000 ft³ inkludert 10.500 ft³ i 1
kjøl/fryserom og 5.400 ft³ i 2 kjøl/fryserom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

1 x 2-sylinder Drammens Jern kompressorer. Kjølemedium
R-22. Direkte fordamping. Kapasitet 34.800 kcal/time og -20
°C i kjøl/fryserommet.
3 x 3-sylinder L. Sterne & Co. Ltd, Glasgow, Scotland.
Kuldemedium R-22. Direkte fordamping. Kapasitet 41.000
kcal/time og -20 °C i kjøl/fryserommene.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAHB

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x 2 dampturbiner, Parsons. 13.500 AHK gearet til 150 o.
min. på to propellaksler.
Bygget av Wallsend Slipway &
Engineering Co.
Ltd, Wallsend-on Tyne, England.

Fart/forbr.(speed/cons):

21,0 knop. Bunkerskapasitet 601 tonn.

Hjelpemaskineri (aux):

3 turbogen; hver 350 kW.
1 dieselgen. 80 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

1.130kW/220VDC

Kjeler (boiler):

2 oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers),
arbeidstrykk 520 psi, overheter med arbeidstrykk 485 psi.
Samlet heteflate 16.608 ft².
1 dampgenerator (steam generator), arbeidstrykk 120 psi.
1 hjelpekjele (aux boiler), abeidstrykk 125 psi.
Bygget av
Wallsend Slipway & Engineering Co. Ltd, Wallsend-on Tyne,
England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1951 Kontrahert i februar.
1952
Bygget som
LEDA av Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne, England for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 03/09. Gudmor HKH Prinsesse Astrid.
1953 Ferdigstilt i april. Satt inn i rute Bergen–Newcastle, England.
1968 Ruten utvidet til Cuxhaven, Tyskland.
1974 Forlot 14/09 Newcastle for siste gang.
Lagt opp i Skuteviken ved Bergen, senere i Nyhavn i Bergen.
Utleid til Stord Verft, Stord & Vindholmen, Arendal. Brukt som losjiskip.
1976 Solgt i februar for NOK 2.750.000 til Stord Verft A/S, Stord. Brukt som losjiskip.
1978 Brukt som losjiskip i Stavanger. Solgt i november til Yacoub Tousef Al Homaizi, Kuwait. Omdøpt til NAJLA.
1979 Tatt i bruk som losjiskip i Stornoway, Scotland fra mai til september 1980.
1980 Til Kristiansands mekaniske Verksted for planlanlagt ombygging til sauetransportskip for Kuwait Livestock Transport & Trading Co., Kuwait. Dette ble det ikke noe av.
1981 Skipet avgikk Kristiansand 13/04 for Piraeus, Hellas. Solgt til Aspis Maritime S. A., Panama. Solgt på høsten til Dolphin (Hellas) Shipping S. A., Piraeus. Omdøpt til ALBATROS.
1982 Ombygget til cruise skip i Perama, Hellas.
1984 Omdøpt til ALEGRO, samme eier.
Omdøpt til ALBATROS, samme eier.
1985 Omdøpt til ALBATROSS, samme eier.
1988 Omdøpt til BETSY ROSS, samme eier.
1989 Solgt til Beacon Seaways Maritime Co. (National Transatlantic Lines of Greece S. A.), Piraeus. Omdøpt til AMALFI.
1991
Solgt i januar til Valgas Trading Ltd, Valletta, Malta (Stargas S.p.A.), Port Vila, Vanuatu. Omdøpt til STAR OF VENICE.
1993
Solgt til Newport Shipping Co. S. A., Panama. Ommålt: 2.002 tdw, 6.269 brt, 2.363 nrt.
1994 Solgt til
Star of Venice Navigation S. A., Panama.
1998
Stargas Service S.r.l., Panama ble managers.
2001 Ankom Aliaga, Tyrkia under slep 20/08 for hogging ved Sok Ltd.

 

 

History in English:

1951 Contracted in February.
1952
Built as
LEDA at Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend-on-Tyne, England for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 03/09. Godmother HRH Princess Astrid.
1953 Completed in April. In route Bergen–Newcastle, England.
1968 The route expanded to Cuxhaven, West Germany.
1974 Departed Newcastle 14/09 for the last time
Laid up in Skuteviken at Bergen, later in Nyhavn at Bergen.
Hired out to Stord Verft A/S, Stord & Vindholmen, Arendal. Used as accommodation ship.
1976 Sold in February for NOK 2.750.000 to Stord Verft A/S, Stord. Used as accommodation ship.
1978 Used as accommodation ship in Stavanger.
Sold in November to Yacoub Tousef Al Homaizi, Kuwait. Renamed NAJLA.
1979 In use as accommodation ship in Stornoway, Scotland from May.
1980 To Kristiansands mekaniske Verksted for planned converting to Livestock carrier for Kuwait Livestock Transport & Trading Co., Kuwait. This plan was dropped.
1981 The vessel departed Kristiansand 13/04 for Piraeus, Greece.
Sold to Aspis Maritime S. A., Panama. Sold in autum to Dolphin (Hellas) Shipping S. A., Piraeus. Renamed ALBATROS.
1982 Converted to cruise vessel im Perama, Greece.
1984 Renamed ALEGRO, same owner.
Renamed
ALBATROS, same owner.
1985 Renamed ALBATROSS, same owner.
1988 Renamed BETSY ROSS, same owner.
1989 Sold to Beacon Seaways Maritime Co. (National Transatlantic Lines of Greece S. A.), Piraeus. Renamed AMALFI.
1991 Sold in January to Valgas Trading Ltd, Valletta, Malta (Stargas S.p.A.), Port Vila, Vanuatu. Renamed STAR OF VENICE.
1993 Sold to Newport Shipping Co. S. A., Panama. Re-measured: 2.002 tdw, 6.269 grt, 2.363 nrt.
1994 Sold to Star of Venice Navigation S. A., Panama.
1998
Stargas Service S.r.l., Panama became managers.
2001 Arrived 20/08 in tow at Aliaga, Turkey for demolition by Sok Ltd.

 

                                                                                     

BRG50819530120002 LEDA. Tegning fra boka Bergenske av Dag Bakka Jr.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., tynebuiltships
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 29/11-2023 (SN)