BRG50819560120001 NORDSTJERNEN. Bilde via Per Sundfær.

 

1956 MS NORDSTJERNEN (4) (BRG508195601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjerer/stykkgods
motor ship, passenger/general cargo.

ID:

5255777

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1956/02

Bygg nr:

787

Bygger (yard):

Blohm & Voss Aktiengesellschaft, Hamburg, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Is-C.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

645 tdw, 2.194 brt, 1.121 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 265,0’-B: 41,5’-D: 20,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

450 passasjerer. 62 køyer 1. klasse, 130 køyer 2. klasse.
2 lasterom med 3 luker.
Lastekapasitet 25.000 ft³. Inkludert 18.600 ft³ i 1
kjøl/fryserom i 2 underrom
3 kraner; 1 x 3 t, 2 x 1 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 2-sylinder Bergedorfer Eisenwerk kompressorer.
Kuldemedium R-12. Direkte fordamping. Kapasitet 27.400
kcal/time og -2 °C i kjøl/fryserommene.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LATU / LATU3

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 50-VBF-90. 2-takt/enkltv,
6-sylinder, syl. dim.: 500 x 900 mm. 3.000 BHK ved 180 o.
min. Bygget av Burmeister & Wains Maskin-og Skibsbyggeri,
København, Danmark.

Fart/forbr.(speed/cons):

15,5 knop ved et forbruk på 10 t/døgn,
Bunkerskapasitet 98 tonn.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen; hver 130 kW.
1 dieselgen. (Nød) 30 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

390kW/220VDC

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjele (aux. boiler), arbeidstrykk 100 psi. Bygget av
Blohm & Voss Aktiengesellschaft, Hamburg, Vest-Tyskland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1954 Kontrahert i desember for Hurtigruten.
1955
Kjølstrukket 01/03.
Bygget som NORDSTJERNEN av Blohm & Voss Aktiengesellschaft, Hamburg, Vest-Tyskland for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 26/10.
1956 Ferdigstilt 24/02. Byggekostnad NOK 11.300.000. Satt inn i Hurtigruten 01/03.
1976 Satt inn i turistrute mellom Bergen og Lerwich, Shetland om våren fram til 1979.
1979 Solgt i januar til A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Overlevert i Tromsø 04/09. Fortsatte i hurtigruten.
1982 Tatt til Mjellem & Karlsen Verft i Bergen for reparasjon og modernisering. Lugarene oppgradert og fikk toaletter og bad. Køyekapasiteten ble redusert til 179. Ny motor installert: 1 dieselmotor, MaK 8-M453AK. 4-takt/enkltv, 8-sylinder, syl. dim.: 320 x 420 mm. 3.600 BHK ved 650 o. min. koblet til en KaMeWa vribar propell. Bygget av Krupp MaK Maschinebau G.m.b.H, Kiel, Vest-Tyskland.
1983 Tilbakelevert 23/03, inn i Hurtigruten igjen.
1993 Hadde grunnberøring 13/12 i Brønnøysundet. Tatt til Bergen for reparasjon.
1994 Ute av Hurtigruten 04/04. Brukt som cruiseskip til Svalbard i sommersesongen.
1995 10 ukesturer til Svalbard. I Hurtigruten fra 09/09
1996 Ute av Hurtigruten 18/03. Fortsatt i Svalbardfart om sommeren.
2003 Hurtigruten ASA, Narvik ble managers 01/12.
2006 Solgt 03/04 til Hurtigruten Group ASA, Narvik.
2007 Eier omdøpt til Hurtigruten ASA, Narvik/Tromsø. Skipet ble erklært verneverdig.
2012 Fredet av Riksantikvaren 12/11.
Solgt 26/11 til Nordstjernen A/S (Hurtigruten ASA), Tromsø.
Videresolgt 03/12 til Vestland Rederi A/S (Jarle Rasmussen, Sævelandsvik), Bergen-NIS.
2013 NORDSTJERNEN ble restaurert ved et verft i Gdansk, Polen og ført til bake slik hun var som ny i 1956. Hun ble sandblåst, malt og
Bergenske Dampskibsselskab skorsteinsmerke ble påført. Avgikk Gdansk, Polen 29/07.
Grunnstøtte i full fart11/11 Nord for Haugesund. Skipet fikk store skader og ble dokket ved Westcon i Ølensvåg for reparasjon. Etter avtale med Riksantikvaren ble det innstaller en side propell forut for å gjøre det lettere å gå til og fra kai.
2017 Solgt 27/04 til MS Nordstjernen A/S (Platou Project Finance, Oslo), Bergen-NIS. Inn i cruisefart.
2023 Fremdeles i drift 01/12.

 

 

History in English:

1954 Contracted in December for Hurtigruten.
1955
Keel laid 01/03.
Built as
NORDSTJERNEN at Blohm & Voss Aktiengesellschaft Hamburg, West Germany for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 26/10.
1956 Completed 24/02. Building costs NOK 11.300.000. In Hurtigruten 01/03.
1976 In tourist route between Bergen and Lerwich, Shetland in spring time until 1979.
1979 Sold in January to A/S Troms Fylkes Dampskibsselskab, Tromsø. Delivered in Tromsø 04/09. Continued in Hurtigruten.
1982 Taken to Mjellem & Karlsen Verft in Bergen for repairs and modernization. The cabins reconditioned with toilets and bathrooms. The bed capacity reduced to 179. New engine installed:
1 diesel engine, MaK 8-M453AK. 4-stroke/s.a, 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 420 mm. 3.600 BHP at 650 rpm coupled to a KaMeWa variable pitch propeller. Built by Krupp MaK Maschinebau G.m.b.H, Kiel, West Germany.
1983 Re-delivered 23/03, in Hurtigruten again.
1993 Touched ground 13/12 in Brønnøysundet. Taken to yard in Bergen for repairs.
1994 Out of Hurtigruten 04/04. Used as a cruise ship on Svalbard in the Summer season.
1995 10 weeklong trips to Svalbard.
In Hurtigruten from 09/09
1996 Out of Hurtigruten 18/03. Continued sailings on Svalbard in Summer.
2003 Hurtigruten ASA, Narvik became managers 01/12.
2006 Sold 03/04 to Hurtigruten Group ASA, Narvik.
2007 Owner renamed Hurtigruten ASA, Narvik/Tromsø. The vessel declared consevation worthy.
2012 Protected by Riksantikvaren 12/11.
Sold 26/11 to Nordstjernen A/S (Hurtigruten ASA), Tromsø.
Re-sold 03/12 to Vestland Rederi A/S (Jarle Rasmussen, Sævelandsvik), Bergen-NIS.
2013 NORDSTJERNEN was renovateed by a yard in Gdansk, Poland and made as she was new in 1956. She was sandblasted, painted and
Bergenske Dampskibsselskab’s funnel marking was applied. Departed Gdansk, Poland 29/07.
Stranded 11/11 North of Haugesund. The vessel was heavyli damaged and was drydocked at Westcon in Ølensvåg for repairs. After agreement with Riksantikvaren it was installed side propeller forward for make berthing easy.
2017 Sold 27/04 to MS Nordstjernen A/S (Platou Project Finance, Oslo), Bergen-NIS. In the cruisetrade.

2023 Still in Service 01/12.

 

 

BRG50819560120002 NORDSTJERNEN. Tegning fra boka Bergenske av Dag Bakka Jr.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., heftetTrom Fylkes Dampskibsselskap Flåte liste 1866-
1966 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 01/12-2023 (SN)