BRG50819790120001 ASTREA. Foto: Simonwp.

 

1979 MS ASTREA (3) (BRG508197901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods, paller
motor ship, general cargo, pallets.

ID:

7800540

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1979/07

Bygg nr:

72 / 25

Bygger (yard):

A/S Tangen Verft, Kragerø/
Fosen mekaniske Verksteder A/S, Kvithyll, Rissa.

Eier (owner):

Kommandittselskapet Nor-Cargo A/S, Bergen.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen-Dreggen, Bergen..

Klasse (Class).:

DnV +1A1 E0 ICE-C +MV

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.050 tdw, 1.599 brt, 833 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 188,99 m-B: 16,52 m-D: 10,06 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 lasterom med 1 luke.
Akterport med rampe for Ro-Ro.
Sideport med palleheis.
1 kran 28 t.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

1 sidepropell forut.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LINM / LINM3 / LERT / LERT3 / LGVF / LGVF3

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Wichmann 7-AXAG. Hver 2-takt/enkltv., 7–
sylinder, syl. dim.: 300 x 450 mm. 6.400 BHK ved 475 o.
min. giret til 226 o. min. på hver sin propellaksel. Bygget av
Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.

Fart/forbr.(speed/cons):

16,5 Knop ved et forbruk på 17 t/døgn.
Bunkerskapasitet 371 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 180 kW.
1 dieselgen. (Nød) 14 kW

Tot. el. kraft (el.power):

540kW/380-220VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjele (aux boiler), arbeidstrykk 9,5 bar.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1977 Kontrahert i desember av Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim.
1978 Kjølstrukket 16/10 som ERIK JARL av A/S Tangen Verft, Kragerø for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim.
1979 Sjøsatt 02/03 som ASTREA. Skroget tauet til Fosen mekaniske Verksteder A/S, Kvithyll, Rissa og ferdigstilt 14/07 for
Kommandittselskapet Nor-Cargo A/S (Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen-Dreggen), Bergen.
1986 Solgt i desember til Kommandittselskapet Norwegian Transport Services A/S (
Bergenske Dampskibsselskab, Bergen-Dreggen), Bergen. Med 5 års timecharter til Kommandittselskapet Nor-Cargo A/S, Trondheim.
1989 Solgt i april til Kommandittselskapet Nor Cargo A/S, Trondheim.
1990
Kommandittselskapet Nor Cargo International, Bergen ble managers 10/04. Registrert i Trondhjem-NIS.
Det Stavangerske Dampskibsselskab A/S, Stavanger ble managers. Fremdeles registrert i Trondheim-NIS
1991 Solgt 10/05 for NOK 31.000.000 til Kommandittselskapet Sira Astrea (Brødrene Klovning), Haugesund-NIS.
Grunnstøtte 20/09 i Sandfjorden. Satt på land ved Sand delvis sunket.
1992 Hevet 20-22/02 og slept til Stavanger.
Vraket overtatt i desember av assurandørene Skuld, Haugesund. Slettet av Skipslisten som forlist.
Vraket solgt i april for NOK 5.000.000 til Det Stavangerske Dampskibsselskab, Stavanger. Tauet til Laksevåg Veksted, Bergen for reparasjon. Omdøpt til TUNGENES, registrert i Stavanger-NOR.
1993 Nye maskiner installert: 2 d
ieselmotorer, MaK 6-M453C. Hver 4-takt/enkltv., 6–sylinder, syl. dim.: 320 x 420 mm. 5.982 BHK ved 600 o. min. Koblet til hver sin propellaksel. Bygget av Krupp MaK Maschinenbau G.m.b.H. Kiel, Tyskland.
Nye hjelpemotorer: 2 dieselgen; hver 420 kW. 1 dieselgen: 152 kW. Total el. kraft:
992kW/400-230VAC/50Hz.
Tilbakelevert i april, registrert i Stavanger-NIS. På time charter til Kommandittselskapet Nor Cargo A/S, Trondheim.
Registrert i Stavanger-NOR i august.
Overført 09/11 til Stavangerske Linjefart A/S (Det Stavangerske Dampskibsselskab), Stavanger-NIS.
1994 Ommålt i august: 3.041 tdw, 4.234 brt, 1.271 nrt.
2001 Solgt 01/06 til Sea-Cargo A/S (Nor-Cargo Shipping A/S, Trondheim), Nassau, Bahamas.
Omdøpt til SC ABERDEEN.
2005
Overført 25/04 til Sea-Cargo Skips A/S (Seatrans DA, Bergen), Nassau.
2014 Solgt i mai til Just Mariiam Shipping Inc., Washington DC, USA. Registrert i Lome, Togo. Omdøpt til ABERDEEN.
Arrestert 23/06 av den Italienske Marine utenfor Pantelleria Island mellom Tunis og Sicilia mens hun prøvde å komme ut i Internasjonalt farvann for å slippe kontroll. En container på dekk inneholdt 42 tonn og 672 kg hasj. Mannskapet på 4 libanesere og 12 indiske ble fengslet og dømt til 4 års fengsel i første instans.
De ble frikjent i en appell domstol i juni 2016.
ABERDEEN ble tauet til Trapani, Sicilia hvor hun ble liggende blant andre skip som var arrestert for narkotika smuggling.
2019 Etter flere forsøk ble hun solgt til Tyrkia for hogging. Registrert i Kamerun 01/09. Ankom 23/09 under slep til Aliaga, Tyrkia for hogging ved Dortel GS. 

 

 

History in English:

1977 Contracted in December by Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim.
1978 Keel laid 16/10.
Built as
ERIK JARL by A/S Tangen Verft, Kragerø for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondheim.
1979 Launched 02/03 as ASTREA. The hull towed to Fosen mekaniske Verksteder A/S, Kvithyll, Rissa and completed 14/07 for
Kommandittselskapet Nor-Cargo A/S (Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen-Dreggen), Bergen.
1986 Sold in December to Kommandittselskapet Norwegian Transport Services A/S (Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen_Dreggen), Bergen. With 5 year time charter to Kommandittselskapet Nor-Cargo A/S, Trondheim.
1989 Sold in April to
Kommandittselskapet Nor Cargo A/S, , Trondheim-NIS.
1990
Kommandittselskapet Nor Cargo International, Bergen became managers 10/04. Registered in Trondheim-NIS.
Det Stavangerske Dampskibsselskab A/S, Stavanger became managers. Still registered in Trondheim-NIS.
1991 Sold 10/05 for NOK 31.000.000 to Kommandittselskapet Sira Astrea (Brødrene Klovning), Haugesund-NIS.
Stranded 20/09 in Sandfjorden. Beached partly sunk at Sand.
The insurance company Skuld, Haugesund took over the wreck in December and deleted her from Skipslisten as wrecked.
1992 Refloated 20-22/02 and towed to Stavanger.
The wreck sold in April for NOK 5.000.000 to Det Stavangerske Dampskibsselskab, Stavanger. Towed to Laksevåg Veksted, Bergen for repairs. Renamed TUNGENES. Registered in Stavanger-NOR.
1993 New engines installed: 2 diesel engines, MaK 6-M453C. each 4-stroke/s.a., 6–cylinder, cyl. dim.: 320 x 420 mm. 5.982 BHP at 600 rpm. Each connected to a propeller shaft. Built by Krupp MaK Maschinenbau G.m.b.H. Kiel, Germany.
New aux. engines: 2 dieselgen; each 420 kW. 1 dieselgen: 152 kW. Total el. power: 992kW/400-230VAC/50Hz.
Redelivered in April, registered in Stavanger-NIS. On time charter to
Kommandittselskapet Nor Cargo A/S, Trondheim.
Registered in Stavanger-NOR in August.
Transferred 09/11 to Stavangerske Linjefart A/S (Det Stavangerske Dampskibsselskab), Stavanger-NIS.
1994 Re-measured in August: 3.041 tdw, 4.234 grt, 1.271 nrt.
2001 Sold 01/06 to Sea-Cargo A/S (Nor-Cargo Shipping A/S, Trondheim), Nassau, Bahamas. Renamed
SC ABERDEEN.
2005 Transferred 25/04 to Sea-Cargo Skips AS (Seatrans DA, Bergen), Nassau.
2014 Sold in May to Just Mariiam Shipping Inc., Washington DC, USA. Registered in Lome, Togo. renamed ABERDEEN.
Arrested 23/06 by the Italian Navy off Pantelleria Island located between Tunisia and Sicily while she was trying to avoid their control by reaching the International waters. On board a deck container was holding  42 tons and 672 kg of haschich. The crew of 4 Lebanese and 12 Indians sailors was jailed, condemned to 4 years imprisonment in first instance. Then acquitted on appeal in June 2016.
ABERDEEN was towed to Trapani, Sicily which already held other ships seized for drug traffic.
2019 After a number of attempted sales she was sold to Turkey for demolition. Registered in Cameroon 01/09.
Arrived 23/09 in tow at Aliaga, Turkey for demolition by Dortel GS. 

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr., Nor-Cargo Fleetlist Finn R. Hansen, Robin Des Bois.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/12-2023 (SN)