BRG508198302200010 POLLUX, Foto: Jim Prentice.

 

1983 MT POLLUX (5) (BRG508198302)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, kjemikalietanker
motor ship, chemical tanker.

ID:

7329699

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1972/02

Bygg nr:

197

Bygger (yard):

Kaldnes mekaniske Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Ouverture Navigation Inc., Monrovia, Liberia.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for Oil.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

31.540 tdw, 19.922 brt, 12.300 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 170,54 m’-B: 26,14 m-D: 16,57 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

21 tanker; 7 bb–7 c–7 sb. Total kapasitet 43.117 m³.
1 pumperom.
4 lossepumper med samlet kapasitet 3.600 m³/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

OZPN / ELDG6 / LAKD2

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 6-K74EF-160. 2-
takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 740 x 1.600 mm. 11.600
BHK ved 119 o. min. Bygget av
Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr.(speed/cons):

15,5 knop ved et forbruk på 43,0 t/døgn.
Bunkerskapasitet 2.195 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen., hver 416 kW.
1 dieselgen. (Nød) 25 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

1.248kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boiler):

2 hjelpekjeler (boilers), arbeidstrykk 640 psi.
1 exhaustkjele (economiser), arbeidstrykk 206 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1973 Kjølstrukket 01/01.
Bygget som GUNVOR MAERSK av Kaldnes mekaniske Verksted, Tønsberg for A/S D/S Svendborg & D/S af 1912 A/S (A. P. Møller), København, Danmark. Sjøsatt 31/08, ferdigstilt 19/12.
1979 På reise Santos, Brasil i time charter med jetfuel, diesel og bensin for Frota, Brasil grunnstøtte skipet 27/10 med 2 loser om bord ut for Manaus, Brasil ca. 2.000 kilometer oppe i Amazonfloden. Det viste seg senere at et sjømerke var plassert 300 meter feil. Ved grunnstøtingen ble det en eksplosjon i en tank forut med etterfølgende brann. Alle 28 av mannskapet og de to losene forlot skipet.
Rederiet tok resolutt affære og begynte samarbeid med Svitzer og Dansk Søassurance en spektangulær redningsaksjon. Det var ikke egnet sluknings utstyr på stedet og man måtte til Houston, Texas, USA for å få tak i dette. Maskinrommet ble også fylt med vann etter flere dagers brann i forskipet. Vraket ble også plyndret for alt inventar. Hele sluknings operasjonen tok 30 døgn inkludert tiden til lossing av knapt 6.000 tonn diesel og 2.000 tonn bensin som det lykkes å redde. Skipet ble kondemnert.
1980 Solgt i januar «as lies» til Olympiakos Compania Naviera S. A. (A. Halcoussis & Co.), Piraeus, Hellas. Omdøpt til TITIPOR. Hevet 11/04 og slept 25/05 til Belem, Brasil for midlertidige reparasjoner som tok 3 måneder før videre slep til Piraeus for fullstendig reparasjon som begynte i oktober.
1981 Ferdig reparert og satt i fart i april.
1983 Solgt i august til Ouverture Navigation Inc.
(Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen), Monrovia, Liberia. Overtatt i november i Amsterdam, Nederland. Omdøpt til POLLUX.
På 5 års time charter for USD 7.900.000.
1985 Jahre Shipmanagement A/S, Sandefjord/Monrovia, Liberia ble managers. (
Bergenske Dampskibsselskab ble overtatt av A/S Kosmos, Sandefjord).
1988 Solgt i mars for USD 5.500.000 til Kommandittselskapet Iver Hawk (Iver Bugge Management A/S), Larvik-NIS. Omdøpt til IVER HAWK.
Overført i juni til Kommandittselskapet Iver Hawk II, Oslo (Iver Management A/S), Larvik.
1993 Solgt i juni til Asphalt Transport Co. Ltd, Valletta, Malta.
Omdøpt til ASPHALT CHAMPION.
Solgt 08/10 til Asphalt Tankers Corporation (Cronos Shipping Co.
Ltd), Piraeus.
2002 Solgt til hogging. Omdøpt til CHAMPION for transport. Registrert i Phnom Penh, Cambodia.
Strandsatt 03/05 ved Alang, India for hogging ved Pure Enterprise.

 

 

History in English:

1973 Keel laid 01/01.
Built as GUNVOR MAERSK at Kaldnes mekaniske Verksted, Tønsberg for A/S D/S Svendborg & D/S af 1912 A/S (A. P. Møller), København, Denmark. Launched 31/08, completed 19/12.
1979 Stranded 27/10 off Manaus, Brazil about 2.000 kilometer up in the Amazon river with 2 pilots onboard whilst on a voyage in time charter from Santos, Brazil with jetfuel, diesel oil and gasoline for Frota, Brazil. Later it was found that a navigation mark was places with a deviation of 300 meter. At the grounding it was an explosion in a tank forward, following by fire. All the crew of 28 and the two pilots abandoned the vessel. The Company started shortly after a collaboration with the Svitzer Company and the Danish Søassurance. They started a huge rescue operation. It was not suitable extinguishing ecuipment on the place and they had to contact Houston, Texas, USA to get this. The engine room was also flooded after couple of days with fire forward and she sank. The vessel was also plundred for all internal equipment. The whole extinguishing operation took 30 days, included the time to discharge barely 6.000 of tons diesel oil and 2.000 tons of gasoline that was saved. The vessel was condemned.
1980 Sold in January «as lies» to Olympiakos Compania Naviera S. A. (A. Halcoussis & Co.), Piraeus, Greece, Renamed TITIPOR. Refloated 11/04 and towed 25/05 to Belem, Brazil for temporary repairs which took three months before she was towed to Piraeus for complete repairs whitch began in October.
1981 The repairs completed and the vessel back in service in April.
1983 Sold in August to Ouverture Navigation Inc.
(Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen), Monrovia, Liberia. Delivered in November in Amsterdam, the Netherlands. Renamed POLLUX. On 5 year time charter for USD 7.900.000.
1985 Jahre Shipmanagement A/S, Sandefjord/Monrovia, Liberia became managers. (Bergenske Dampskibsselskab was taken over by A/S Kosmos, Sandefjord).
1988 Sold in March for USD 5.500.000 to Kommandittselskapet Iver Hawk (Iver Bugge Management A/S), Larvik-NIS. Renamed IVER HAWK.
Transferred in June to Kommandittselskapet Iver Hawk II, Oslo (Iver Management A/S), Larvik-NIS.
1993 Sold in June to Asphalt Transport Co. Ltd, Valletta, Malta. Renamed ASPHALT CHAMPION.
Sold 08/10 to Asphalt Tankers Corporation (Cronos Shipping Co. Ltd), Piraeus.
2002 Sold to demolition. Renamed CHAMPION for transport. Registered in Phnom Penh, Cambodia.
Beached 03/05 at Alang, India for demolition by Pure Enterprise.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr, boka Mærskbådene II av Ole Stig Johannesen,
boka På alle hav.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/12-2023 (SN)