BRG50819840120001 NOVA. Foto: aukevisser.nl.

 

1984 TT NOVA (5) (BRG508198401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turbinskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

7359905

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1975/02

Bygg nr:

291

Bygger (yard):

Chantiers Naval de la Ciotat, La Cioat, Frankrike.

Eier (owner):

Rhapsody Navigation Inc. c/o Wallem Shipmanagement Ltd,
Hong Kong
, Monrovia, Liberia.

Disponent (manager):

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

239.435 tdw, 118.658 brt, 90.343 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 334,12 m-B: 48,77 m-D: 26,22 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

17 tanker. Lastekapasitet olje 286.817 m³.
3 lossepumper med samlet kapasitet 15.000 m3/time.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

ELDU5 / LAKA2

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dampturbiner (steam turbines), Stal-Laval. 32.400 AHK
ved 86 o. min. Giret til en propell. Bygget av Chantiers de
l’Atlantique, St Nazaire, Frankrike.

Fart/forbr.(speed/cons):

16,5 knop ved et forbruk på 160,0 t/døgn.
Bunkerskapasitet 14.900 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 turbindrevne generatorer, hver 1.350 kW.

Tot. el. kraft (el.power):

2.700kW/380-220VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

2 Foster Wheeler oljefyrte vannrørs dampkjeler (oil fired
water tube boilers).Hver med arbeidstrykk 65 bar. Bygget av
Foster Wheeler Corporation, New York, NY, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1974 Kjølstrukket 25/02.
Bygget som AQUITAINE av Chantiers Naval de la Ciotat, La Ciotat, Frankrike for Société Francaise de Transports Maritimes (S.F.T.M) & Pechelbronn (Société Francaise de Transports Petrolliers (S.F.T.P.), Fos-sur-Mer, Frankrike. Sjøsatt 12/07.
1975 Ferdigstilt 04/02.
1984 Overtatt i juni av
Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen for USD 5.650.000 på 5 års bare-boat certeparti med 3 års kjøpsopsjon. Registrert på Rhapsody Navigation Inc. (Wallem Shipmanagement Ltd, Hong Kong), Monrovia, Liberia. Omdøpt til NOVA.
1985
Kolliderte 06/12 med Panamaskipet TT MAGNUM utenfor Kharg Island, Iran mens hun var på reise fra Kharg Island, Iran til Sirri Island, Iran med råolje. Slept til Sirri Island og losset. Slept til Dubai, De Forente Arabiske Emirater for besiktigelse.
1986 Erklært totalt tap og solgt “as lying” til hoggere på Taiwan.
Forlot 23/07 Dubai under slep for Taiwan. Omdøpt til OVA.
Ankom 15/08 tilSingapore.
Vraket solgt til World Carriers (London) Ltd, London, England for reparasjon. Reparert og solgt til Reweller Marine Ltd (World Carriers (London) Ltd, London), Monrovia. Omdøpt til VA.
1987 Truffet av irakiske raketter 10/10 syd for Kharg Island. Fikk brann i maskinrommet. 2 mann omkom. Reparert og satt i fart igjen som ROVA.
1988 Solgt i juni USD 16.500.000 til norske interesser. Registrert på Olaya Shipping Corporation, Monrovia.
Videresolgt i desember til Kommandittselskapet VLCC Investment I (C. H. Sørensen & Sønner A/S), Arendal. Omdøpt til ARICA.
1998 Ankom 04/07 til Gadani Beach, Pakistan for hogging.

 

 

History in English:

1973 Keel laid 25/02.
Built as AQUITAINE at Chantiers Naval de la Ciotat, La Cioat, France for Société Francaise de Transports Maritimes (S.F.T.M) & Pechelbronn (Société Francaise de Transports Petrolliers (S.F.T.P.), Fos-sur-Mer, France. Launched 12/07.
1975 Completed 04/02.
1984 Taken over in June by Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen for USD 5.650.000, on a 5 year bare-boat certeparti with 3 year purchase option. Registered on
Rhapsody Navigation Inc. (Wallem Shipmanagement Ltd, Hong Kong), Monrovia, Liberia. Renamed NOVA.
1985
In collision 06/12 with Panamanian TT MAGNUM off Kharg Island, Iran whilst on a voyage from Kharg Island, Iran to Sirri Island, Iran with crude oil. Towed to Sirri Island and discharged. Towed to Dubai, United Arab Emirates for survey.
1986
Declared total loss and sold “as lying” to Taiwan ship breakers.
Departed 23/07 Dubai in tow for Taiwan. Renamed OVA.
Arrived 15/08 at Singapore.
The wreck sold to World Carriers (London) Ltd, London, England for repairs. Repaired and sold to Reweller Marine Ltd (World Carriers (London) Ltd, London), Monrovia. Renamed VA.
1987 Hit by Iraqi rockets 10/10 South of Kharg Island. Caught fire in engine room. 2 men died. Repaired and back in service as ROVA.
1988 Sold in June for USD 16.500.000 to Norwegian interest. Registered on Olaya Shipping Corporation, Monrovia
.
Resold in December to Kommandittselskapet VLCC Investment I (C. H. Sørensen & Sønner A/S), Arendal. Renamed ARICA.
1998 Arrived 04/07 at Gadani Beach, Pakistan for demolition.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Bergenske av Dag Bakka Jr. .
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær..
Sist oppdatert: 19/12-2023 (SN)