BRG51619040220001 HERCULES. Foto fra boka Wilh. Wilhelmsen 150 Years, Fleetlist.

 

1904 DS HERCULES (BRG516190402)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1115961

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1903/02

Bnr (Sno).:

120

Bygger (yard):

Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.

Eier (owner):

A/S D/S Hercules, Bergen.

Disponent (manager):

Jacob Christensen, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.760 tdw, 3.790 brt, 2.439 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 339,0’-B: 48,0’-D: 26,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MBTN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 24,0”–40,0”–66,0”, slag/stroke: 48,0”. 316 NHK. Bygget av George Clark & Co., Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,8’ x 10,5’ og 4 fyrganger. Samlet heteflate 4.785 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av George Clark & Co., Sunderland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1902 Bygget som HERCULES av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England for Venus Steam Shipping Co. Ltd (John Lockie), Newcastle, England. Sjøsatt 15/12.
1903 Levert i februar.
1904 Solgt til A/S D/S Hercules (Jacob Christensen), Bergen.
1915 Solgt til A/S Klosters Rederi (Lauritz Kloster), Stavanger.
1916 Solgt til Willy Gilbert, Bergen.
1917 Solgt for NOK 4.559.592,06 til A/S Norge Mexico Gulf
Linjen (Wilh. Wilhelmsen, Kristiania), Tønsberg.
Grunnstøtte 02/09 ved Cape Florida, FL, USA.
1921 Solgt til Bruusgaard Kiøsteruds D/S A/S (Bruusgaard,
Kiøsterud & Co.), Drammen.
Videresolgt til A/S Neptun (B. Hanssen, Flekkefjord),
Kristiania.
1926 Solgt til Skibs-A/S Steam (J. G. Larsen), Oslo.
1933 Ankom 20/10 til Genova, Italia for hugging.

 


Fra sjøforklaringen 05/09-1917.
        D/S »Hercules» (M.B.T.N.) av Tønsberg, grundstøtte den 2. september 1917 i nærheten av C. Florida U. S. A.
        Av sjøforklaring avgit ved generalkonsulatet i
Havana den 5. september s. a. fremgaar, at skibet avgik fra Newport News den 28. september 1917 med en ladning kul bestemt for Havana. Skibets dygaaende var 25’ 8" forut og 25’ agter. Besætningen bestod av 25 mand. Alt gik godt til middag den 2. september, da Hillsboro fyrtaarn peiltes i N. ¾ V. 10’ av misv. kurs S. ¼ V. kl. 2,30 em. Wieguna Key bøie om st.b. 1’ av. Kursen forandredes til syd. Kl. 2,40 peiltes Fowey Rock i S. 14 V. og C. Florida i S.V. 14 V. Kursen forandredes til syd. Kl. 2,50 forandredes kursen til S. 14 0. Kl. 3 støtte skibet første gang midtskibs. Roret blev lagt haardt venstre og straks efter støtte skibet igjen og blev staaende. Maskinen stoppedes og sloges fuldt fart agterover, men skibet blev staaende fast. Ved oplodning rundt skibet fandtes dybden at være forut 3½ favner, midtskibs 4 og agter 5 favner vand. Skibet ligger nu forut 21’. En av Standard oil Co.s dampere trak skibet av grunden kl. 8 aften.
Da skibet stod paa
grund peiltes Fowey rock i S. 14 V. og C. Florida i V. 14 S.
Der navigertes
efter kart nr. 944 utgit av Hydrographic office U. S. A. over »Atlantia coast of the United States Cape Canaveral to Habana with straits of Florida and Batama Banks«, rettet til 2den april 1915.
Kapteinen forklarer
under sjøforklaringen, at skibet ifølge sidste peiling kl. 2,40 av C. Florida i S.V. 14V. og Fowey rock i S. 14 V. og med en kurs av syd til kl. 2.50 og S.t.O. til kl. 3 skulde efter kartet være i dypt vand. Med et kart av saa liten maalestok som det benyttede, er det overordentlig vanskelig for ikke at si umulig at navigere sikkert saa nær revene som i dette tilfælde, saa meget mere som der i regelen er sterke strømsætninger.
Gjennem den norske
legation er indhentet uttalelser fra ved­kommende autoriteter i Washington om muligheten av ikke kart-lagte grunde paa det sted skibet grundstøtte. Vedkommende autoriteter har lovet at la tarvandet undersøke naar beretning fra Skibskontrollen om stedet m. v. indkommer.
Paa broen under grundstøtningen var 1ste
styrmand. Kapteinen hadde været paa broen indtil kl. 2,40 og hadde git ordre til styrmanden om kursen, den styrmanden dog forandret 14 strek østligere, da han syntes skibet kom for nær Fowey rocks.
I henhold til de foreliggende oplysninger, hvori indgaar foruten det benyttede kart ogsaa dagbok og kladdebok, maa navigeringen
efter min mening karakteriseres at være paa grænsen av skjødesløshet eller uagtsomhet eller muligens ukyndighet, idet en erfaren mand med et kart av saa liten maalestok og i et strømfarvand og med et saa dyptgaaende skib, 25 fot, ikke navigerer saa nær grundene, saa han resikerer at komme bort i nogen av disse selv om de ikke er kartlagte, naar ikke særlige omstændigheter gjør det fornødent.
Ulykkens aarsak maa formentlig tilskrives, at skibet er navigert for nær revene og har støtt paa en av disse.
Saken gav ikke anledning til anden forføining end at gjenpart av denne rapport er tilstillet kapteinen, der bør betragte den deri uttalte
kritik som en advarsel.

 

 

 

History in English:

1902 Built as HERCULES by Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England for Venus Steam Shipping Co. Ltd (John Lockie), Newcastle, England. Launched 15/12.
1903 Delivered in February.
1904 Sold to A/S D/S Hercules (Jacob Christensen), Bergen.
1915 Sold to A/S Klosters Rederi (Lauritz Kloster), Stavanger.
1916 Sold to Willy Gilbert, Bergen.
1917 Sold for NOK 4.559.592,06 to A/S Norge Mexico Gulf
Linjen (Wilh. Wilhelmsen, Kristiania), Tønsberg.
Stranded 02/09 at Cape Florida, FL, USA.
1921 Sold to Bruusgaard Kiøsteruds D/S A/S (Bruusgaard,
Kiøsterud & Co.), Drammen.
Re-sold to A/S Neptun (B. Hanssen, Flekkefjord), Kristiania.
1926 Sold to Skibs-A/S Steam (J. G. Larsen), Oslo.
1933 Arrived 20/10 at Genova, Italy for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke, Skipet 4/91 V/ Dag Bakka jr. & Håkon Larsson-Fedde, Boka Bruusgaard Kjøsterud
70 År av T. Wikborg, Boka Wilh Wilhelmsen 150 Years, Fleetlist av B. Pedersen, Norsk Sjøulykkestatistik fra 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/01-2019 (SN/PS)