BRG51719170420001 KONGSLI. Bilder fra Boka Odfjell av A. Thowsen & S. Tenold.

 

1917 DS KONGSLI (BRG517191704)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

2213885

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1916/02

Bnr (Sno).:

149

Bygger (yard):

Maryland Steel Co., Sparrow's Point, MD, USA.

Eier (owner):

Skibs-A/S Kongsli, Bergen.

Disponent (manager):

A/S Rederiet Odfjell, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

9.300 tdw, 5.825 brt, 3.663 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 389,0’-B: 54,7’-D: 28,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

WLKN

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. dim.: 24,3”–41,0”–68,0”, slag/stroke 48,0”. 479 NHK. Bygget av Maryland Steel Corp., Sparrows Point, Maryland, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

3 dampkjeler (boilers), hver med dim.:14,2’ x 11,6’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 7.152 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Maryland Steel Corp., Sparrows Point, Maryland, USA.

 

 

Bemanning (crew):

35 mann.

 

 

Historikk:

1916 Bygget som ARTISAN ved Maryland Steel Corp., Sparrows Point, Maryland, USA for American-Hawaiian Steamship Co., New York, NY, USA. Sjøsatt 15/01, ferdigstilt i februar.
Solgt 25/08 for USD 1.850.000 til Skibs-A/S Kongsli (Ellingsen & Johannesen), Bergen. Omdøpt til KONGSLI.
1917
Torpedert 20/04 utenfor kysten av Nederland mens hun var på reise fra Portland, Maine, USA til Rotterdam, Nederland med hvete. Forlatt, men berget og reparert. (Se historie nedenfor).
A/S Rederiet Odfjell, Bergen ble managers 12/05.
Stanset og skutt i senk 18/08 av den tyske ubåten UB 48 (Oberleutnant zur See Wolfgang Steinbauer) i posisjon 46.10N-10.12V (95 nm vest for Cape Finisterre, Spania) mens hun var på reise fra St. Nazaire, Frankrike til Hampton Roads, VA, USA i ballast. Kaptein Henrik Olsen og mannskapet forlot skipet i livbåtene. De kom 22/08 inn til Estaca de Baris, Spania.

 

 

 

DS KONGSLI’S forlis og mystiske berging.

DS KONGSLI var et av de tre skipene som A/S Rederiet Odfjell våren 1917 overtok disponeringen av etter Ellingsen & Johannessen.
        På reise fra Portland, Maine, til Rotterdam med hvete ble
KONGSLI torpedert 20. april 1917 like utenfor kysten av Nederland. Besetningen gikk i båtene, forlot
skipet i synkende tilstand og kom seg velberget i land dagen etter. 2. styrmannen var savnet etter torpederingen. Flere av besetningen mente å ha sett at styrmannen var igjen om bord da vraket ble forlatt. Kapteinen på
KONGSLI beordret to slepebåter ut for å lete etter den savnede. Da båtene kom frem til forlisområdet viste det seg at havaristen fortsatt fløt. Om bord fant man folk fra en nederlandsk fiskekutter. De hadde bordet vraket tidligere på dagen og gjorde krav på bergelønn. KONGSLI ble berget og reparert, men forlissaken var likevel ikke oppgjort. I et brev fra kapteinen på KONGSLI, datert 20. juli fikk rederiet vite at det på kysten av Nederland 11. juli var drevet i land «et lik indsydd i seilduk med et rep trenslet rundt». Av papirene på liket var det klart at det dreide seg om liket av den savnede styrmannen. Alt tydet på at han var myrdet, men av hvem?
        Tross iherdige undersøkelser ble saken aldri oppklart, men mistanken gikk i retning av fiskerne som først hadde bordet vraket. Om styrmannen virkelig befant seg i live om bord på
KONGSLI da skipet ble bordet, ville de ikke kunnet kreve bergelønn.
Ingen ting kunne imidlertid bevises og bergelønnen ble delt mellom taubåtene og fiskerne. I slutten av juli 1917 var KONGSLI ferdigreparert.

 

 

History in English:

1916 Built as ARTISAN at Maryland Steel Corp., Sparrows Point, Maryland, USA for American-Hawaiian Steamship Co., New York, NY, USA. Launched 15/01, completed in February.
Sold 25/08 for USD 1.850.000 til Skibs-A/S Kongsli (Ellingsen & Johannesen), Bergen. Renamed KONGSLI.
1917
Torpedoed 20/04 of the coast of the Netherlands whilst on a voyage from Portland Maine, USA to Rotterdam, the Netherlands with wheat. Abandoned, but salvaged and repaired. (See history down below).
A/S Rederiet Odfjell, Bergen became managers 12/05.
Captured, shelled and sunk 18/08 by the German submarine UB 48 (Oberleutnant zur See Wolfgang Steinbauer) in position 46.10N-10.12W (95 nm west of Cape Finisterre, Spain) whilst on a voyage from St. Nazaire, France to Hampton Roads, VA, USA in ballast. Captain Henrik Olsen and his crew abandoned in the lifeboats.
They landed 22/08 at Estaca de Baris, Spain.

 

 

 

The SS KONGSLI’S Mysterious Disappearance and Salvage.
        The SS KONGSLI was one of three ships placed under A/S Rederiet Odfjell's management from Ellingsen & Johannessen in the spring of 1917. During a voyage from Portland, Maine to Rotterdam carrying grain, the KONGSLI was torpedoed on April 20,1917 of the coast of The Netherlands. The vessel's officers and crew boarded the lifeboats and abandoned the sinking ship and reached safety ashore the following day. The 2nd mate was reported missing after the torpedo attack, although several crew members were of the opinion that he was still onboard when they abandoned the ship.
        The captain of the KONGSLI requested two tugboats for a search-and-rescue mission. When they arrived at scene of the sinking, it turned out that the vessel was still afloat. The KONGSLI had been boarded by men from a Dutch fishing boat earlier that morning. They now demanded salvage rights.
        The KONGSLI was repaired, but the matter of salvage remained unresolved. In a letter dated July 20 the captain informed the owners, A/S Rederiet Odfjell, that the corpse of a dead man, wrapped in canvas and roped, was discovered off the coast of The Netherlands on July 11. Items found on the corpse gave clear proof that it was the body of the 2nd mate and that he had been murdered. But by whom?
        Despite thorough investigations, this case was never solved, although all suspicions pointed in the direction of the fishermen who had boarded the sinking vessel. They would not have been entitled to salvage rights if the 2nd mate had been alive at the time of boarding. Nothing could be proved, and the salvage was split between the tugboats and fishermen. The KONGSLI’S repairs were finished by the end of July 1917.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka En Skog av Skip av Atle Thowsen, boka Odfjell av A. Thowsen & S. Tenold,
Uboat.net, Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe i 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/02-2019 (SN/PS)