BRG52019690120001 JOHS. PRESTHUS som JOHN P. Foto: Fred Miller II.

 

1969 MS JOHS. PRESTHUS (BRG520196901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods, kjølelast
motor ship, general cargo, refrigerated.

Off.no:

5351832

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1956/02

Bnr (Sno).:

352

Bygger (yard):

A/S Fredriksstad mek. Verksted. Fredrikstad.

Eier (owner):

Johs. Presthus Rederi A/S, Bergen.

Disponent (manager):

Johs. Presthus, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 ICE-C KMC.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.170/8.500 tdw, 4.401/6.552 brt, 2.383/3.795 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 435,0’-B: 58,1’-D: 35,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.
16 vinsjer.
18 bommer; 1 x 30 t, 1 x 15 t, 16 x 5 t.
Lastekapasitet 439.050 ft³ inkludert 18.000 ft³ i 2 kjøle/fryserom på øvre mellomdekk.
Dyptanker for latex eller vegetabilske oljer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

3 x 8-sylinder Sabroe kompressorer. Kuldemedium R-12.
Direkte fordamping. Kapasitet 175.000 kcal/time og -20° C i
kjøle/fryserom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LKIB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Gøtaverken 680/1500 VGS-6. 2-takt/enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 680 x 1.500 mm. 4.500 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/S Fredriksstad mek. Verksted. Fredrikstad.

Fart/forbr.(speed/cons.):

16,0 knop ved et forbruk på 20 t/døgn.
Bunkerkapasitet 1.152 t.

Hjelpemaskineri (aux):

4 dieselgen., hver 140 kW.
1 dieselgen. (nød) 40 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

560kW/440-220-110VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.
1 ekshaustkjele (economiser) med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1950 Kontrahert som 13.500 tdw tankskip.
1954
Kontrakten konvertert til stykkgodsskip.
1955
Bygget som RINGFRED av A/S Fredriksstad mek. Verksted. Fredrikstad. for Ringdals Rederi A/S, Skibs-A/S Ringulv, Skibs-A/S Ringwood & Olav Ringdals Tankrederi A/S
(Olav Ringdal), Oslo. Sjøsatt 23/11.
1956 Ferdigstilt 04/02.
Solgt 11/05 for NOK 19.005.893 til Wilh. Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg, omdøpt til TANA.
1966 Ombygget ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige med flush shelterdekk og sideporter.
1969 Solgt 12/09 for NOK 7.000.000 til Johs. Presthus Rederi A/S (Johs. Presthus), Bergen. Omdøpt til JOHS. PRESTHUS.
1970 Overført i juni til Arne Presthus Rederi A/S (Arne Presthus), Bergen.
1971 Solgt 23/06 for USD 825.000 til Mares Neptunea S.A. (Boubolina Shipping S.A.), Piraeus, Hellas. Omdøpt til JOHS P.
Omdøpt til CONCORDIA JOHS P for charter.
1972 Omdøpt til JOHS P.
1973 Ødelagt av brann 18/03 9 nm øst for Dungeness, England mens hun var på reise fra Sluiskil, Nederland til Guayaquil, Ecuador med gjødsel. Ankom 20/03 under slep til Antwerpen, Belgia. Erklært «total loss». Reparert.
1974 Ferdig reparert og satt i fart igjen som BOUBOULINA WAVE for samme eiere.
1978
Solgt i oktober til Al Khalifa & Mirchandani Shipping Co.
Ltd, Kuwait. Omdøpt til DALYAH.
1979 Solgt til Al Navigation Ltd, Kuwait.
Ankom 31/08 til Busan, Sør-Korea for hogging som begynte 15/09.

 

 

History in English:

1950 Contracted as a 13.500 tdw tanker.
1954
Contract converted to general cargo vessel.
1955
Built as RINGFRED by A/S Fredriksstad mek. Verksted Fredrikstad for Ringdals Rederi A/S, Skibs-A/S Ringulv, Skibs-A/S Ringwood & Olav Ringdals Tankrederi A/S (Olav Ringdal), Oslo. Launched 23/11.
1956 Completed 04/02.
1956 Sold 11/05 for NOK 19.005.893 to Wilh.
Wilhelmsen, Oslo/Tønsberg. Renamed TANA.
1966 Rebuilt at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden with flush shelter decks and side ports.
1969 Sold 12/09 for NOK 7.000.000 to Johs. Presthus Rederi A/S (Johs. Presthus), Bergen. Renamed JOHS. PRESTHUS.
1970 Transferred in June to Arne Presthus Rederi A/S (Arne Presthus), Bergen.
1971 Sold 23/06 for USD 825.000 to Mares Neptunea S.A. (Boubolina Shipping S.A.), Piraeus, Greece. Renamed JOHS P.
Renamed CONCORDIA JOHS P for charter.
1972 Renamed JOHS P.
1973
Damaged by fire 18/03, 9 nm East of Dungeness, England whilst on a voyage from Sluiskil, the Netherlands to Guayaquil, Ecuador with fertilizer. Arrived 20/03 in tow at Antwerp Belgium. Decleared a constructive total loss. Repaired.
1974 The repair work completed and put back in service as BOUBOULINA WAVE for the same owners.
1978
Sold in October to Al Khalifa & Mirchandani Shipping Co. Ltd, Kuwait. Renamed DALYAH.
1979 Sold to Al Navigation Ltd, Kuwait.
Arrived 31/08 at Busan, South Korea for demolition that began 15/09.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Starke, Skipet 1/1984, boka Wilh. Wilhelmsen 150 years Fleet list av Bjørn Pedersen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær.
Sist oppdatert: 01/04-2021 (SN)