BRG52019700120001 HELENE PRESTHUS som ESSI SILJE. Bilde via Per Sundfær.

 

1970 MS HELENE PRESTHUS (BRG520197001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor skip, general cargo.

Off.no:

6819025

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1968/08

Bnr (Sno).:

189

Bygger (yard):

Chant. Navals de La Ciotat, Le Trait, Frankrike.

Eier (owner):

Johs. Presthus Rederi A/S, Bergen.

Disponent (manager):

Johs. Presthus, Bergen.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

18.112 tdw, 11.556 brt, 7.549 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 506,9’-B: 67,7’-D: 38,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JXJL

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Pielstick 10PC2V. 4 takt/enkltv., V10–sylinder, syl. dim.: 400 x 460 mm. 9.040 BHK ved 428 o. min. koblet via et gir til 140 o. min. på en propellaksel. Bygget av At. & Ch. De Bretagne, Nantes, Frankrike.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,4 knop med et forbruk på 31,5 t/døgn.
Bunkerskapasitet 1.017 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 310 kW.
1 turbogen 380 kW.
1 dieselgen. (nød) 60kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1.000kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boilers):

1 hjelpekjele (aux. boiler) med arbeidstrykk 7,8 bar.
1 exhaustkjele (economizer) med arbeidstrykk 7,8 bar.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1968 Bygget som SABINIA av Chant. Navals de La Ciotat, Le Trait, Frankrike for Union Navale & Socitété Navale Caennaise, Caen, Frankrike. Sjøsatt 15/05, ferdigstilt 15/08.
1970 Solgt til Johs. Presthus Rederi A/S (Johs. Presthus), Bergen. Omdøpt til HELENE PRESTHUS.
Overført i juni til Arne Presthus Rederi A/S (Arne Presthus), Bergen.
1972 Solgt 04/09 til Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. Omdøpt til ESSI SILJE.
1973 Overført til I/S Essi Silje (Bjarne Ruud-Pedersens), Oslo. Ombygget ved Akers Mekaniske Verksted A/S, Oslo til kjemikalietanker for Anti knock Compound (Tetra Ethyl Lead / Tetra Methyl Lead) og kaustisk soda. Ombyggingen ferdig 22/09. Ny tonnasje: 16.677 tdw, 11.370 brt, 6.649 nrt. Nye mål: Loa: 154,5m-Lbp: 142,7m-Dypg.: 9,576m. Skipet gikk inn i et certeparti til The Associcated Octel Company Ltd, Manchester, England.
1974 Managers endret navn 16/05 til Bjarne Ruud-Pedersen Shipping A/S.
1977 Managers endret navn 22/04 til Bjarne Ruud-Pedersen A/S.
1982 Forlatt av mannskapet 12/06 i posisjon 44.40N-20.40V, nordvest av Azorerne, etter brann brøt ut i maskinrommet mens hun var på reise fra Stanlow, England til Curacao, NA. Hun var lastet med 9.000 tons Anti-knock compound og 2.300 tons kaustisk soda. Mannskapet på 33 gikk i livbåtene og ble tatt om bord i den kanadiske marinens tanker PROTECTEUR. Hele innredningen brant opp og maskinrommet ble fylt med vann. Bergingsmannskapene pumpet tomt maskinrommet og tok henne på slep til Barry, Wales hvor hun ankom 05/07 for lossing. Mange andre havner nektet henne ankomst da lasten ble ansett å være meget farlig. Lossingen gikk uten problemer. Hun ble erklært et konstruktivt totalt tap og kondemnert. Ankom 02/12 under slep til Seebeckwerft i Bremerhaven, Vest-Tyskland for reparasjoner. Akterskipet ble fjernet og senere hugget av Hansa Rohstoffe G.m.b.H., Bremen, Vest-Tyskland.
1983 Skips-A/S Ruped & Co. (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo kjøpte 31/01 UNIVERSE GLORY (ex BELBLUE og DIMITRIS E) som lå i Bremerhaven for reparasjoner og omdøpte henne til ESCAPE. Forparten og laste delen av ble fjernet og solgt mens akterdelen ble satt sammen med forparten og lastedelen av ESSI SILJE.
Framdrift:
1 dieselmotor, MAN. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 8.400 BHK. Bygget av Bremer Vulcan, Vegesack, Vest-Tyskland.
Hjelpemaskineri:
1 dieselgen. 370 kW.
2 dieselgen., hver 299 kW.
968kW/440-220VAC/60Hz.
Reparasjonene var ferdige 27/06 og hun ble satt i fart igjen.
Overført 25/07 til K/S Skips-A/S Essi Silje (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo.
1990 Wilh. Wilhelmsen, Oslo kjøpte 01/01 firmaet Bjarne Ruud-Pedersen.
1992 Solgt 14/01 til Endeavour Navigation S.A., Panama,. Omdøpt til AEGEAN MARINER.
1995
Solgt til Star Trans Invest Inc., Belize. Omdøpt til ANCHEN. Videresolgt til California Shipping Co., Panama.
1996 Ankom 26/08 til Alang, India for hogging ved Sanjay States Steel.

 

 

History in English:

1968 Built as SABINIA at Chant. Navals de La Ciotat, Le Trait, France for Union Navale & Socitété Navale Caennaise, Caen, France. Launched 15/05, completed 15/08.
1970 Sold to Johs. Presthus Rederi A/S (Johs. Presthus), Bergen. Renamed HELENE PRESTHUS.
Transferred in June to
Arne Presthus Rederi A/S (Arne Presthus), Bergen.
1972 Sold 04/09 to Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo.
Renamed ESSI SILJE.
1973 Transferred to I/S Essi Silje (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo.
Converted at Akers Mekaniske Verksted A/S, Oslo to a chemical tanker for Anti Knock Compound (Tetra Ethyl Lead / Tetra Methyl Lead) and caustic soda. Conversion completed 22/09. New tonnage: 16.677 tdw, 11.370 grt, 6.649 nrt. New meas.: Loa: 154,5m-Lbp: 142,7m-Draugth.: 9,576m. She began a charterparty to The Associcated Octel Company Ltd, Manchester, England.
1974 Managers changed name 16/05 to Bjarne Ruud-Pedersen Shipping A/S, Oslo.
1977 Managers changed name 22/04 to Bjarne Ruud-Pedersen A/S, Oslo.
1982 Abandoned 12/06 in position 44.40N-20.40W, North West off the Azores, after fire broke out in the engine room whilst she was on a voyage from Stanlow, England to Curacao, NA. She was loaded with 9.000 tons Anti-knock compound and 2.300 tons caustic soda. The crew of 33 took to the lifeboats and was picked up by the Canadian Navy’s tanker PROTECTEUR. The accommodation was totally burned out and the engine room filled with water. Crew from the salvage company emptied the engine room for water and took her in tow for Barry, Wales where she arrived 05/07 for discharging of the cargo. Other ports refused her entry as they believed the cargo was too dangerous. The discharging went without any problems. She was declared a constructive total loss and condemned. Arrived 02/12 in tow at Seebeckwerft in Bremerhaven, West Germany for repairs. The aft part was cut away and later broken up at Hansa Rohstoffe G.m.b.H, Bremen, West Germany.
1983 Skips-A/S Ruped & Co. (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo bought 31/01 UNIVERSE GLORY (ex BELBLUE and DIMITRIS E) who was in Bremerhaven for repairs and renamed her ESCAPE. The forpart and cargo section was cut off and sold. The aft part was joined to the fore part and cargo section of ESSI SILJE.
Propulsion:
1 diesel engine, MAN. 2-cycle/singleact., 6-cylinder, cyl. dim.: 700 x 1.200 mm. 8.400 BHK. Built by Bremer Vulcan, Vegesack, West Germany.
Aux. machinery:
1 dieselgen. 370 kW.
2 dieselgen., each 333 kW.
1.036kW/440-220VAC/60Hz.
Repairs was completed 27/06 and she was put in service again.
Transferred 25/07 to K/S Skips-A/S Essi Silje (Bjarne
Ruud-Pedersen), Oslo.
1990 Wilh. Wilhelmsen, Oslo bough 01/01 the company Bjarne Ruud-Pedersen.
1992 Sold 14/01 to Endeavour Navigation S.A., Panama. Renamed AEGEAN MARINER.
1995
Sold to Star Trans Invest Inc., Belize. Renamed ANCHEN. Re-sold to California Shipping Co, Panama.
1996 Arrived 26/08 at Alang, India for demolition by Sanjay States Steel.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Starke, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg, Wilh. Wilhelmsen History and fleet
list 1861 to 1994.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/04-2021 (SN)