BRG52519200120001 PORSANGER. Bilde via SIU.

 

1920 DS PORSANGER (1) (BRG525192001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off. nr.:

1138506

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1918/05

Bnr (Sno).:

8

Bygger (yard):

Canadian Vickers Ltd, Montreal. Quebec, Canada.

Eier (owner):

Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen.

Disponent (manager):

Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.365 tdw, 4.267 brt, 2.613 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 380,7’-B: 49,2’-D: 26,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.
10 vinsjer.
10 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LBSJ / LCZA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 25,0’’–41,0’’–67,0’’, slag/stroke.: 45,0’’. 330 NHK. Bygget av Canadian Vickers Ltd, Montreal. Quebec, Canada.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop. Bunkerskapasitet 548 t.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 16,0’ x 11,4’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 5.200 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Canadian Vickers Ltd, Montreal. Quebec, Canada.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1915 Kontrahert av Pacific Ocean Shipping.
1917 Kontrakten solgt til Andr. Sæberhagen, Bergen.
Kontrakten videressolgt til Johan Schei, Bergen.
Kontrakten solgt i mai til Hans Westfal-Larsen, Bergen.
1918
Bygget som PORSANGER av Canadian Vickers Ltd, Montreal, Quebec, Canada for Hans Westfal-Larsen, Bergen. Rekvirert ved ferdigstillelse i mai av The Shipping Controller (Furness, Withy & Co. Ltd), London, England.
1920 Returnert i februar til Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen.
1940 Bombeskadet 20-22/04 i Ålesund, tatt til Bergen for reparasjon, men grunnet store skader ble hun lagt opp i krigsårene.
1945 Reparasjonen fortsatte fra juni. Tilbake i fart i november.
1953 Solgt i november for GBP 40.000 til Ole T. Flakke, Kristiansund. Omdøpt til RENSBORG. Videresolgt samme måned til Interesseselskapet Oretrade (Torvald Klaveness), Oslo. Omdøpt til ORKLA.
1955
Solgt i januar til Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke), Kristiansund.
1957 Grunnstøtte 27/01 i sterk storm på et undervannsskjær ved Buholmsråsa på Folla mens hun var på reise fra Narvik til Middlesbrough, England med jernmalm.
Bergingsbåter kom til, men det var umulig å berge skipet. Mannskapet gikk da i livbåtene og kom seg til lands. To dager var været enda dårligere og skipet brakk i to. Forskipet sank, mens akterskipet kunne sees fram til 29/07.

 

 

History in English:

1915 Ordered by Pacific Ocean Shipping.
1917 The order sold to Andr. Sæberhagen, Bergen.
The order sold to Johan Schei, Bergen.
The order sold in May to Hans Westfal-Larsen, Bergen.
1918
Built as PORSANGER by Canadian Vickers Ltd, Montreal. Quebec, Canada for Hans Westfal-Larsen, Bergen. Requisitioned upon completion in May by The Shipping Controller (Furness, Withy & Co. Ltd), London, England.
1920 Returned in February to Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen.
1940 Damaged 20-22/04 during air attack in Ålesund, taken to Bergen for repairs, but was damaged so badly that she was laid up during the war.
1945 The repairs continued from June. Back in service in November.
1953 Sold in November for GBP 40.000 to Ole T. Flakke, Kristiansund.
Renamed RENSBORG. Resold same month to Interesseselskapet Oretrade (Torvald Klaveness), Oslo. Renamed ORKLA.
1955
Sold in January to Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke), Kristiansund.
1957 Stranded 27/01 in a strong gale on an underwater rock at Buholmsråsa on Folla whilst on a voyage from Narvik to Middlesbrough, England with iron ore. Salvage vessel tried to salvage her, but it was impossible. The crew abandoned and came to shore in the lifeboats. Two days later the weather was worse and she broke in two. The forepart sank, while the aft part could be seen until 29/07.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd, Starke, Skipet 2/05, Leif K. Nordeide, Temahefte fra Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap Nordmøre 2014.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær
.
Sist oppdatert: 08/03-2021 (SN)

BRG52519200120002 PORSANGER. Bilde via SIU.