BRG52519330120001 MOLDANGER. Bilde via Per Sundfær.

 

1933 MS MOLDANGER(BRG525193301)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods, kjølelast
motor ship, general cargo, refrigerated.

Off. nr.:

5607459

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1933/03

Bnr (Sno).:

216

Bygger (yard):

Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam, Nederland.

Eier (owner):

Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen.

Disponent (manager):

Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

9.762 tdw, 6.827 brt, 4.232 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 464,4’-B: 61,2’-D: 27,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.
18 vinsjer.
19 bommer.
Lastekapasitet 536.000 ft3.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 3 sylinder Sabroe kompressorer. Kjølemedium NH3. Indirekte fordamping. Kapasitet 230.000 kcal/time med -15o C i 4 rom.
1 x 2 sylinder Sabroe kompressor. Kjølemedium NH3.
Indirektefordamping. Kapasitet 75.000 kcal/time med 0,5o C i et rom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LCZM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotorer, AEG-Hesselman. 2-takt/dbltv., 7-sylinder, syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 6.700 BHK. Bygget av Algemeine Electric Geschellshaft, Berlin, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 hjelpekjele (aux. boiler) med arbeidstrykk 100 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1932 Bygget som MOLDANGER av Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam, Nederland for Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen. Sjøsatt 04/06.
Skipet kom i brann 15/07. Kantret og sank 25/07 under lensing. Senere hevet og reparert.
1933 Ferdigstilt i mars.
1940 WW II–Nortraship ble managers i april.
1942 Torpedert og senket 27/06 av den tyske ubåten U 404 (Kapitänleutnant Otto von Bülow) i posisjon 38.03N-70.52V, ca. 300 nm syd-øst for Philadelphia, Pennsylvania, USA mens hun var på reise fra Buenos Aires, Argentina til New York, NY, USA med 8.700 t stykkgods, inkudert huder, talg, ull og vegetabilsk olje. 14 mann omkom. Kaptein Frode Bjørn Hansen og resten av mannskapet forlot skipet enten i livbåtene eller ved å hoppe over bord. De fordelte seg mellom en gigg, en motorlivbåt og tre flåter. De holdt seg samlet de første tre dagene. Da tauing av tre flåter satte farten betydelig ned ble det besluttet at den ene flåten ble forlatt og motorlivbåten og giggen skulle fortsette mot land for å få de som var skadd under medisinsk behandling. En mann døde i livbåten 04/07. De gjenværende 15 inkludert kapteinen ble tatt opp 07/07 av HMCS BUCTOUCHE (K 179). De 6 overlevende i giggen ble observert 15/07 av et USAAF fly ca. 100 mil syd-øst for Ambrose fyr, New York. Mat og vann ble sluppet ned av det amerikanske luftskipet K-9 som holdt seg i nærheten til de ble tatt opp av USS PC-495. De ble landsatt samme dag ved Cape May, New Jersey, USA. De 9 overlevende på de to flåtene drev rundt i 48 dager før de ble berget 14/08 av det norske skipet MS WASHUNGTON EXPRESS av Oslo. De var utrolig nok i fin fysisk form etter å ha drevet 1.000 mil mot Azorerne. De hadde livberget seg med skillpadde, fisk og regnvann.

 

 

History in English:

1932 Built as MOLDANGER by Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Amsterdam, the Netherlands for Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen. Launched 04/06.
Catched fire 15/07. Capsized and sank 25/07 whilst bilging out water. Subsequently refloated and repaired.
1933 Completed in March.
1940 WW II–Nortraship became managers in April.
1942 Torpedoed and sunk 24/06 by the German submarine U 404 (Kapitänleutnant Otto von Bülow), in position 38.03N-70.52W, about 300 nm South-East of Philadelphia, Pennsylvania, USA whilst on a voyage frpm Buenos Aires, Argentina to New York, NY, USA with 8.700 t general cargo,
including hides, tallow, wool and vegetable oil. 14 men lost. The master, Frode Bjørn Hansen and the remaining crew abandoned by lifeboats or by jumping overboard. They distributed themselves between a gig, a motor lifeboat and three rafts. They stayed together for three days, but towing the rafts in heavy sea slowed them down, so they let one raft go. It was decided to let the motorboat and the gig continue towards land to get the injured under medical care and later send help to the rafts. One man died in the motorboat 04/07. The remaining 15 men, included the master were picked up 07/07 by HMCS BUCTOUCHE (K 179). The six survivors in the gig were sighted 15/07 by an USAAF aircraft about 100 nm South-East of Ambrose Light, New York. Food & water were dropped by the US Navy blimp K-9 which stayed nearby until they were picked up by USS PC-495 and landed the same day at Cape May, New Jersey, USA. The nine survivors on the two rafts drifted around for 48 days before they were rescued 14/08 by the Norwegian MV WASHUNGTON EXPRESS of Oslo. They were all in remarkably good shape , considering what they had endured. They had drifted over 1.000 nm towards the Azores and survived of turtles, many fish and rain water.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd, Starke, Skipet 3/05, Leif K. Nordeide, uboat.net, Sjøforklaringer 2. verdenskrig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 12/03-2021 (SN)

BRG52519330120002 MOLDANGER. Bilde via Per Sundfær.