BRG53418980120001 HØRDA. Bilde fra boka A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi 1898 – 1960

 

1898 DS HØRDA (1) (BRG534189801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1102796

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Bergen

Byggeår (year built):

1893/08

Bnr (Sno).:

407

Bygger (yard):

Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tees, England.

Eier (owner):

J. Ludwig Mowinckel m. fl., Bergen.

Disponent (manager):

J. Ludwig Mowinckel, Bergen.

MalteseCrossKlasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.550 tdw, 2.830 brt, 1.826 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 307,2’-B: 41,1’-D: 21,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

JQGS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 23,0”–37,0”–61,0”, slagl/stroke: 42,0”. 249 NHK. Bygget av Thomas Richardson & Sons, Hartlepool, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 14,5’ x 10,0’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.873 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Thomas Richardson & Sons, Hartlepool, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1893 Bygget som SIRONA av Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tees, England for Cragside Steamship Co. Ltd (Carlisle & Co.), London, England. Sjøsatt 29/07, ferdigstilt i august.
1898 Solgt for GBP 22.250 til J. Ludwig Mowinckel m. fl., Bergen. Overtatt 03/04 i Bremerhafen, Tyskland. Omdøpt til HØRDA.
1912
Grunnstøtte 10/11 på Lausungen sydvest til vest for Utsira fyr mens hun var på reise fra Taganrog, Russland til Bergen med korn. Satt på land men ble vrak. Assuranse NOK 300.000. Hele mannskapet berget. Vraket solgt til Listerkongen Ole S. Tjørve.

 

 

 

Fra Norsk Sjøulykkestatistikk 1912:
        
"HØRDA" (JQGS) av Bergen, på reise Taganrog (Russisk Svartehavshavn) til Bergen med en ladning kom, grundstøtte under SO-lig storm og høi sjø i usigbart veir den 10. november kl. 0,15 paa Lausungen, et skjær som ligger 2¼ kvartmil SV.t.S fra Utsire fyr, og ble staaende fast. Fartøiet, der hugget tungt i grunden, kom av ved egen hjelp, men da det paa grund av den opstaaende lækage stak dypt i vandet med baugen og sank ydermere efterhvert, besluttet kapteinen at landsette skibet for om mulig at redde mandskab, skib og last. Skibet ble derpaa landsat i synkeferdig tilstand paa Store Seiskjær ved Utsires sørpunkt og blev vrak."
        Da skipet stod på Seiskjæret, kom losen ut, men det var tydelig at det måtte forlates da det lå tyngre og tyngre i vannet og sjøene brøt over. 15 mann gikk i livbåten, og 3 fulgte losskøyten inn til Utsira hvor de ble tatt vel imot. Kapteinen og 5 mann ble igjen om bord inntil videre, men utpå morgenen måtte også disse forlate skipet.
”Kols ligge an naa - mon tro de faar an op igjen?"
        Dette var samtaleemnet på Utsira. Forliset var selvsagt en stor begivenhet. 12. november 1912 var valgdag, men valget hadde liten interesse der ute. Alle snakket om "han" dvs. "Hørda".
        De tre bergingsbåtene,
"Achilles", "Herkules" og "Uræd" kom senere utover, men konstaterte at berging ikke var mulig. Det var trist for kapteinen ble det sagt, han var ganske ung, og det var hans første tur som kaptein. "Hørda" var assurert for kr. 300.000,- som tilfalt rederiet, og kornlasten var assurert for kr. 500.000,-.

Sjøforklaringen:
Ble avholdt i Bergen den 13. November 1912:
’’Skibsinspektøren
finder:
At vagtholdet paa bro og utkik var i orden.

1)     At aarsaken til ulykken maa tilskrives det usigtbare og stormende veir i forbindelse med sterk strømsetning.

2)     At Kapteinen visstnok kan klandres, fordi han under de herskende veirforhold ikke synes at ha utvist den forsigtighet i navigeringen, som er absolut nødvendig i omhandlede farvand. Nogen strafbar uagtsomhed antages dog ikke at være tilstede.

3)     At det maa antages, at kapteinens konduitemæssige og resolute optræden under de særdeles kritiske omstændigheter ved skibets landsætning bevirket, at intet menneskeliv gik tabt.

4)     At saken ikke gir anledning til videre forføining fra det offentliges side, uten forsaavidt som kapteinen er tilstillet en gjenpart av skibsinspektørens betænkning.

Overensstemmende hermed er saken henlagt."
Vraket ble solgt til Ole S. Tjørve (kalt Lista-kongen) som hogget det opp.

 

 

History in English:

1893 Built as SIRONA at Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tees, England for Cragside Steamship Co. Ltd (Carlisle & Co.), London, England. Launched 29/07, completed in August.
1898
Sold for GBP 22.250 to J. Ludwig Mowinckel et. al., Bergen. Taken over 03/04 in Bremerhafen, Germany. Renamed HØRDA.
1912
Stranded 10/11 on Lausungen Southwest to West of Utsira light house whilst on a voyage from Taganrog, Russia to Bergen with grain. Beached, but became a wreck. Insurance NOK 300.000. All crew saved. The wreck sold to Listerkongen Ole S. Tjørve.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, teesbuiltships, Boka A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi 1898 – 1960,
boka Skipsforlis Gjennom Tidene , fra Skudefjorden – Bømlahuk av Erik Bakkevig.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/10-2019 (SN)

BRG53418980120002 HØRDA. Tegning fra boka Skipsforlis Gjennom Tidene , fra Skudefjorden – Bømlahuk av Erik Bakkevig.