Mangler bilde.

 

1896 DS ITALIA (BRG540189601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods, treskrog
steam ship, general cargo, wood
hull.

Off.no:

5600828

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1896/09

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Brunchorst & Dekke, Georgernes Verft, Bergen.

Eier (owner):

Adolph Halvorsen m.fl., Bergen.

Disponent (manager):

Adolph Halvorsen, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV A1–1L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

502 brt, 299 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 163,4’-27,1’-15,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTPL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylinder, syl. diam.: 12,3”–20,0”–32,0”, slag/stroke: 26,0”. 65 NHK. Bygget av Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler) med dim.: 11,1' x 9,5' og 2 fyrganger,
160 psi arbeidstrykk. Bygget av
Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1896 Bygget som ITALIA av Brunchorst & Dekke, Georgernes
Verft, Bergen for Adolph Halvorsen m. fl., Bergen.
1905 Solgt 13/05 til A/S D/S Italia (Torjer Meling), Stavanger.
1912 Overført til A/S Dampskib Italia (Torjer Meling),
Kristiania.
1913 Havarerte 16/12 på Arnish Reef ved Stornoway,
Hebridene, Scotland ved anløp Stornoway for bunkring. Skipet
var på reise fra Brevik til Glasgow, Scotland med is.

 


Fra sjøforklaringen:
D/s. „Italia“ (J.T.P.L.) av Kristiania, reise Brevik— Glasgow med is, strandet og sank den 16. december ved Arnish Reef i indløpet til Stornoway.
        Av sjøforklaring avgit i Sarpsborg fremgaar, at fartøiet skulde supplere sin kulbeholdning i Stornoway, grundet længere reise end beregnet. Ved 9-tiden om aftenen den 16. december peiltes Arnish Pt. fyr i N.t.W. ca. 2 à 3' av e.g. Kapteinen var paa broen, 1ste styrmand paa bakken og 2den styrmand klar med loddet. Der blussedes efter lods og styrtes paa fyret, indtil man var kommen henimot dette, da kursen forandredes til N.t.O. ½ O. Man hadde da „ Arnish Beacon“ fyr paa b.b. boug. Litt før man kom tvers av Arnish pt. fyr, stoppedes maskinen, idet man saa en sort gjenstand noget paa b.b. boug. Kapteinen antok denne gjenstand at være en lodsbaat og gav ordre til at være klar med ledder og baatene. Dampskibet seg nu med stoppet maskine ind over, indtil man var kommen i nærheten av den sorte gjenstand, der viste sig at være den nedre del av „ Arnish Reef Beacon“. Den øverste del var hvid, og paa toppen var lanternen eller fyret anbragt. Styrmanden paa bakken sang ut, at det var en bøie, Straks efter grundstøtte skibet og blev staaende fast.
Der var ved anledningen maanelyst samt ½ time efter høivande. Skibet blev senere fuldt av vand, gled av skjæret og sank paa 7 favne vand.
        Skibsinspektøren uttaler:

1)                  At fartøiet ved anledningen var utstyrt med nødvendige karter og instrumenter, og at kompasserne var i orden.

2)                  At da kapteinen selv hadde kommandoen paa broen og styrmanden utkik paa bakken, maa vagtholdet sies at ha været tilfredsstillende.
At aarsakerne til grundstøtningen er kapteinens mangel paa skjønsom navigering i det 3¾ kabellængde brede farvand mellem Arnish Reef Beacon og østlandet i forbindelse med
den tilsyneladende forskjellige farve paa „the beacon“ og maanelysets fortoning av de forskjellige gjenstande og av- stande, samt at „the beacon“ ikke staar paa yderkanten av revet.

4) At saken ikke gir anledning til nogen forføining fra paatalemyndighetens side, men henlægges.

 

 

History in English:

1896 Built as ITALIA by Brunchorst & Dekke, Georgernes
Verft, Bergen for Adolph Halvorsen et. al., Bergen.
1905 Sold 13/05 to A/S D/S Italia (Torjer Meling), Stavanger.
1912 Transferred to A/S Dampskib Italia (Torjer Meling),
Kristiania.
1913 Wrecked 16/12 on Arnish Reef at Stornoway, the
Hebrides, Scotland during arrival Stornoway for bunkers. The
vessel was on a voyage from Brevik to Glasgow, Scotland with
ice.

 

 

           
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/88 ved Dag Bakka jr, Norsk sjøulykkestatistik 1913.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/02-2018 (SN/P