BRG54819150220001 BLAAFJELD I som ROWENA. Bilde via Per Sundfær.

 

1915 DS BLAAFJELD I (1) (BRG548191502)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

ID:

1087257

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1883/08

Bnr (Sno).:

130

Bygger (yard):

Dobie & Co., Old Yard, Govan, Scotland.

Eier (owner):

D/S A/S Blaafjeld, Bergen.

Disponent (manager):

Harald Grieg Martens, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.580 tdw, 1.117 brt, 687 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 239,9’-B: 32,9’-D: 15,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JDHG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 2-
sylinder, syl. diam.: 28,0”–54,0”, slag/stroke: 36,0”.
130
NHK. Bygget av William Kemp, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

1 dampkjele (boiler), med 3 fyrganger. Heteflate 2.030 ft2.
Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av William Kemp, Glasgow,
Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som DS CAIRNGORM ved Dobie & Co., Old Yard, Govan, Scotland for R. & D. Cairns, Leith, Scotland. Sjøsatt 07/06, ferdigstilt 10/08.
1893 Solgt til D. Cairns, Leith.
Videresolgt til T. Cowan, Leith.
1897 Solgt til Cairngorm Steamship Co. (Grangemouth) Ltd (T. Cowan), Leith.
1898 Solgt 22/12 til Albr. W. Selmer, Trondhjem. Omdøpt til ROWENA.
1904
Solgt 01/07 til D/S A/S Rowena (Albr. W. Selmer), Trondhjem.
1912 Solgt 19/03 til A/S Det Selmerske Rederi, Trondhjem.
1915
Solgt 05/05 til D/S A/S Blaafjeld (Harald Grieg Martens), Bergen. Omdøpt til BLAAFJELD I.
Videresolgt 08/11 til A/S Tom I (Ole Kopstad), Skien. Omdøpt til TOM I.
1916 Solgt i april for NOK 520.000 til A/S Egerø (Olsen & Ugelstad), Kristiania. Omdøpt til FALKEFJELL.
Stoppet og skutt i senk 29/10 av den tyske ubåten UB 22 (Oberleutnant zur See Bernhard Putzier) i posisjon 55.42N-01.02Ø mens hun var på reise fra Kristiania til Hull, England med 900 t jern, trelast og papir.
Kaptein Halvor Skarrebo og resten av mannskapet gikk i livbåtene, som ble tatt på slep av UB 22. Etter en stund brast slepelinen, og mannskapet begynte da å ro mot et skip som viste seg å være DS GARM av Stockholm. Her kom alle vel ombord, og ble landsatt 30/10 i North Shields, England.

 

 

 

Journalutdrag om forliset fra Kaptein Halvor Skarrebo.
Torsdag 26de oktober kl. 5 efterm. avgik skibet fra Kristiania fuldlastet med jern og stykgods bestemt til Hull. Kystlods ombord fra Kristiansand. Skibet i sjødygtig stand.
Fredag 27de oktober kl.1 1/2 efterm. kviterede lodsen og fortsatte reisen ut fra Kristiansand.
Søndag 29de oktober: Tilfriskende kuling med skyet luft. Stor sjø. Meget overvand. Kl. 4 1/2 efterm. paa N. br. 55.42 L. o. 1° 2' opserveredes en undervandsbaat i NV og straks derefter avfyredes et varselsskud fra undervandsbaaten, hvorefter der blev slaat stop i maskinen. Alle mand blev da kaldt paa dæk og baatene gjort klar til at laare i vandet. Undervandsbaaten kom langs siden og ropte, men paa grund av sjø, vind og overvand kunde ikke andet opfattes end at vi skulde sætte baatene paa vandet. Begge baater blev sat ut og bemandet 8 mand i hver baat. Baatene kom fra skibssiden i god orden og uten nogen skade. Kuling av SSO med stor sjø og meget overvand.
Begge baater rodde ned mot undervandsbaaten, men paa grund av sjø var det umulig at komme saa nær, at papireme kunde bli leveret. Der blev ropt fra undervandsbaaten : ,Hvad slags last har De?“ Hvorpaa der svaredes: _.Jern. trælast og papir!“ Der blev igjen ropt: Hvor meget jern?“ Hvorpaa der svaredes: „Ca. 900 tons.“ Vi fik derefter ordre til at ro bort. Ca. 16 skud blev avfyret mot skibet. Undervandsbaaten kom og tok os paa slæp hen mot et andet dampskib, men efter ca. 15 minutters forløp brækte fanglinen. Det var nu blit mørkt og vi rodde efter lantememe paa det andet dampskib, der paa forhaand var blit stoppet av undervandsbaaten. Efter ca. 3/4 times roing ankom begge baater i god behold til siden av d/s GARM av Stockholm fulgt av undervandsbaaten. Kl. 6 eftm. var alle mand vel ombord i GARM, hvor vi blev mottat med al venlighet, forsynet med tørre klær, mat og drikke og kahytter overlatt til vor disposition. D/S FALKEFJELL blev liggende uten at faa slagside og uten at synke og lys fra lugarerne kunde sees længe efter det var mørkt. Det norske flag var heist og de norske farver malet paa skibssiden. Undervandsbaaten førte det tyske orlogs-flag.
Mandag 30te oktober kl. 3 1/2 efterm. alle mand landsat i North Shields.
H. Skarrebo,
fører.

 

 

History in English:

1883 Built as SS CAIRNGORM at Dobie & Co., Old Yard, Govan, Scotland for R. & D. Cairn, Leith, Scotland. Launched 07/06, completed 10/08.
1893 Sold to D. Cairns, Leith.
Re-sold to T. Cowan, Leith.
1897 Sold to
Cairngorm Steamship Co. (Grangemouth) Ltd (T. Cowan), Leith.
1898 Sold 22/12 to Albr. W. Selmer, Trondhjem. Renamed ROWENA.
1904
Sold 01/07 by DD/S A/S Rowena (Albr. W. Selmer), Trondhjem.
1912 Sold 19/03 to A/S Det Selmerske Rederi, Trondhjem.
1915
Sold 05/05 to DD/S A/S Blaafjeld (Harald Grieg Martens), Bergen. Renamed BLAAFJELD I.
Re-sold 08/11 to A/S Tom I (Ole Kopstad), Skien. Renamed TOM I.
1916 Sold in April for NOK 520.000 to A/S Egerø (Olsen & Ugelstad), Kristiania. R
enamed FALKEFJELL.
Captured, shelled and sunk
 29/10 by the German submarine UB 22 (Oberleutnant zur See Bernhard Putzier) in position 55.42N-01.02E whilst on a voyage from Christiania to Hull, England with 900 t iron, lumber and paper.
The master, Halvor Skarrebo and his crew abandoned into the boats and was taken under tow by UB 22, but the towing line broke after short time, and the crew began to row toward a ship, where they were taken onboard. This was SS GARM of Stockholm, Sweden. They were landed 30/10 in North Shields, England.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Skipet 4/89, boka Olsen & Ugelstad 1915-1965, Sjøforklaringer over Krigsforliste Norske
skibe 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær
.
Sist oppdatert: 02/11-2021 (SN/PS)