BRG54919500120001 BINTA som WENNY. Bilde via Clydeships.

 

1950 MT BINTA (BRG549195001)

 

Overlevende.

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5387609

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Bergen

Byggeår (year built):

1950/12

Bnr (Sno).:

1405

Bygger (yard):

Harland & Wolff Ltd, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Bisca, Bergen.

Disponent (manager):

Per Gjerding, Bergen.

MalteseCrossKlasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

12.324 tdw, 8.162 brt, 4.650 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 470,2’-B: 59,5’-D: 34,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LAEY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain DM6300-S. 4-takt/ enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 740 x 1.500 mm. 3.500 BHK. Bygget av Harland & Wolff Ltd, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 hjelpekjeler (aux boilers). Arbeidstrykk 180 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1950 Bygget som MT BINTA av Harland & Wolff Ltd, Glasgow, Scotland for A/S Bisca (Per Gjerding), Bergen. Sjøsatt 28/09, ferdigstilt 19/12.
1956 Overført til A/S Bisca (Per Gjerding), Paradis, Bergen.
1961 Forlenget og ombygd til bulkskip. Ny tonnasje: 12.519 tdw, 8.945 brt, 4.508 nrt. L: 487,9’-B: 59,5’-D: 32,2’. Omdøpt til WENNY.
1966 Sophus Schanche Jr, Paradis, Bergen ble manager.
1969 Kantret og sank 31/07, 110 nm nord for Andenes fyr mens hun var på reise fra Svalbard til Mo i Rana med kull og passasjerer. 6 passasjerer og 3 av mannskapet omkom. De overlevende og noen av de døde ble tatt opp av Helgeland snurperne ÅKERØY SENIOR & POLARIS og ble på morgenen 01/08 satt i land i Harstad.

 

 

 

Forlishistorien fra boka Norwegian Pictorial rewiew Kv.3 1969.
Lastet til sommermerket med Svalbard-kull hadde m/s WENNY forlatt Longyearbyen for Mo i Rana. Den 19 år gamle ombygde tankbåten startet hjemturen med en tilsiktet slagside mot styrbord på 2-3 grader. Maskinfolkene ville ha det slik fordi en slagside mot babord kunne føre til at trykket i smøreoljepumpen ble borte. Det var ti passasjerer med på reisen, og besetningen talte 31 mann. Seks passasjerer og tre av mannskapet skulle miste livet under overfarten. - Like etter midnatt 31. juli var WENNY’s slagside som ved avgangen. Noen timer senere øket den plutselig, og kaptein Magnar Nortveit ga ordre om å fylle babord bunntank med vann for å rette opp skipet. Det hjalp bare ikke - WENNY måtte ha fått en skjebnesvanger lekkasje forut på styrbord side, hvor innstrømningen gikk mye raskere. Man observerte også kullvann der. Telegrafisten fikk kontakt med en sildesnurper og sendte peilesignaler. Da folkene forlot havaristen ved 04.30-tiden gjorde slagsiden det vanskelig å få ut livbåtene. Den båten som drev av med fem spanjoler og en mann fra Somalia, kunne tatt 36 mennesker. Nå måtte 26 kvinner, barn og menn stues sammen på en flåte beregnet for 16 personer. De ble sittende til livet i 9 graders kaldt vann, og det gikk 6 ½ time før fiskefartøyene nådde fram til dem. Da lå sju døde fastsurret til drivanker og flyteblære på utsiden av flåten. Overstyrmann Arne Fredrik Paulsen var blitt tatt av en brottsjø da han ville svømme bort til en livbåt som fløt opp idet WENNY sank. Han ble ikke funnet. Ni av besetningen var blitt igjen på kullbåten. De kom seg ned på en treflåte og siden over i en av de gummiflåter et Orionfly fra Andenes kastet ned. Flyet hjalp også fiskefartøyene på rett kurs mot havaristedet. Under sjøforklaringen i Bodø het det at WENNY’s stabilitet var nesten maksimal, og båten hadde gjennomgått klassing og kontroll så sent som i juni.

 

 

 

The story in English:
Loaded with Svalbard coal, MS WENNY left the Longyeartown headed for Mo in Rana. The 19-year-old, reconstructed boat started the home journey with an intended 2-3° starboard list. The people in the machine room wanted this because a port side list might cause the lubrication oil pump's pressure to disappear. There were ten passengers and a 31 man crew on board. Six passengers and three of the crew were to lose their lives. At midnight on July 31st, WENNY’s list was the same as at the departure. A few hours later it suddenly increased, and Captain Magnar Nortveit ordered the port side bottom tank filled with water to straighten the ship. It did not help. WENNY must have gotten a fatal leakage forward on starboard side, where the inflow was faster and where coal water also had been noticed. The telegrapher made contact with a fishing boat and sent bearing signals. When people left the ship wreck around 04.30 a.m., the list made it difficult to lower the lifeboats. The boat which drifted off with five Spaniards and a man from Somalia could room 36. Instead, 26 women, children and men were packed together on a raft for 16. They sat up to their waists in 9 °C icy water, and 6 ½ hrs. passed before the fishing boats reached them. Seven lay dead, fastened to a sea anchor and a floating bladder. First Mate Arne Fredrik Paulsen was taken by a breaker when trying to swim to a lifeboat, floating up when WENNY sank. He was not found. Nine of the crew had remained on WENNY. They got down on a wooden raft and later over in the rubber rafts dropped down by a plane from Andenes. The plane also aided the fishing boats in locating the shipwrecked. At the declaration in Bodø, it was stated that WENNY’s stability was almost maximum. The boat had been controlled as late as in June.

 

 

History in English:

1950 Built as MT BINTA at Harland & Wolff Ltd, Glasgow, Scotland for A/S Bisca (Per Gjerding), Bergen. Launched 28/09, completed 19/12.
1956 Transferred to A/S Bisca (Per Gjerding), Paradis, Bergen.
1961 Lengthened and converted to a bulk carrier. New tonnage: 12.519 tdw, 8.945 grt, 4.508 nrt. L: 487,9’-B: 59,5’-D: 32,2’. Renamed WENNY.
1966 Sophus Schanche Jr, Paradis, Bergen became manager.
1969 Capsized and sank 31/07 after she sprang a leak forward, 110 nm North of Andenes Lighthouse whilst on a voyage from Svalbard to Mo i Rana with coal and passengers. 6 passengers and 3 of the crew were lost. The survivors and some of the dead were taken up by  Helgeland seiners ÅKERØY SENIOR & POLARIS and were 01/08 in the morning landed in Harstad.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, clydeships, forlis 1969, boka Norwegian pictorial review Kv. 3 1969.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/12-2019 (SN)

BRG54919500120001 BINTA som WENNY. Bilde via Clydeships.