BRG55519300120001 EROS. Foto fra boka Skipsforlis rundt Jæren av Erik Bakkevig.

 

1930 DS EROS (BRG555193001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5605736

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1922/05

Bnr (Sno).:

51

Bygger (yard):

Pusnæs Støberi & Mek. Værksted, Arendal.

Eier (owner):

Skibs-A/S Dampskibet Eros, Bergen.

Disponent (manager):

Rasmus F. Olsen, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.330 tdw, 973 brt, 560 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 210,7’-B: 33,2’-D: 13,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 lasteluker.
4 bommer.
4 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LCQT / LDUM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 15,0”–25,0”–40,0”, slag/stroke 30,0”. 117 NHK. Bygget av Pusnæs Støberi & Mek. Værksted, Arendal.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 10,7’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Samlet heteflate 2.074 ft². Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Pusnæs Støberi & Mek. Værksted, Arendal.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1922 Bygget som D/S EROS av Pusnæs Støberi & Mek. Værksted, Arendal for Skibs-A/S Dampskibet Eros (C. Konow), Bergen.
1930 Solgt til Skibs-A/S Dampskibet Eros (Rasmus F. Olsen), Bergen.
1939 Solgt til Rasmus F. Olsens Rederi A/S (Rasmus F. Olsen), Bergen.
1940 WW II – Hjemmeflåten.
1941 Senket 14/10 av engelske fly vest for Svåholmen utenfor Egersund mens hun var på reise fra Trondheim til Oslo med svovel og stykkgods.

 

 

 

Forlishistorien fra boka Skipsforlis rundt Jæren av Erik Bakkevig.
Krigsforlis:
        14. oktober 1941 var EROS på reise fra Trondheim til Oslo lastet med svovel og stykkgods. Noe av stykkgodset var dekkslast. Om natten hadde skipet ligget for anker i Dusavik ved Stavanger. Skipet seilte alene uten eskorte, og
kl. 07.00 denne morgen fortsattes ferden sørover. Kursen ble holdt nær land og kl. 11.30 passertes Kvassheim fyr. Kl. 13.15 var EROS 1 n. mil vest av Svåholmene utenfor Egersund da det ble angrepet av et enslig engelsk fly. Kaptein Johan Henrik Wolff sto på styrbord broving da flyet nærmet seg og kunne konstatere at det var et tomotors fly Et halvt minutt senere ble det sluppet en bombe fra ca. 20 meters høyde. Den kom på skrå nedover mot skipet, slo delvis av aktermasten og traff babord livbåt og eksploderte deretter i sjøen. Livbåten falt ned og ble hengende ubrukelig langs skutesiden. Kort etterpå ble den helt ødelagt av sjøen. Det blåste fra sør med krapp strømsjø. Foruten kaptein Wolff var 2. styrmann Gunnar Færevåg, los Haktor Øfsthus og rormannen Kaspersen på broen. Kapteinen beordret akterover i maskinen, og med dampfløyten gav han signal om å forlate skipet.
        Styrbord livbåt var fortsatt hel, og samtlige 15 om bord stilte ved denne. Under utsettingen kom flyet tilbake og slapp flere bomber, men ingen traff. Under sjøforklaringen uttalte kapteinen at han trodde eksplosjonene så nær skutesiden hadde slått skipet lekk. Livbåten ble rodd bort i trygg avstand til de så flyet dra sin vei. På spørsmål fra kapteinen om noen var villige til å dra om bord igjen, var det bare 1. styrmannen og 1. maskinisten som meldte seg og forehavendet ble derfor oppgitt. Det blåste pålandsvind og fra livbåten ble de vitne til at skipet drev innover og etter bare 10-15 minutter tok land ved Stolen nær Grårudfluene, vel en n. mil nordenfor Svåholmene. En motorbåt med tyskere kom nå ut og tok om bord losen og 2. styrmannen. De ble ført inn til Egersund hvor de sendte telegram til rederiet og meldte fra om ulykken. De fikk samtidig en skøyte til å dra ut og hente de resterende. I mellomtiden hadde kapteinen fått livbåten til å ro oppunder havaristen, og med livet som innsats hoppet han og flere om bord og fikk berget dekks- dagboken og maskindagboken. Da skøyten kom ut, så de livbåten ro bort fra havaristen. Da den var kommet ca. 200 meter ifra, hørte de en eksplosjon om bord etterfulgt av blåaktig røyk. Denne eksplosjonen ble senere diskutert under sjøforklaringen, men ingen kunne si hva den kom av. Det hadde ikke vært eksplosiver i stykkgodslasten. Kapteinen antydet at det kunne ha vært en ueksplodert bombe som nå plutselig gikk av. Under sitt vitnemål oppgav 2. styrmannen at han tydelig hadde sett engelske nasjonalitetsmerker under vingene på flyet. Derimot var han ikke fullt så sikker på at bombene hadde eksplodert da de traff sjøen eller om de hadde forårsaket noen lekkasje. Sjøforklaringen ble holdt for lukkede dører og lenge hemmeligholdt av hensyn til "Statens forhold til fremmede makter." Under sjøforklaringen tales det om ett engelsk fly, mens andre kilder oppgir 3 fly.
EROS ble stående ute ved Stolen med baugen høyt på land og akterskipet under vann.

 

 

History in English:

1922 Built as EROS at Pusnæs Støberi & Mek. Værksted, Arendal for Skibs-A/S Dampskibet Eros (C. Konow), Bergen.
1930 Sold to Skibs-A/S Dampskibet Eros (Rasmus F. Olsen), Bergen.
1939 Sold to Rasmus F. Olsens Rederi A/S (Rasmus F. Olsen), Bergen.
1940 WW II – Home fleet.
1941 Sunk 14/10 by English aircrafts west of Svåholmen off Egersund whilst on a voyage from Trondheim to Oslo with sulphur & general cargo.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke, forlis 1941, boka Skipsforlis rundt Jæren av Erik Bakkevig.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/07-2018 (SN)

BRG55519300120002 EROS som vrak. Foto fra boka Skipsforlis rundt Jæren av Erik Bakkevig.