BRG56819150320001 AVIS. Bilde via wrecksite.eu.

 

1915 DS AVIS (BRG568191503)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off. nr.:

1086968

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1883/08

Bnr (Sno).:

278

Bygger (yard):

William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England.

Eier (owner):

D/S A/S Avis, Bergen

Disponent (manager):

Thv. Halvorsen, Bergen

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.450 tdw, 1.074 brt, 664 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 234,8’-B: 31,8’-D: 14,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HLMK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 27,0”–50,5”, slag/stroke: 33,0”. 110 NHK. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 14,5’ x 10,0’ og 3 fyrganger. Heteflate 1.841 ft2. Arbeidstrykk 80 Psi. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som AVIS av W. Gray & Co., West Hartlepool, England for Brevis, Smith & Co., West Hartlepool. Sjøsatt 06/08.
1885 Solgt til Hardy, Wilson & Co., West Hartlepool.
1895 Solgt til Joseph Foster Wilson, West Hartlepool.
1896 Solgt 16/03 til Dampskip Avis Rederi (Conrad Blumer Hofgaard), Tønsberg.
1901 Aktieselskabet Dampskib Avis ble 13/09 registrert i Kristiania med aksjekapital NOK 140.000 og med Conrad Blumer Hofgaard som manager.
1902 Conrad Blumer Hofgaard flyttet fra Tønsberg til Kristiania.
1905 Overført 14/05 til A/S D/S Avis (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1914 Solgt 16/04 til D/S A/S Hafa (Willy Gørrisen), Kristiania.
1915 Solgt 09/04 til A/S D/S Avis (Thv. Halvorsen), Bergen
1916 Grunnstøtte 01/01 ved Østhassel på Lista på reise fra Methil, Scotland til Svendborg, Danmark med kull og koks.

 

Fra sjøforklaringen:
D/S »Avis« (H.M.L.K.) av Bergen reise Methil—Svendborg med en ladning kul og koks strandet 1. januar under disigt og usigtbart veir ved Østhassel og blev totalt vrak. Besætningen reddedes av D/S »Arendal« av Arendal og indbragtes til Farsund.
        Sjøforklaring i Farsund 3. januar.
        Skibsinspektøren fandt at aarsaken til strandingen var kapteinens uagtsomme navigering og indstillet paa strafferetslig ansvar kfr. straffelovens § 422.1 subsidiært § 293 jfr. 292.
Vedkommende politimester fandt at der ikke forelaa tilstrækkelig bevis for fældelse efter § 422 1, og da de interesserte assuranceselskaper saavelsom rederiet frafaldt tiltale er saken
henlagt.

 

 

History in English:

1883 Built as AVIS at W. Gray & Co., West Hartlepool, England for Brevis, Smith & Co., West Hartlepool. Launched 06/08.
1885 Sold to Hardy, Wilson & Co., West Hartlepool.
1895 Sold to Joseph Foster Wilson, West Hartlepool.
1896 Sold 16/03 to Dampskib Avis Rederi (Conrad Blumer Hofgaard), Tønsberg.
1901 Aktieselskabet Dampskib Avis was registered 13/09 in Kristiania with share capital NOK 140.000 and Conrad Blumer Hofgaard as manager.
1902 Conrad Blumer Hofgaard moved from Tønsberg to Kristiania.
1905 Transferred 15/05 to D/S A/S Avis (Conrad Blumer Hofgaard), Kristiania.
1914 Sold 16/04 to D/S A/S Hafa (Willy Gørrisen), Kristiania.
1915 Sold 09/04 to D/S A/S Avis (Thv. Halvorsen), Bergen.
1916 Grounded 01/01 off Østhassel on Lista while on a voyage from Methil, Scotland to Svendborg, Denmark with coal and coke.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet.no, Skipsforlis 1916, teesbuiltships. Sjøforklaringer over
krigsforliste norske skibe 1916

Samlet og bearbeidet av: Steinar Norheim & Bjørn Fretheim.
Sist oppdatert: 07/03-2020 (BF/SN)