BRG56819240220001 LYSLAND som RYHOPE. Foto via shippingandshipbuilding.uk.

 

1924 DS LYSLAND (2) (BRG568192402)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off. nr.:

1124340

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1907/08

Bnr (Sno).:

136

Bygger (yard):

Blyth Shipbuilding & Dry Docks Co. Ltd, Blyth, England.

Eier (owner):

D/S A/S Kistransport, Bergen.

Disponent (manager):

Thv. Halvorsen, Bergen.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.875 tdw, 1.335 brt, 727 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 234,7’-B: 34,5’-D: 15,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDVW / LEKG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 19,0"–31,0"–51,0", slag/stroke: 33,0". 179 NHK. Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd, Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 2 fyrganger. Heteflate 2.900 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd, Sunderland, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1905 Bygget som RYHOPE av Blyth Shipbuilding & Dry Docks Co. Ltd, Blyth, England for Furness, Withy & Co. Ltd, West Hartlepool, England. Ferdigstilt i august.
1924
Solgt til D/S A/S Kistransport (Thv. Halvorsen), Bergen.
Omdøpt til LYSLAND.
Videresolgt til Halvorsen Shipping Co. Ltd (Thv. Halvorsen), Bergen.
1940 WW II–Nortraship ble managers i april.
Var på reise Finneid til Holland. Stoppet i Kristiansund 08/04 og fikk posisjonene til minefeltet som var lagt ut. Fortsatte til Ålesund dagen etter. Etter bombingen av Ålesund og omegn 20-22/04 besluttet kaptein Karl W. Munch Asbjørnsen å seile skipet til Skottland.
Hele besetningen meldte seg som frivillige. Avgikk Ålesund 24/04 og ankom skotske farvann dagen etter.
1942 Truffet av en torpedo 14/10 fra den tyske E-båten S-75 i Hearty Knoll Channel utenfor Cromer, England. Skipet fløt, men det brøt ut brann ombord. Besetningen klarte å slukke brannen og skipet ble tauet til Immingham, England samme dag. Reparert og satt i fart igjen fra april 1943.
2 mann omkom under angrepet. Begge gravlagt i Grimsby, England.
1944 Deltok i invasjonen i Normandie. Kaptein Karl W. Munch Asbjørnsen var vicecommodore for en stor konvoi som ankom Seine Bay, Frankrike (sektor Omaha) 06/06, med krigsmateriel og 200 amerikanske soldater. Gjorde ytterligere 5 påfølgende turer mellom England  og Seine Bay.
Ankom Antwerpen, Belgia 26/11 som første handelsskip med matforsyninger.
1951 Solgt til R. Januzzi & G. Ursino, Napoli, Italia. Omdøpt til VOMERO.
1952 Solgt til Giuseppe Ursino fu Francesco, Napoli.
1957 Solgt til Lorenzo di Medici, Napoli.
1960 Ankom 08/01 til La Spezia, Italia  for hogging som begynte i april ved Cant. Navale “Santa Maria” S.p.A.

 

 

History in English:

1905 Built as RYHOPE by Blyth Shipbuilding & Dry Docks Co. Ltd, Blyth, England for Furness, Withy & Co. Ltd, West Hartlepool, England. Completed in August.
1924 Sold to D/S A/S Kistransport (Thv.
Halvorsen), Bergen.
Renamed LYSLAND.
1924 Sold to Halvorsen Shipping Co., A/S (Ltd)
(Thv. Halvorsen), Bergen.
1940 WW II–Nortraship became managers in April.
Was on a voyage from Finneid, Norway to Holland. Stopped in Kristiansund 08/04 and got the positions of the British mine-field at Hustadvika. Continued to Ålesund the next day. After the German bombing of the Ålesund area 20-22/04, Captain Karl W. Munch Asbjørnsen decided to sail the ship to Scotland. All  crew volunteered to join him. Departed Ålesund 24/04, and arrived Scottish waters the next day.
1942 Hit by a torpedo 14/10 from the German E-boat S-75 in the Hearty Knoll Channel outside Cromer, England. The ship was still afloat, but caught fire. The crew managed to extinguish the fire. The ship was towed to Immingham, England the same day. Repaired and back in service in April 1943.
2 men lost their lives in the attack. Both buried in Grimsby, England.
1944 Took part in the invasion in Normandie. Captain Karl W. Munch Asbjørnsen was vice commodore for a great convoy, arriving Seine Bay, France 06/06 (sector Omaha), with war supplies and 200 American soldiers. Made another 5 consecutive voyages between England and Seine Bay.
Arrived 26/11 as the first vessel at Antwerp, Belgium with food supplies.
1951 Sold to R. Januzzi & G. Ursino, Napoli, Italy. Renamed VOMERO.
1952 Sold to Giuseppe Ursino fu Francesco, Napoli.
1957 Sold to Lorenzo di Medici, Napoli.
1959 Arrived 08/01 at La Spezia, Italy for demolition that began in April by
Cant. Navale “Santa Maria” S.p.A.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, shippingandshipbuilding.uk, Warsailors, Nortraships Flåte ved Jon Rustung Hegland.
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 08/03-2020 (BF/SN)