BRG58619490220001 REGIE som GAME. Bilde via SIU.

 

1949 MS REGIE (BRG586194902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tørrlast
motor ship, dry cargo.

ID:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1944

Bnr (Sno).:

43

Bygger (yard):

Redpath, Brown & Co. Ltd, Meadowside, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Nofaship, Bergen.

Disponent (manager):

Henrik Ameln Jr., Bergen

Klasse (Class).:

British Corporation

 

 

Tonnasje (Tonnage):

950 tdw, 572 brt, 390 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 205,0’-B: 30,2’-D: 10,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 lasteluker.
3 vinsjer.
3 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLSU

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Paxman. Hver 4-takt/enkltv., 12–sylinder,
syl. dim.: 178 x 198 mm. Samlet 1.000 BHK. Bygget av
Davey Paxman & Co. Ltd, Colchester, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

8,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1944 Bygget som tanklandingsfartøy LCT (R)-245 av Redpath, Brown & Co. Ltd, Meadowside, Glasgow, Scotland for The Royal Navy, London, England. Tonnasje: 640 t depl. Mål: L: 190,9’-B: 31,0’-D: 7,0’.
1946 Solgt i mai for GBP 5.000 til Christian Kahrs, Bergen.
Videresolgt i august for NOK 125.000 til A/S Nofaship (Ketil Martens Nilssen), Bergen. Omdøpt til REGIE. (Men ikke offentlig registrert). Påbegynt ombygging til lasteskip, men ikke fullført.
1949 Henrik Ameln Jr., Bergen ble manager. Selskapet A/S Nofaship ble likvidert.
Solgt i mai for NOK 600.000 til A. F. Bjørnstad & Co., Bota, Tvedestrand. Omdøpt til BJØRNHAUG. Levert ferdig ombygget i august fra et verft i Antwerpen, Belgia.
1950
Fikk maskinhavari i august i Nordsjøen mens hun var på reise fra Blyth, England til Vänersborg, Sverige med koks. Kom inn til Kristiansand ved hjelp av seil. Lagt opp.
1952 Solgt i januar til Sørlandets Slepebåtkompani A/S (Johan Gerrard), Kristiansand. Reparert og satt i fart som GAME. Eierselskapet omdøpt i juni til Skips-A/S Game (Johan Gerrard), Kristiansand.
Lagt opp
for salg i desember ved Marseille, Frankrike.
1954 Solgt i juli for GBP 16.000 til Cave di Sistiana S.a.r.l., Trieste, Italia. Omdøpt til CARLO CASALE.
1963
Solgt til Romin S. A., Panama.
1975
Omdøpt til YUMA I.
1976 Solgt til Maritime Jolika S. A., Panama. Omdøpt til JOLIKA.
1977
Havarerte 04/01 i dårlig vær på moloen i Salerno, Italia.

 

 

History in English:

1944 Built as landing craft tank LCT (R)-245 by Redpath, Brown & Co., Ltd., Meadowside, Glasgow for The Royal Navy, London, England. Tonnage: 640 t depl. Measurements: L: 190.9’, B: 31.0’, D: 7.0’.
1946 Sold in May for GBP 5.000 to Christian Kahrs
, Bergen.
Sold in August for NOK 125.000 to A/S Nofaship (Ketil Martens Nilssen), Bergen. Renamed REGIE. (But not public registered.). Began
conversion to cargo vessel, but not completed.
1949 Henrik Ameln Jr., Bergen became manager. The company A/S Nofaship was taken in liquidation.
Sold in May for NOK 600.000 to A. F. Bjørnstad & Co., Bota, Tvedestrand. Renamed
BJØRNHAUG. Conversion completed in August at a yard in Antwerp, Belgium.
1950 Engine breakdown in August in the North Sea whilst on a voyage from Blyth, England to Vänersborg, Sweden with coke. Came in to Kristiansand with emergency sail. Laid up.
1952 Sold in January to Sørlandets Slepebåtkompani A/S (Johan Gerrard), Kristiansand. Repaired and put in service as GAME. The owning company renamed Skips-A/S Game (Johan Gerrard), Kristiansand in June.
Laid up for sale in December at Marseille, France.
1954 Sold in July for GBP 16.000 to Cave di Sistiana S.a.r.l., Trieste, Italy. Renamed CARLO CASALE.
1963
Sold to Romin S. A., Panama.
1975 Renamed YUMA I.
1976 Sold to Maritime Jolika S. A., Panama. Renamed JOLIKA.
1977
Wrecked 04/01 in bad weather on the breakwater at Salerno, Italy.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim & Per Sundfær
.
Sist oppdatert: 12/01-2023 (SN)