BRG58718910220001 OLE BULL. Bilde fra boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr.

 

1891 DS OLE BULL (BRG587189102)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer
steam ship, dry cargo/passengers.

ID:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1884

Bygg nr:

33

Bygger (yard):

Eriksbergs mekaniske Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Indre Nordhordland D/S, Bergen.

Disponent (manager):

A. O. M. Olsen, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

72 brt, 47 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 80,4’-B: 15,4’-D: 6,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JVSK / LEOP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 2-
sylinder, syl. diam.: ” – ”, slag/stroke: ”.
19 NHK. Bygget av
Eriksbergs mekaniske Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.:’ x’ og 1 fyrgang. Heteflate
370 ft2. Arbeidstrykk 90 psi. Bygget av Eriksbergs mekaniske
Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1883 Kontrahert 17/03.
1884
Bygget som DS OLE BULL av Eriksbergs mekaniske Verkstads A/B, Göteborg, Sverige for Ole Bulls Dampskibsselskab (Edvard Johannessen), Bergen.
1891 Overført gjennom fusjon til Indre Nordhordland D/S (A. O. M. Olsen), Bergen.
1897 Installert ny kjele: 1 dampkjele med dim.:’ x’ og 1 fyrgang. Arbeidstrykk 90 psi. Bygget av Bergens mekaniske Værksted, Bergen. Forlenget. Nye mål:
L: 96,2’-B: 15,4’-D: 6,9’. Ny tonnasje: 94 brt, 40 nrt. 183 passasjerer.
1918 Solgt i januar for NOK 40.000 til Ingolf & Bertholdius Romsø, Stavanger. Tatt i bruk som lastebåt.
1924 Solgt i januar for NOK 16.000 til A/S Jøsenfjord, Stavanger. Satt i stand som passasjerbåt. Omdøpt til OMBOFJORD.
1932 Rederiet omdøpt til A/S Jøsenfjord Ruteselskap, Stavanger.
1938 Ombygget til motorskip. Installert 1 råoljemotor, Union. 50 BHK. Bygget av A/S De Forenede Motorfabriker, Bergen.
1942 Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine i november. Tatt i bruk som tannlegeskip i Nordnorge.
1944 Ombygget. Installert ny motor: 1 dieselmotor, Union. 2-takt/enkltv., 4–sylinder, syl. dim.: 330 x 360 mm. 244 BHK. Bygget i 1938 av A/S De forenede Motorfabriker, Bergen. Ny tonnasje: 143 brt, 55 nrt.
1945 Funnet i Tromsø 10/06 i dårlig forfatning.
1946 Reparert og ombygget. Ny tonnasje: 126 brt, 78 nrt.
1947 Rederiet omdøpt A/S Jøsenfjord Rutelag, Stavanger.
1951 Grunnstøtte i snøtykke 10/12 ved Låva på nordsiden av Ombo. Hun kjørte baugen høyt opp og rant full av vann. Etter hun var evakuert gled hun av og sank. Kondemnert og overtatt av assurandøren.
1952 Vraket solgt i januar til Lars Folkedal, Kopervik. Hevet, tauet til Karmøy med tanke på å ombygge henne til frakteskute.
Solgt samme år til Brødrene Asaldal Mekaniske Verksted, Kopervik.
1953 Solgt i september til Brødrene Anda, Hundvåg, Stavanger for hogging. Hogget i november.

 

 

History in English:

1883 Contracted 17/03.
1884
Built as SS OLE BULL by Eriksbergs mekaniske Verkstads AB, Göteborg, Sweden for Ole Bulls Dampskibsselskab (Edvard Johannessen), Bergen.
1891 Merged with Indre Nordhordland D/S (A. O. M. Olsen), Bergen.
1897 New boiler installed: 1 boiler, with dim.:’ x’ and 1 furnace. Working pressure 90 psi. Built by Bergens mekaniske Værksted, Bergen. Lengthened. New measurements:
L: 96,2’-B: 15,4’-D: 6,9’. New tonnage: 94 grt, 40 nrt. 183 passengers.
1918 Sold in Januray for NOK 40.000 to Ingolf & Bertholdius Romsø, Stavanger. Used as cargo vessel.
1924 Sold in January for NOK 16.000 to A/S Jøsenfjord, Stavanger. Equipped for passengers again. Renamed OMBOFJORD.
1932 Owners renamed A/S Jøsenfjord Ruteselskap, Stavanger.
1938 Converted to motor ship. Installed 1 crude oil engine, Union. 50 BHP. Built by A/S De forenede Motorfabriker, Bergen.
1942 Requisitioned by Die Deutsche Kriegsmarine in November.
Used as dentist ship in Northern Norway
1944 Rebuilt. Installed new engine: 1 x diesel engine, Union, 2-stroke/s.a., 4–cylindered, cyl. dim.: 330 x 360 mm. 244 BHP. Built in 1938 by A/S De forenede Motorfabriker, Bergen. New tonnage: 143 brt, 55 nrt.
1945 Found in bad state of repair in Tromsø 10/06.
1946 Repaired and rebuilt. New tonnage: 126 g rt, 78 nrt.
1947 The Company renamed A/S Jøsenfjord Rutelag, Stavanger.
1951 Grounded 10/12 at Låva on the north side of Ombo. After she was evacuated she slid off and sank. Condemned and taken over by the insurer.
1952 The wreck sold in January to Lars Folkedal, Kopervik. Refloated and towed to Karmøy with intention to convert her to a freighter.
Sold same year to Brødrene Asaldal Mekaniske Verksted, Kopervik.
1953 Sold in September to Brødrene Anda, Hundvåg, Stavanger for demolition. Broken up in November.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 3/1980 ved Per Alsaker, boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr., boka Eriksberg, Et storvarv
och dess fartyg, warsailors.com.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/08-2023 (SN)