BRG58718940120001 JOHAN JEBSEN. Bilde fra boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr.

 

1894 DS JOHAN JEBSEN (BRG587189401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer
steam ship, dry cargo/passengers.

ID:

27652

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1894/05

Bygg nr:

18

Bygger (yard):

Anderson, Laverick & Co. Ltd, St. Lawrence Yard, Newcastle,
England.

Eier (owner):

Indre Nordhordland D/S, Bergen.

Disponent (manager):

A. O. Holsen, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

185 brt, 112 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 110,5’-B: 20,3’-D: 12,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

278 passasjerer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JTSD / LEFI

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 2-
sylinder, syl. diam.: 13,0”–26,0”, slag/stroke: 18,0”.
30
NHK. Bygget av Hedley & Boyd, North Shields, England.

Fart/forbr(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 8,5’ x 8,1’ og 1 fyrgang.
Arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Hedley & Boyd, North
Shields, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1894 Bygget som DS JOHAN JEBSEN av Anderson, Laverick & Co. Ltd, St. Lawrence Yard, Newcastle, England for Indre Nordhordland D/S (A. O. Holsen), Bergen. Sjøsatt 09/03, ferdigstilt i mai. Byggekostnad NOK 85.000.
1898 Grunnstøtte, senere bragt flott og satt i fart igjen.
1913 Modernisert og installert ny kjele: 1 dampkjele med dim.: 8,5’ x 8,1’ og 2 fyrganger. Heteflate 505 ft2. Arbeidstrykk 150 psi. Bygget av Bergens mekaniske Værksted, Bergen.
1914 Kom i brann 24/11 på 2. klasse forut da en oljelampe falt ned mens skipet var i Eidsfjorden på reise fra Bergen til Eidslandet med post og passasjerer. Brannen spredde seg, men kaptein Ludvg Sudmann fikk satt skipet på land ved Kalandsholmene. Skipet brant helt ut. Slept til Bergen. Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet.
1915 Reparert og solgt tilbake til eier for NOK 83.000.
1924 Rederiet omdøpt til Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen.
1935 Modernisert og reparert.
1951 Solgt i oktober til Arnold Myrdal & Per Sanne, Sandnes. 1952 Ombygget til motor lasteskip ved Sandnes mekaniske Verksted & Slip, Sandnes. Installert: 1 dieselmotor, Alpha.
2-takt/enkltv., 4–sylinder, syl. dim.: 230 x 400 mm. 240 BHK. Bygget av A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Fredrerikshavn, Danmark. Ny tonnasje: 300 tdw, 201 brt, 122 nrt. Omdøpt UTSTEIN.
1962
Solgt i mai til Mikkel P. & Johan Misje Partrederi, Bergen. Omdøpt til MESTEIN.
Grunnstøtte 22/11 på Bararmane ved Hesteskjæret på Hustadvika mens hun var på reise fra Glomfjord til Sandnes med gjødning. Brukket ned av stor sjø.

 

 

History in English:

1894 Built as SS JOHAN JEBSEN by Anderson, Laverick & Co. Ltd, St. Lawrence Yard, Newcastle, England for Indre Nordhordland D/S (A. O. Holsen), Bergen. Launched 09/03, completed in May. Building cost NOK 85.000.
1898 Ran aground, subsequently refloated and back in service.
1913 Modernized and installed new boiler: 1 boiler, with dim.: 8,5’ x 8,1’ and 2 furnaces. Heating surface 505 ft2. Working pressure 150 psi. Built by Bergens mekaniske Værksted, Bergen.
1914 Catched fire 24/11 on 2. class forward when an oil lamp fell down when the ship was in Eidsfjorden whilst on a voyage from Bergen to Eidslandet with mail & passengers. The fire spread, and the Master Ludvg Sudmann beached the vessel at Kalandsholmene. The vessel burned out. Towed to Bergen. Condemned and taken ower by the insurance company.
1915 Repaired and sold back to the owner for NOK 83.000.
1924 Owners renamed Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen.
1935 Modernized & repaired.
1951 Sold in October to Arnold Myrdal & Per Sanne, Sandnes.
1952 Converted to a motor freighter at Sandnes mekaniske Verksted & Slip, Sandnes. Installed: 1 diesel engine, Alpha. 2-stroke/s.a., 4–cylinder, cyl. dim.: 230 x 400 mm. 240 BHK.
Built by A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Fredrerikshavn, Denmark. New tonnage: 300 tdw, 201 grt, 122 nrt. Renamed UTSTEIN.
1962 Sold in May to Mikkel P. & Johan Misje Partrederi, Bergen. Renamed MESTEIN.
Ran aground 22/11 at Bararmane near Hesteskjæret on Hustadvika whilst on a voyage from Glomfjord to Sandnes with fertilizer. Subsequently broken up by heavy seas.

 

 

             

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Aarbok for norges Handelsflåte, Skipet 3/1980 ved Per Alsaker, boka Fjordabåten av Dag
Bakka Jr., tynebuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/08-2023 (SN)