BRG58719140120001 HAUS. Bilde fra boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr.

 

1914 DS HAUS (1) (BRG587191401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer
steam ship, dry cargo/passengers.

ID:

5143998

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1914/11

Bygg nr:

53

Bygger (yard):

Mjellem & Karlsens mekaniske, Bergen.

Eier (owner):

Indre Nordhordland D/S, Bergen.

Disponent (manager):

B. Samuelsen, Bergen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-I

 

 

Tonnasje (Tonnage):

135.0 brt, 53.0 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 101,1’-B: 19,1’-D: 9,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MKRS / LEAW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 9,5”–15,0”–25,0”, slag/stroke: 18,0”.
40
NHK. Bygget av Mjellem & Karlsen, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 9,0’ x 9,2’ og 2 fyrganger.
Heteflate 755 ft2. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Mjellem &
Karlsen, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1914 Bygget som DS HAUS av Mjellem & Karlsen, Bergen for Indre Nordhordland D/S (B. Samuelsen), Bergen. Sjøsatt 13/01, ferdigstilt i november. Byggekostnad NOK 95.000.
1919 Grunnstøtte og sank 13/02 i Bukkøystraumen i Lindås. Hevet og reparert.
1924 Rederiet omdøpt til Indre Nordhordlands Dampbåtlag L/L, Bergen.
1939 Rekvirert i september av Den Kongelige Norske Marine.
1940 Lå i Lerøyosen 09/04. Trukket tilbake til Hardangerfjorden og deltok i kampene. Tatt av tyskerne i Dimmelvik 20/04 og tatt i bruk av Hafenschutz-Flotille, Bergen som NB05 WIESEL.
1945
Returnert til eierne i mai. Omdøpt til HAUS. Skipet var i dårlig forfatning. Alt militært utstyr demontert ved Elsero, Bergen.
1946 Ombygget og modernisert ved Storemøllen Patentslip, Bergen.
1948 Ombygd, ny salong akterut. Ny tonnasje: 142 brt, 63 nrt.
1955 Lagt opp som reservebåt.
1958 Gikk siste tur 22/06.
1959 Sold in november for NOK 40.000 til Lars & Petter Berge, Ølensvåg, Bergen. Maskin & innredning demontert av Georg Matre, Ølensvåg. Ombygget til motordrevet lasteskip ved eierens verksted, Berge Sag & Trelastforretning, Ølensvåg. Installert: 1 dieselmotor, Wichmann. 2-takt/enkltv., 2–sylinder, syl. dim.: 380 x 400 mm. 150 BHK. Bygget in 1942 av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Ny tonnasje: 142 tdw, 121 brt, 68 nrt.
1962 Solgt i januar til Partrederi ved Fredrik S. Torkildsen, Mosterhavn, Haugesund. Omdøpt til HAUSEN.
1964
Solgt for NOK 165.000 til Partrederi ved Gustav Lidal, Mosterhavn. Omdøpt til LISTEIN
1971
Solgt til Håkon Søreide m. fl., Rutledal, Bergen.
1984
Solgt i januar til Kommandittselskapet Orion Film A/S, Blommenholm, Oslo, Haugesund. Kjøpt for å bli brukt i filmen Orions Belte. LISTEIN skulle forestille SANDY HOOK. Senket i august i Finmark som et høydepunkt i filmen. Motoren var tatt ut og solgt før hun ble senket.

 

 

History in English:

1914 Built as SS HAUS by Mjellem & Karlsen, Bergen for Indre Nordhordland D/S (B. Samuelsen), Bergen. Launched 13/01, completed in November. Building costs NOK 95.000.
1919 Stranded and sank 13/02 in Bukkøystraumen in Lindås. Refloated and repaired.
1924 Owners renamed Indre Nordhordlands Dampbåtlag L/L, Bergen.
1939 Requisitioned in September by the Royal Norwegian Navy.
1940 Was in Lerøyosen 09/04. Drawn back to Hardangerfjorden and participated in the fighting. Taken by the Germans in Dimmelsvik 20/04 and used by the Hafenschutz-Flotille, Bergen as NB05 WIESEL.
1945
Returned to the owners in May. Renamed HAUS. The vessel was in poor condition. All military equipment taken out at Elsero, Bergen.
1946
Rebuild and modernized at Storemøllen Patentslip, Bergen.
1948 Rebuilt, new saloon aft. New tonnage: 142 grt, 63 nrt.
1955 Laid up as spare vessel.
1958 Sailed last trip 22/06.
1959
Sold in November for NOK 40.000 to Lars & Pette Berge, Ølensvåg, Bergen. Engine & interior removed by Georg Matre, Ølensvåg. Converted to motor freighter at the owners yard Berge Sag & Trelastforretning, Ølensvåg. Installed: 1 diesel engine, Wichmann. 2-stroke/s.a., 2–cylinder, cyl. dim.: 380 x 400 mm. 150 BHP. Built in 1942 by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. New tonnage: 142 tdw, 121 grt, 68 nrt.
1962 Sold in January to Partrederi by Fredrik S. Torkildsen, Mosterhavn, Haugesund.
Renamed HAUSEN.
1964
Sold for NOK 165.000 to Partrederi by Gustav Lidal, Mosterhavn. Renamed LISTEIN.
1971 Sold to Håkon Søreide et. al., Rutledal, Bergen.
1984 Sold in January to Kommandittselskapet Orion Film A/S, Blommenholm, Oslo, Haugesund. Purchased to be used in the movie Orions Belte. LISTEIN represented SANDY HOOK. Foundered in August in Finmark as a part of the movie. The Engine was taken out and sold before she foundered.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 3/1980 ved Per Alsaker, boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr., media.digitalarkivet
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim..
Sist oppdatert: 14/08-2013 (SN)