BRG58719270120001 HAMRE. Bilde via digitaltmuseum.

 

1927 DS HAMRE (2) (BRG587192701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjerer
steam ship, dry cargo/passengers.

ID:

5045782

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Bergen

Byggeår (year built):

1910/05

Bygg nr:

131

Bygger (yard):

Kristiansands mekaniske Værksted, Kristiansand.

Eier (owner):

Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen.

Disponent (manager):

Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

185 brt, 88 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 101,0’-B: 19,1’-D: 13,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MGBH / LEAG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-
sylinder, syl. diam.: 11,0”–18,0”–29,0”, slag/stroke: 18,0”.
54 NHK. Bygget av Kristiansands mekaniske Værksted,
Kristiansand.

Fart/forbr(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,5’ x 10,0’ og 2 fyrganger.
Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Kristiansands mekaniske
Værksted, Kristiansand.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1910 Bygget som DS TINFOS av Kristiansands mekaniske Værksted, Kristiansand for Tinfos Papirfabrik, Notodden, Skien. Satt inn i rutetrafikk Notodden–Skien.
1916 Da Jernbanen var ferdig ble hun solgt i oktober til Stig Bjørn, Kristiansund.
1917 Sold to Sundalens Dampskibs-Aktieselskab, Sunndalsøra, Kristiansund. Satt inn i rute Kristiansund–Sunndalsfjorden.
1924 Solgt i januar for NOK 55.000 til B. Ramton m. fl., Blylaget, Kristiania. Eierne hadde nylig startet A/S Nesodden-Frogn-Nordby Dampskibsselskab, men selskapet kunne ikke betale TINFOS så de kjøpte henne privat og brukte henne på selskapets rute Oslo-Bunnefjord. Det ble funnet ut at hun var ubrukelig på grunn av størrelsen.
1925 Solgt i mars for NOK 75.000 til A/S Bundefjord Dampskibsselskab, Oslo.
1926 Solgt i september for NOK 100.000 av Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen. Omdøpt til HAMRE. Tatt i bruk på Sørfjorden.
1940 WW II–Hjemmeflåten.
1946 Brukt bare som reservebåt. Periodevis opplagt i Hosanger.
1949 Solgt i oktober for NOK 7.500 til Einar Cook, Bergen. Rigget ned til lekter ved eierens versted i Nyhavn, Bergen.
1950 Skroget solgt i oktober til Nils J. Blaalid, Måløy. Ombygget til motor lasteskip ved Storemøllens Slip, Sandviken, Bergen. Installert: 1 dieselmotor, Deutz.
4-takt/enkltv., 6–sylinder, syl. dim.: 280 x 450 mm. 200 BHK. Bygget av Humboldt-Deutz-Motoren Aktiengesellschaft Köln; Tyskland. Ny tonnasje: 225 tdw, 161 brt, 74 nrt. Omdøpt til BLAAØY.
1960 Ny motor installert: 1 dieselmotor, Vølund.
4-takt/ enkltv., 3–sylinder, syl. dim.: x  mm. 345 BHK. Bygget av A/S Vølund, København, Danmark.
1964
Solgt i februar på tvangsauksjon til Leif Myklebust, Fonnes, Austerheim, Bergen.
1965 Solgt til Peder Norvoll, Haramsøy, Ålesund.
1966 Solgt til Leif Myklebust, Fonnes. Ødelagt i brann mens hun lå i Tromsø i desember. Reparert og satt i fart igjen.
1968 Solgt i april til Arvid Raanes, Å i Åfjord, Trondheim.
1971 Omdøpt til MIRA i august, samme eier.
1972 Solgt i november til Nils Fjeldvær Partrederi, Ålesund.
1973 Ombygget. Ny tonnasje: 157 brt, 56 nrt.
1981 Solgt i august to Partrederi Asbjørn Morskogen & Edvard Morskogen (Asbjørn Morskogen, Nord-Herøy), Trondheim. Satt inn i lokal sand fart.
1984 Tatt ut av fart og solgt til Skipsbrukt A/S, Kristiansund. 1985 Solgt til et fiske-oppdrett anlegg i Snillfjord. Lagt opp som et depotskip for fiskefor. Eieren gikk konkurs og hun ble lagt opp ved Heggastabukt in Åstfjord sammen med kutteren REWARD. Begge var i dårlig forfatning. Per Aastum, Sunde eide begge skipene ei stund, fremdeles lagt opp samme sted.
1992 REWARD sank sein høstes mens hun lå ved siden av MIRA.
1995 Solgt i april «as is» sammen med REWARD til Per Skaugstad, Soknedal. Fremdeles lagt opp samme sted. MIRA sank 26/04. Begge skipene ble tatt opp 13/09 av flytekrana BOALIFT til Taubåtkompaniet i Trondheim og senket på dypt vann utenfor Agdenes.

 

 

History in English:

1911 Built as SS TINFOS by Kristiansands mekaniske Værksted, Kristiansand for Tinfos Papirfabrik, Notodden, Skien. In route Notodden–Skien.
1916 When the Railway was completed she was sold in October to Stig Bjørn, Kristiansund.
1917 Sold to Sundalens Dampskibs-Aktieselskab, Sunndalsøra, Kristiansund. In route Kristiansund – Sunndalsfjorden.
1924 Sold in January for NOK 55.000 to B. Ramton et. al., Blylaget, Oslo. The owners had recently created A/S Nesodden-Frogn-Nordby Dampskibsselskab, Oslo. The company couldn’t afford TINFOS, so they purchased her privately and used her in the company’s Oslo–Bunnefjord route. She proved unsuitable because of her size.
1925 Sold in March for NOK 75.000 to A/S Bundefjord Dampskibsselskab, Oslo.
1926 Sold in September for NOK 100.000 to Indre Nordhordland Dampbaatlag L/L, Bergen. Renamed HAMRE. Used on Sørfjorden.
1940 WW II–Home fleet.
1946 Used as spare boat. Partly laid up in Hosanger.
1949 Sold in October for NOK 7.500 to Einar Cook, Bergen. Converted to a barge at owners yard in Nyhavn, Bergen.
1950 The hull sold in October to Nils J. Blaalid, Måløy. Converted to a motor freighter at Storemøllens Slip, Sandviken, Bergen. Installed: 1 diesel engine, Deutz. 4-stroke/s.a., 6–cylinder, cyl. dim.: 280 x 450 mm. 200 BHK. Built by Humboldt-Deutz-Motoren Aktiengesellschaft, Köln, Germany. New tonnage: 225 tdw, 161 grt, 74 nrt. Renamed BLAAØY.
1960
New engine installed: 1 diesel engine, Vølund. 4-stroke/s.a., 3–cylinder, cyl. dim.: x  mm. 345 BHK. Built by A/S Vølund, Copenhagen, Denmark.
1964
Sold in February in forced auction to Leif Myklebust, Fonnes, Austrheim, Bergen.
1965 Sold to Peder Norvoll, Haramsøy, Ålesund.
1966 Sold to Leif Myklebust, Fonnes, Austrheim. Damaged by fire in December while in Tromsø. Repaired and put back in service.
1968 Sold in April to Arvid Raanes, Å in Åfjord, Trondheim.
1971 Renamed MIRA in August, same owner.
1972 Sold in November to Nils Fjeldvær Partreder, Ålesund.
1973 Rebuilt. New tonnage: 157 grt, 56 nrt.
1981 Sold in August to Partrederi Asbjørn Morskogen & Edvard Morskogen (Asbjørn Morskogen, Nord-Herøy), Trondheim.
In local sand trade.
1984 Taken out of trade and sold to Skipsbrukt A/S, Kristiansund. l1985 Sold to a fish breeding company in Snillfjord. Laid up as feed store. Owner went bankrupt and she was laid up at Heggastabukt in Åstfjord along with the cutter REWARD. Both beeing in bad state of repair. Per Aastum, Sunde owned both vessels at some point, still laid up at the same place.
1992 REWARD sank in late Autum alongside MIRA.
1995 Sold in April «as is» together with REWARD to Per Skaugstad, Soknedal. Remained at the same place. On May 26. MIRA also sank. Both vessel were removed 13/09 by the floating crane BOALIFT to Taubåtkompaniet from Trondheim and scuttled in deep water off Agdenes.

 

 

             

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Skipet 3/1980 ved Per Alsaker, boka Fjordabåten av Dag Bakka Jr., warsailors.com
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 22/08-2023 (SN)