BAS90319270120001 ERNESTO TORNQUIST. Bilde via Steinar Norheim.

 

1927 DS/Flk ERNESTO TORNQUIST (BAS903192701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale factory ship.

Off. nr.:

1106865

Flagg (flag):

ARG

Havn (port):

Buenos Aires

Byggeår (year built):

1897/07

Bnr (Sno).:

236

Bygger (yard):

Charles Connell & Company, Scotstoun Yard, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Compañia Argentina de Pesca S. A., Buenos Aires, Argentina.

Disponent (manager):

Compañia Argentina de Pesca S. A., Buenos Aires, Argentina.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.196 brt, 4.030 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 450,0’-B: 52,5’-D: 30,7’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

8 åpne koker.
24 trykk koker.
3 Hartmann koker
4 De Laval hvalolje separatorer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HBDJ / LOFM

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 27,5"–45,5"–75,0", slag/stroke: 60,0". 564 NHK. Bygget av Dunsmuir and Jackson, Glasgow, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

13,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 dobbelendete dampkjeler (double ended boilers), hver med dim.: 14,5’ x 19,7’ og 6 fyrganger. Samlet heteflate 8.514 ft2.  Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Dunsmuir and Jackson, Glasgow, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1897 Bygget som CRAFTSMAN av Charles Connell & Company, Scotstoun Yard, Glasgow, Scotland for Charente Steam Ship Co. Ltd (T. & J. Harrison), Liverpool, England. Sjøsatt 14/04, ferdigstilt i juli.
1914 Rekvirert av den Britiske Regjering, brukt som troppe transportskip
for the Indian expeditionary force.
1919 Solgt i mai til Steam Navigation Comany of Canada Ltd (Japp, Hatch & Co.), Liverpool. Omdøpt til HAMPSTEAD HEATH.
1923
Solgt for GBP 11.250 til H. A. Christensen A/S, Sandefjord.
Ombygget til flytende hvalkokeri ved Framnæs mekaniske Verksted, Sandefjord. Omdøpt til KOMMANDØREN I. Ny tonnasje: 6.546 brt, 4.027 nrt.
1923 Solgt i april til Hvalfanger-A/S Vega (H. A. Christensen A/S), Sandefjord. I fangst for Hvalfanger-A/S Vega ved
Magdalena Bay, Mexico, Kamsjatka, Russland, Bering Stredet & Galapagos øyene 1924/27.
1927 Solgt til Compañia Argentina de Pesca S. A., Buenos Aires, Argentina. Omdøpt til ERNESTO TORNQUIST.
Ombygget kjelene til oljefyring ved
Framnæs mekaniske Verksted, Sandefjord. I fangst 1927/28 utenfor Patagonia og Tierra del Fuego, Syd Amerika.
1928 I fangst ved Patagonia og i Antarctic i 1928/29.
1929 I fangst i
Antarctic sesongene 1929 til 1930/31.
1931 Lagt opp i Mefjorden ved Sandfjord 1931/32.
1932 Fra nå brukt som transportskip for Grytviken landstasjon, Syd Georgia.
1939 Hvalfangst utstyret tatt ut ved Grytviken landstasjon og innlemmet med utstyret ved stasjonen.
1941 Chartret som forsyningsskip for å levere fuel oil og laste hvalolje fra de britiske kokeriene SOUTHERN EMPRESS og SVEND FOYN 2 i Weddell Havet. Eskortert på nordgående fra Syd Georgia av HMS QUEEN OF BERMUDA.
1950 Grunnstøtte 15/10 i en snøstorm ved
Cape Constance, Antarctic Bay, Syd Georgia mens hun var på reise fra Sandefjord til Grytviken med et mannskap på 52 og 208 hvalfangst personnel ombord. Hun brakk senere i to og ble erklært som “total loss”. Alle ombord ble berget.

 

 

History in English:

1897 Built as CRAFTSMAN by Charles Connell & Company, Scotstoun Yard, Glasgow, Scotland for Charente Steam Ship Co. Ltd (T. & J. Harrison), Liverpool, England. Launched 14/04, completed in July.
1914
Requisitioned by British Government and used as a troop carrier for the Indian expeditionary force.
1919 Sold in May to Steam Navigation Company of Canada Ltd (Japp, Hatch & Co.), Liverpool. Renamed HAMPSTEAD HEATH.
1923
Sold for GBP 11.250 to H. A. Christensen A/S, Sandefjord. C
onverted to a whale factory ship by Framnæs mekaniske Verksted, Sandefjord. Renamed KOMMANDØREN I. New tonnage: 6.546 grt, 4.027 nrt.
1924 Sold in April to Hvalfanger-A/S Vega (H. A. Christensen A/S), Sandefjord. Catched for Hvalfanger-A/S Vega at
Magdalena Bay, Mexico, Kamsjatka, Russia, Bering Straits & Galapagos Islands 1924-27.
1927 Sold to Compañia Argentina de Pesca S, A,, Buenos Aires, Argentina. Renamed ERNESTO TORNQUIST.
Converted to oil burning by Framnæs mekaniske Verksted, Sandefjord. Whaling expeditions 1927/28 off Patagonia and Tierra del Fuego, South America.
1928 Catched 1928/29 off Patagonia America and in the Antarctic.
1929 Catched in Antarctic the seasons 1929 to 1930/31.
1931 Laid up in Mefjorden at Sandefjord 1931/31.
1932 From now used as
a transport vessel for Grytviken whaling station, South Georgia.
1939 On-board factory dismantled at Grytviken and incorporated into the whaling station.
1941 Chartered as a supply ship to deliver fuel oil and load whale oil from the British factory ships SOUTHERN EMPRESS and
SVEND FOYN 2 in the Weddell Sea. Escorted northbound from South Georgia by HMS QUEEN OF BERMUDA.
1950 Ran ashore 15/10 in snow storm at Cape Constance, Antarctic Bay, South Georgia whilst on a voyage from Sandefjord to Grytviken with 52 crew and 208 whaling personnel aboard. She later broke in two and became a total loss. There were no casualties.

 

 

BAS90319270120002 ERNESTO TORNQUIST. Bilde via Steinar Norheim.

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Dag Bakka Jr., boka, boka Pesca av Ian B. Hart, clydeships, boka Whale Factory Ships and
Modern Whaling 1881-2016 av Ian B. Hart.
 
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 18/10-2021 (SN)