DRA44519180120001 FERRO som HIRUNDO. Bilde via Anders Christiansens samlinger.

 

1918 DS FERRO (DRA445191801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

3007251

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Drammen

Byggeår (year built):

1899/10

Bnr (Sno).:

85

Bygger (yard):

Wood, Skinner & Co. Ltd, Bill Quay, Newcastle, England.

Eier (owner):

Skibs-A/S Astoria, Drammen.

Disponent (manager):

Pehrson & Wessel, Drammen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.285 tdw, 2.153 brt, 1.302 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 300,5’-Lbp: 290,0’-B: 42,1’-D: 21,9’-Dypg.: 19,2’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HMNR

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple
exp., 3-sylindret, syl. diam.: 21,5”–35,5”–58,0”, slag/stroke:
39,0”. 215 NHP. Bygget av North Eastern Marine Engineering
Co. Ltd, Wallsend, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,1' x 10,5' og 3
fyrganger. Total heteflate 3.350 ft2. Arbeidstrykk 160 psi.
Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend,
England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1899 Bygget som HIRUNDO av Wood, Skinner & Co. Ltd, Bill
Quay, Newcastle for A/S Hirundo (Conrad Blumer Hofgaard),
Tønsberg. Sjøsatt 04/10.
1901 Aktieselskabet Dampskib Hirundo registrert 13/09 i
Kristiania med aksjekapital NOK 552.000 og med Conrad
Blumer Hofgaard som manager. HIRUNDO overført til A/S D/S
Hirundo.
1902 Rederiet flytter sin virksomhet fra Tønsberg til Kristiania.
1907 Rederiet flyttet til Kristiania.
1910 Solgt for NOK 197.500 til A/S Borgestad (Gunnar
Knudsen), Porsgrunn. Omdøpt til BRYNHILD.
1915 Solgt i juli for NOK 600.000 til A/S Falkanger (H.
Westfal-Larsen), Bergen.
Omdøpt til FALKANGER.
1916 Solgt i juli for NOK 2.100.000 til A/S Rederiet Odfjell
(Fredrik Odfjell), Bergen på
basis ferdig reparert ved
Burmeister &
Wain, København, Danmark etter havari. O
mdøpt til LIND.
Videresolgt i oktober for NOK 2.385.000 til James R. Rød,
Bergen.
Videresolgt i november til Transport A/S Ferro (Ragnvald
Blakstad), Kristiania. Omdøpt til FERRO.
Videresolgt i desember til Skibs-A/S Astoria (Julius S. Kallevig
& Louis Hannevig), Kristiania.
1917 P. A. Jensen & K. Bøgh Henriksen, Kristiania ble
managers i januar.
P. Bøgh Henriksen, Kristiania ble managers i desember.
1918 Solgt i mars til Skibs-A/S Astoria (Pehrsson & Wessel),
Drammen.
1921 Overført til Pehrsson & Wessel D/S A/S (Pehrsson &
Wessel), Drammen.
1922 Overført til
A/S Astoria (Pehrson & Wessel), Drammen.
1923 Overført i juni til Pehrson & Wessel D/S A/S (Pehrson &
Wessel), Drammen.

1923 Solgt til E. Haubuss G. m. b. H., Stettin, Tyskland.
Omdøpt til FRANZ HAUBUSS.
1925 Solgt til Svenska London-Linjen A/B (Joseph Källmann),
Göteborg, Sverige.
Omdøpt til OCEANIC.
1933 Solgt til A/B Brtannia S. S. Co. Ltd. (A/B Nielsen &
Thordén OY), Helsinki, Finland. Omdøpt til BRITAN
NIC.
1939
Solgt til A/B Caledonia S. S. Co. OY (Carl Olsen),
Helsinki.
1942 Minesprengt, kom i brann og sank 06/09 utenfor Aalborg,
Danmark.
1 mann omkom.

 

 

History in English:

1899 Built as HIRUNDO at Wood, Skinner & Co. Ltd, Bill
Quay, Newcastle for A/S Hirundo (Conrad Blumer Hofgaard),
Tønsberg. Launched 04/10.
1901 Aktieselskabet Dampskib Hirundo registered 13/09 in
Kristiania with share capital NOK 522.000 and Conrad Blumer
Hofgaard as manager. HIRUNDOO transferred to A/S D/S
Hirundo.
1907 Owners company relocated to Kristiania.
1910 Sold for NOK 197.500 to A/S Borgestad (Gunnar
Knudsen), Porsgrunn. Renamed BRYNHILD.
1915 Sold in July for NOK 600.000 to A/S Falkanger (H.
Westfal-Larsen), Bergen. Renamed FALKANGER.
1916 Sold in July for NOK 2.100.000 to A/S Rederiet Odfjell
(Fredrik Odfjell), Bergen on basis repaired by Burmeister &
Wain, København, Denmark. Renamed LIND.
Resold in October to James R. Rød, Bergen.
Resold again in November to Transport A/S Ferro (Ragnvald
Blakstad), Kristiania. Renamed FERRO.
Resold again in December to Skibs-A/S Astoria (Julius S.
Kallevig & Louis Hannevig), Kristiania.
1917 P. A. Jensen & K. Bøgh Henriksen, Kristiania became
managers in January.
P. Bøgh Henriksen, Kristiania became managers in December.
1918 Sold in March to Skibs-A/S Astoria (Pehrsson & Wessel),
Drammen.
1921 Transferred to Pehrsson & Wessel D/S A/S (Pehrsson &
Wessel), Drammen.
1922 Transferred to A/S Astoria (Pehrson & Wessel),
Drammen.
1923 Transferred in June to Pehrson & Wessel DS AS (Pehrson
& Wessel), Drammen.
1923 Sold to E. Haubuss G. m. b. H., Stettin, Germany.
Renamed FRANZ HAUBUSS.
1925 Sold to Svenska London-Linjen A/B (Joseph Källmann),
Göteborg, Sweden. Renamed OCEANIC.
1933 Sold to A/B Britannia S. S. Co. Ltd (A/B Nielsen &
Thordén OY), Helsinki, Finland. Renamed BRITANNIC.
1939
Sold to A/B Caledonia S. S. Co. OY (Carl Olsen), Helsinki.
1942
Mined, came on fire and sank 06/09 off Aalborg,
Denmark. 1 man died.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/200, Boka Stø Kurs i Storm & Stille Borgestad 1904 – 2004 av K. I.
Brynsrud, Norsk Kundgjørelsetidende 18/09-1901, Boka Odfjell av A. Thowsen & S. Tenold.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:18/09-2013 (SN/PS)

DRA44519180120002 FERRO som BRYNHILD. Bilde via Steinar Norheim.

DRA44519180120003 FERRO som FALKANGER. Bilde via Steinar Norheim.