DRA445195650120001 MARIKEN som MILDRID. Bilde fra Bachke & Co. flåteliste ved Finn R. Hansen.

 

1956 DS MARIKEN (DRA445195601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5414634

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Drammen

Byggeår (year built):

1946/12

Bnr (Sno).:

351

Bygger (yard):

Nylands Verksted A/S, Oslo.

Eier (owner):

I/S William, Drammen.

Disponent (manager):

Pehrson & Wessel, Drammen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.620 tdw, 2.103 brt, 1.174 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 292,0’-Lbp: 280,2’-B: 44,5’-D: 20,9’-Dypg.: 19’ 02½”.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

4 luker.
11 bommer.
10 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMBZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound., 2-
sylindret, syl. diam.: 17.7” – 35.4”, slag/stroke: 35.4”. samt
lavtrykksturbin koblet over gir og hydraulisk kobling til
propellaksel. 238 NHK. Bygget av Nylands Verksted A/S, Oslo..

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 13,0’ x 11,5’
og 3 fyrganger. Total heteflate 3.620 ft². Arbeidstrykk 220 psi.
Bygget av Nylands Verksted A/S, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1946 Bygget som MILDRID for A/S Turid & D/S A/S Eldrid
(Bachke & Co.), Trondheim.
Sjøsatt 10/07, ferdigstilt 12/12.
1948 Ombygget til åpen shelterdekker. Brønn for og akter
lukket.
1949 Omdøpt til NORMILDRID mens hun var på charter.
1951 Omdøpt til MILDRID.
1954 Fikk brann i maskinrommet og overbygg 01/08 i
Nordsjøen mens hun var på reise fra Trondheim til Rochester,
England med tremasse. Forlatt av mannskapet. Satt på land ca.
0,5 nm utenfor Felixstove, England. Brannen slukket 04/08.
Brakt flott 06/08 og slept til Harwich, England. Kondemnert.
Vraket solgt til Bj. Ruud-Pedersen, Oslo. Slept via Emden,
Vest-Tyskland til Haugesund for reparasjoner. Omdøpt til
ESCAPE.
1955 Solgt under reparasjonen til Lorentzens Rederi Co., Oslo.
Omdøpt til MAGNUS STOVE. Ferdig reparert i oktober.
1956 Solgt til I/S William (Pehrson & Wessel), Drammen.
Omdøpt til MARIKEN.
1958 Overført til J. H. Wessels Kulforretning A/S, Drammen.
Samme managers.
1960 Peter Wessel & Peter Norløff, Drammen ble managers.
1963 Solgt til D. Xanthopoulos & H. Gaitanos, Piraeus, Hellas.
Omdøpt til ALEXANDROS X.
1969 Solgt til Panagiotis Raikos & Theodora Stratigou, Piraeus.
Omdøpt til CAPETAN CONSTANDIS.
1970 Hugget i Eleusis, Hellas ved N. Savvas Shipyard.
Huggingen begynte i mai og var ferdig i september.

 

 

History in English:

1946 Built as MILDRID for A/S Turid & D/S A/S Eldrid
(Bachke & Co.), Trondheim. Launched 10/07, completed 12/12.
1948 Converted to open shelterdecker. Well fore and aft
closed.
1949 Renamed NORMILDRID during charter.
1951 Renamed MILDRID.
1954 Caught fire in engine room and superstructure 01/08 in
the North Sea whilst on a voyage from Trondheim to Rochester,
England with wood pulp. Abandoned. Beached about 0,5 nm off
Felixstove, England. Fire extinguished 04/08. Refloated 06/08
and towed to Harwich, England. Condemned. Wreck sold to Bj.
Ruud-Pedersen, Oslo. Towed via Emden, West Germany to
Haugesund for repairs. Renamed ESCAPE.
1955 Sold during repairs to Lorentzens Rederi Co., Oslo.
Renamed MAGNUS STOVE. Repairs completed in October.
1956 Sold to I/S William (Pehrson & Wessel), Drammen.
Renamed MARIKEN.
1958 Transferred to J. H. Wessels Kulforretning A/S,
Drammen. Same managers.
1960 Peter Wessel & Peter Norløff, Drammen became
managers.
1963 Sold to D. Xanthopoulos & H. Gaitanos, Piraeus, Greece.
Renamed ALEXANDROS X.
1969 Sold to Panagiotis Raikos & Theodora Stratigou, Piraeus.
Renamed CAPETAN CONSTANDIS.
1970 Broken up at Eleusis, Greece by N. Savvas Shipyard.
Demolition began in May and was completed in September.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg, Heftet Bachke & Co., Flåteliste av
Finn R. Hansen
.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 20/09-2013 (SN/PS)

DRA445195650120002 MARIKEN i november 1960. Foto: Arne Sognnes.