Anders Hansen Kiær 1769-1838

Bortsett fra et par små dampskip i kystfart var Hans Kiær & Co. byens første dampskipsrederi, idet vi finner dette firma i registret for 1895 med S/S Progress. I 1897 hadde det utvidet til 4 båter. De var pionerene blant Drammensrederne på Østen, og Kinakysten ble deres hovedmarked. Rederiet var grunnlagt av Anders Hansen Kiær, som i 1798 forliste på den hollandske kyst med skipet Handellust, tilhørende Nils Omsted. Kiær sluttet da sjøen og bosatte seg ett eller to år senere i Drammen som trelasthandler og skipsreder. Dette er opprinnelsen til A/S Hans Kiær & Co. som i mange år drev skipsrederi, først med seilskip og siden 1895 med dampskip, som hovedsakelig var i fart på Kina. De hadde da flåten var på sitt største, 38.000 tonn d. w., hvorav hovedparten i 1917 ble solgt til Vestlandet. For tiden har de bare 4 båter i fart. I 1860—1870 årene drev firmaet større skipsbygning på Øvre og Nedre Kran, hvor et av byens største seilskip, professor johnson ble bygget i 1876. Direksjonen består av Elias Kiær. Hans Th. Kiær og Oluf Høy.

 

Kilde: Boka Drammens Sjømannsforening 1843 – 1943.