DRA44819040120001 PROMISE. Bilde via Steinar Norheim.

 

1904 DS PROMISE (DRA448190401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
Steam ship, general cargo

Off.no:

5602305

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Drammen

Byggeår (year built):

1904/05

Bnr (Sno).:

145

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

D/S A/S Promise, Drammen.

Disponent (manager):

Hans Kiær & Co. Drammen.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.610 tdw, 1.123 brt, 713 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 225,0’-B: 33,7’-D: 18,5’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MBSW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple
exp., 3-sylindret, syl. diam.: 16,5”–27,0”–44,0”, slag/stroke:
32,0”. 128 NHK. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjel (steam boiler) med dim.: 14,5’ x 10,5’ og 3
fyrganger. Heteflate 2.058 ft
2. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av
Nylands Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

19 mann.

 

 

Historikk:

1904 Bygget som PROMISE av Nylands Verksted, Kristiania
for D/S A/S Promise (Hans Kiær & Co.), Drammen. Levert
25/05.
1906 Overført til D/S A/S Produce (Hans Kiær & Co. A/S),
Drammen.
1916 Solgt i oktober til Skibs-A/S Brødrene Falchs Rederi (Br.
Falch), Fjøsanger/Bergen.
1916 Solgt i november til Bernhard Schattenstein, Narvik.
Omdøpt til MARSHALL.
1917
Stanset og skutt i senk 25/03 av den tyske ubåten UC
75
(Oberleutnant zur See Johannes Lohs) ca. 50 nm øst for
Aberdeen, Scotland mens hun var på reise fra North Shields,
England til Tromsø med kull og passasjerer.
Kaptein Ludvig Nilsen, hans mannskap og 7 passasjerer forlot
skipet i to livbåter. De ble senere tatt opp av tråleren
ALSATIAN og landsatt i Grimsby, England neste dag.
Forsikringssum NOK 1.300.000.

 

 

History in English:

1904 Built as PROMISE by Nylands Verksted, Kristiania for
D/S A/S Promise (Hans Kiær & Co.), Drammen.
Delivered
25/05.
1906 Transferred to D/S A/S Produce (Hans Kiær & Co. A/S),
Drammen.
1916 Sold in October to Skibs-A/S Brødrene Falchs Rederi (Br.
Falch), Fjøsanger/Bergen.
1916 Sold in November to Bernhard Schattenstein, Narvik.
Renamed MARSHALL.
1917
Captured, shelled and sunk 25/03 by the German
submarine UC 75
(Oberleutnant zur See Johannes Lohs) abt.
50 nm East of Aberdeen, Scotland whilst on a voyage from
North Shields, England to Tromsø with coal and passengers.
Captain Ludvig Nilsen, his crew and 7 passengers abandoned
the vessel in two lifeboats. They was later picked up by the
trawler ALSATIAN and landed in Grimsby, England the next
day.
Insured for NOK 1.300.000.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Sjøforklaringer over Norske Skibes Krigsforlis 1917, uboat.net.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/10-2013 (SN/PS)