DRA45519500120001 TANDUR som OSCAR. Foto: Per Erik Johnsen.

 

1950 MS TANDUR (DRA455195001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, taubåt
steam ship, tug.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Drammen

Byggeår (year built):

1877

Bnr (Sno).:

37

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

I/S Tandur (Tor Tandberg & Knut E. Møinichen), Drammen.

Disponent (manager):

Tandberg & Møinichen, Drammen.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

70,5 brt, 19,73 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 78,9’-B: 15,4’-D: 8,7’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HDCR. LEOZ fra 1934.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type
compound, 2-sylindret. 29 NHP. Bygget av Nylands Verksted,
Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi.
Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1877 Bygget som taubåt OSCAR av Nylands Verksted,
Kristiania for Fougner & Lehmann, Kristiania. (Sertifikat for 184
passasjerer på kortere ruter og lukket farvann.)
1885
Ny kjele fra Akers mek. Verksted, Kristiania.
1902 Solgt til A/S Bekkelagets Dampskibsselskab ved Martin
Larsen, Henrik Larsen, Carl Johnsen, P. Krøger og Karl A.
Pedersen, Kristiania.
1906 Ommålt 22/09: 69,14 brt, 21,77 nrt.
1909
Solgt i juni for NOK 13.500 til Skipskaptein Hans Olsen
Fredrikstad.
1921
Solgt i september for NOK 15.000 til Karl Meyer,
Fredrikstad.
1927 Solgt i april for NOK 10.000 til A/S Slepebåten "Oscar"
ved H. Olsen, Walborg Fram Olsen og Aagot Hansen,
Fredrikstad.
1941 Solgt i august for NOK 37.000 til Ragnvald Bjerva, Skien.
1945 Sank 14/06 i Egersunds ytre havn med styrehuset over
vann, 35° slagside. Heving overdratt til Jadarholm som måtte
gi opp.
HERKULES kom fra Haugesund, men mislyktes 08/07 med
heving.
ACHILLES kom 13/07 og hevet den for slippsetting.
Bergningslønn NOK 11.000.
1950
Solgt i oktober til I/S Tandur (Tor Tandberg & Knut E.
Møinichen), Drammen. Omdøpt til TANDUR.
1951
Ombygget til motordrevet lastebåt ved Standard
Båtbyggeri, Drammen. Motor: 1 syl. Seffle semidiesel, 70 HK.
1952 Ommålt: 21/05 : L: 24,01 m-B: 4,75 m-D: 2,40 m.
61,35 brt, 27,77 nrt.
1955
Solgt i april for NOK 93.000 til P/R Jens Eldøen,
Haugesund.
1968 Solgt til Trygve Selvåg, Stavanger.
1974 Ny motor: 1 syl. Wichmann semidiesel, 50 HK.
1975 Solgt for NOK 40.000 til P/R Paul & Sverre Asheim,
Judaberg, Finnøy.
1993 Solgt i juni for NOK 10.000 til Tom Einar Trondsen,
Rjukan. Lå i opplag og forfalt i Egersund.
1994 Solgt til Ola og Sigbjørn Bjergsted, Engøy, Stavanger.
Lagt i opplag ved Buøy fergekai.
2000 En idiot gikk berserk med slegge ombord, knuste store
deler av styrehus, inventar og motor.
Solgt til Sigurd Torsø, Bærøy, Lyngdal. Slept til innsiden av
Bærøy og videre forfall.
2006 Hugget ved Lyngdal Recycling A/S, Hausvik.

 

 

History in English:

1877 Built as tug OSCAR by Nylands Verksted, Kristiania for
Fougner & Lehmann, Kristiania. (Certified for 184 passengers
on short trips and closed waters).
1885
New boiler from Akers mek. Verksted, Kristiania.
1902 Sold to A/S Bekkelagets Dampskibsselskab by Martin
Larsen, Henrik Larsen, Carl Johnsen, P. Krøger and Karl A.
Pedersen, Kristiania.
1906 Re-measured 22/09: 69,14 brt, 21,77 nrt.
1909
Sold in June for NOK 13.500 to Shipmaster Hans Olsen
Fredrikstad.
1921
Sold in September for NOK 15.000 to Karl Meyer,
Fredrikstad.
1927 Sold in April for NOK 10.000 to A/S Slepebåten "Oscar"
by H. Olsen, Walborg Fram Olsen og Aagot Hansen,
Fredrikstad.
1941 Sold in August for NOK 37.000 to Ragnvald Bjerva,
Skien.
1945 Sank 14/06 in Egersunds outer harbour, wheelhouse
above water, 35 degree list. The salvage work given to
Jadarholm, but they had to give up.
HERKULES arrived from Haugesund, but the refloating failed
08/07.
ACHILLES arrived 13/07 and raised her for drydocking.
Salvage payment NOK 11.000.
1950
Sold in October to I/S Tandur (Tor Tandberg & Knut E.
Møinichen), Drammen. Renamed TANDUR.
1951
Converted to motorfreighter at Standard Båtbyggeri,
Drammen. Engine: 1 cyl. Seffle semidiesel, 70 HP.
1952 Re-measured 21/05: L: 24,01 m-B: 4,75 m-D: 2,40 m.
61,35 grt, 27,77 nrt.
1955
Sold in April for NOK 93.000 to P/R Jens Eldøen,
Haugesund.
1968 Sold to Trygve Selvåg, Stavanger.
1974 New engine: 1 cyl.
Wichmann semidiesel, 50 HP.
1975 Sold for NOK 40.000 to P/R Paul & Sverre Asheim,
Judaberg, Finnøy.
1993 Sold in june for NOK 10.000 to Tom Einar Trondsen,
Rjukan. Was laid up and deteriorated at Egersund.
1994 Sold to Ola and Sigbjørn Bjergsted, Engøy, Stavanger.
Laid up at Buøy ferry terminal.
2000 An idiot got berserker with sledge and smashed a great
part of wheel house, inventory and engine.
Sold to Sigurd Torsø, Bærøy, Lyngdal.
Towed to the inside of Bærøy for further deterioration
2006 Broken up by Lyngdal Recycling A/S, Hausvik.

 

 

           

Kilde: Register over Norges Handelsflåte 1923, Boka Taubåtfart på Glomma av K. W. Engebretsen, Norsk
Kystfarts Forum, Tom Bjørge Jensen.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert:30/09-2013 (SN/PS)

DRA45519500120002 TANDUR. Bilde via Steinar Norheim.