FAR30019580120001 SKAGEN. Foto fra boka A/S Kristiansands Dampskipsselskap 1899 – 1999.

 

1958 MS SKAGEN (2) (FAR300195801)

 

Avisartikkel

 

 

 

 

Type:

Motorskip, ferje, RoRo
Motor ship, ferry, RoRo.

Off.no:

5330826

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiansand

Byggeår (year built):

1958/06

Bnr (Sno).:

97 / 202

Bygger (yard):

Pusnæs mek. Verksted, Arendal / Kristiansands mek. Verksted, Kristiansand.

Eier (owner):

A/S Kristiansands Dampskibsselskab, Kristiansand.

Disponent (manager):

Leif Rosenkilde, Kristiansand.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Ferge Is-C.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.000 tdw, 1.870 brt, 646 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 264,9’-Lbp: 242,8’-B: 45,4’-D: 16,6’-Dypg.: 12’ 6½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JWXJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dieselmotorer, Nordberg. Hver 4-takt/enkltv., Vee 12–sylinder, syl. dim.: 216 x 330 mm. Totalt 5.480 BHK ved 515 o.min. giret til 310 o. min. på hver sin propell. Bygget av Nordberg Manufacturing Co., Milwaukee WI, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

18,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen., hver 300 kW.
1 x dieselgen. 24 kW.(Nød)

Tot. el. kraft (el. power):

900kW/380-220VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1958 Bygget som SKAGEN av Pusnæs mek. Verksted, Arendal
/ Kristiansands mek. Verksted, Kristiansand for A/S Kristiansands Dampskibsselskab (Leif Rosenkilde), Kristiansand. Sjøsatt 18/01 i Arendal, ferdigbygget og levert i juni i Kristiansand.
Satt i fart som passasjer, bil & jernbaneferge mellom Kristiansand og Hirtshals, Danmark.
1965 Mosvolds aksjer i A/S Kristiansands Dampskibsselskab solgt i mai til A/S Haanes Rederi, Kristiansand.
1969
Selskapet overtatt av Fred. Olsen & Co., Oslo. Registrert i Kristiansand.
1975 Solgt 01/09 for NOK 10.000.000 til P/R Borgholm (Fred. Olsen & Co.), Oslo. Omdøpt til BORGHOLM. Ombygget ved Nylands Verksted, Oslo, til moderskip for miniubåter i oljevirksomheten.
1979 Lagt opp i Oslo for salg. Alt utstyr tatt i land og skipet til
salgs “as is”.
1981 Solgt for NOK 350.000 til A/S Intercar (Per I. Hagen), Drammen. Omdøpt til NORGHOL. Lagt opp ved Nymo Mek. Verksted, Grimstad.
Overført til P/R Norghol (A/S Intercar c/o Per I. Hagen), Drammen.
1985 Solgt i september til Norwegian Petroleum Exploration Consultants A/S (Per I. Hagen, Drammen), Oslo.
1987 Overført i juni til CLI-Cob Line International A/S (Per I. Hagen, Drammen), Oslo.
Overført i juli til P/R Norghol (A/S Intercar c/o Per I. Hagen, Drammen), Oslo.
1988 Overført 17/07 til Atlantic Offshore Supply (Per I. Hagen, Drammen), Panama. Omdøpt til PANTRADER. Ombygget ved Horten Verft, Horten til forsyningsskip til fiskeflåten.
Ommålt : 698 tdw, 1.807 brt, 350 nrt.
1889 Overført i juli til Globetrotter S.A. (Per I. Hagen, Drammen), Panama.
1990 Lagt opp i februar ved Selvikstranda utenfor Drammen. Management overført til COB Line International A/S, Drammen.
1993 Management overtatt av Intercar A/S, Drammen.
2007 Dokket 8/12 ved Drammen Yard, Drammen for oppussing og montering av spesialutstyr for undervannsoperasjoner.
2008 Arbeidet stanset på grunn av manglende betaling. Drammen Yard fikk 07/07 arrest i skipet gjennom en kjennelse i Drammen tingrett.
2010 Borgarting lagmannsrett stadfestet dommen i januar.
2012 Ligger fremdeles arrestert i Drammen. Norsk Sjømannsforbund aksjonerte i april grunnet manglende betaling til mannskapet.
2017 Ligger fortsatt i Drammen. Muligens for salg som skrap.

 

 

History in English:

1958 Built as SKAGEN by Pusnæs mek. Verksted, Arendal / Kristiansands mek. Verksted, Kristiansand for A/S Kristiansands Dampskibsselskab (Leif Rosenkilde), Kristiansand. Launched 18/01 in Arendal, completed and delivered in June in Kristiansand. Put in service as passenger, car & railway ferry between Kristiansand and Hirtshals, Denmark.
1965 Mosvolds shares in A/S Kristiansands Dampskibsselskab sold in May to A/S Haanes Rederi, Kristiansand.
1969
Owners company taken over by Fred. Olsen & Co., Oslo/Kristiansand.
1975 Sold 01/09 for NOK 10.000.000 to P/R Borgholm (Fred. Olsen & Co.), Oslo. Renamed BORGHOLM. Converted at Nylands Verksted, Oslo to a support vessel for submersibles for use in the oil industry.
1979 Laid up in Oslo for sale. All equipment taken out, the vessel to be sold “as is”.
1981 Sold for NOK 350.000 to A/S Intercar (Per I. Hagen), Drammen. Renamed NORGHOL. Laid up at Nymo Mek. Verksted, Grimstad.
Transferred to P/R Norghol (A/S Intercar c/o Per I. Hagen), Drammen.
1985 Sold in September to Norwegian Petroleum Exploration Consultants A/S (Per I. Hagen, Drammen), Oslo.
1887 Transferred in June to CLI-Cob Line International A/S (Per I. Hagen, Drammen), Oslo.
Transferred in July to P/R Norghol (A/S Intercar c/o Per I. Hagen, Drammen), Oslo.
1988 Transferred 17/07 to Atlantic Offshore Supply (Per I. Hagen, Drammen), Panama. Renamed PANTRADER. Converted at Horten Verft, Horten to a supply ship for the fishing fleet. Re-measured: 698 tdw, 1.807 brt, 350 nrt.
1889 Transferred in July to Globetrotter S.A. (Per I. Hagen, Drammen), Panama.
1990 Laid up at Selvikstranda off Drammen.
Management transferred to COB Line International A/S, Drammen.
1993 Management taken over by Intercar A/S, Drammen.
2007 Drydocked 8/12 at Drammen Yard, Drammen for renovation and fitting of special equipment for submersibles operations..
2008 The work stopped due to missing payment. Drammen Yard got the vessel arrested 07/07 after a decision in Drammen District Court.
2010 Borgarting Court of Appeal confirmed this in January.
2012 Still in arrest in Drammen. The Norwegian Seamans union took action in April due to missing payment to the crew.
2017 Still laid up at Drammen. Probably to be sold as scrap.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke. Boka Fred Olsen/Bergen Line by N. L. Middlemiss, Boka A/S Kristiansands
Dampskipsselskap 1899 – 1999 av J. E. Taraldsen, Div. Nr. av bladet Linjen.

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 23/02-2017 (SN/PS)

DRA45419810120002 SKAGEN som NORGHOL. Foto fra boka A/S Kristiansands Dampskipsselskap 1899 – 1999.

DRA45419810120003 SKAGEN som PANTRADER. Foto fra Ragnar Andersen.

DRA45419810120004 SKAGEN som PANTRADER. Foto fra Ragnar Andersen.