FRE55218990120001 MIMONA. Bilde via Steinar Norheim.

 

1899 DS MIMONA (1) (FRE552189901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo

Off.no:

1102815

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Fredrikstad

Byggeår (year built):

1893/11

Bnr (Sno).:

90

Bygger (yard):

The Strand Slipway Co., Monkwearmouth, Sunderland, England.

Eier (owner):

K. Andersen, Fredrikstad.

Disponent (manager):

K. Andersen, Fredrikstad.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.140 tdw, 912 brt, 556 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 207,7’-B: 31,7’-D: 13,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HCFW

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,0”–28,0”–46,0”, slag/stroke: 30,0”. 120 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Shields, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (boiler), med 3 fyrganger. Samlet heteflate 1.840 ft². Arbeidstrykk 140 psi. Bygget av Wigham Richardson & Co., Low Walker, Newcastle, England.

 

 

Bemanning (crew):

16 mann.

 

 

Historikk:

1893 Bygget som MIMI av The Strand Slipway Co., Monkwearmouth, Sunderland, England for Fenwick, Stobart & Co. Ltd, London, England. Sjøsatt 20/10, levert i november.
1899 Solgt til K. Andersen & Co., Fredrikstad. Omdøpt til MIMONA.
1903 Overført til A/S Sitona (K. Andersen), Fredrikstad.
1916 Forlot London 24/02 med 942 t koks for Kristiania og forsvant med hele besetningen på 16 mann.
I begynnelsen av mars drev et livbelte med navnet MIMONA i land i Caister-on-Sea ved Great Yarmouth, England.

 


Fra sjøforklaringen:
D/S »Mimona« (H.C.F.W.) av Fredrikstad, forsvandt paa reise fra London til Kristiania i februar og mars.
        Paa skibsinspektørens foranledning er foretat etterforskninger i London og avholdt 2 forhør under etterforskning i Fredrikstad.
Av disse dokumenter fremgaar, at »Mimona« var bygget av staal i Sunderland i 1893 og hadde en klasse av * 100 A. 1. i Lloyds register of shipping. Sidste gjennemgaaende besigtelse av skrog og maskine fandt sted i Kristiania under skibets henliggen i tørdok i oktober 1915. Skibet hadde en registertonnage av 912 brutto og 556 netto. Besætningens antal ved avgang fra London var 16 mand.
Dampskibets indredning og utrustning var kontrollert av Den norske skibskontrols besigtelsesmand i Porsgrund i juli 1914. Utførelsen av de under besigtelsen givne paalæg er ikke blit kontrollert av Skibskontrollen, men der foreligger en erklæring fra disponenten, K. Andersen & Co., at paalæggene er utført. Dampskibets last bestod av 720 ton koks i rummet og 222 ton paa dæk. Den ved anledningen fungerende »riverpilot« meddeler, at dampskibet stak 16 fot agter og laa omtrent opret. Skibet var i sin vanlige tilstand saaledes som den hadde været alle de 18 ganger lodsen hadde veiledet fartøiet ut Themsen. Dampskibets fribord kunde hverken lodsen eller nogen anden opgi.
Der er likeledes rapportert ilanddrevet et livbelte merket »Mimona« av Fredrikstad ved Gaister i nærheten av Yarmouth.
I de nærmeste dage efter avgangen var det vistnok nogen kuling, men forøvrig intet usedvanlig stygt veir.
I henhold til de foreliggende oplysninger maa det antages, at dampskibet var i sjødygtig forfatning ved avgangen fra London. Aarsakene til skibets forsvinden er ikke oplyst, men da det er konstatert, at adskillige forlis i »Mimonas« rute skyldes minesprængninger, og da man paa den tid »Mimona« passerte dette farvand, observerte flytende miner, er det ikke usandsynlig, at dampskibets forsvinden skyldes en minesprængning.
Saken gir ikke anledning til nogen forføining fra paatalemyn- dighetens side, men henlægges.

 

 

History in English:

1893 Built as MIMI by The Strand Slipway Co., Monkwearmouth, Sunderland, England for Fenwick, Stobart & Co. Ltd, London, England.
1899 Sold to K. Andersen & Co., Fredrikstad. Renamed MIMONA.
1903 Transferred to A/S Sitona (K. Andersen), Fredrikstad.
1916 Sailed 24/02 from London with 942 t coke for Kristiania and went missing with her crew of 16.
A life belt with the name MIMONA was found in the beginning of March near Caister-on-Sea near Great Yarmouth, England.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 28/02-2018 (SN/PS)